Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Zagreb kakav je nekad bio

Mailovima nam svakodnevno sti�u interesantni pps-prilozi iz svih podru�ja �ivota, izme�u ostalog i sa slikama raznih zemalja i gradova i njihovih znamenitosti, koje mogu pobuditi interes da kao turist odete tamo i sve to i osobno vidite. No kada primite pp•s-prilog sa slikama iz prošlosti, nema toga vremenskog stroja kojim biste se mogli uputiti u prošlost i osobno vidjeti što je i kako je nekad bilo. Zato pogledajte Zagreb na �etrdesetak starih fotografija i �etiri pps-priloga da vidite:

ZAGREB  KAKAV  JE  NEKAD  BIO!

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva11__2_stupca_660943S0.jpg
1845.  Strelja�ki dom na Tuškancu otvoren je 1838., a dio s kinodvoranom dogra�en je 1889.
Danas je to zgrada kina Tuškanac.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva2__4_stupca__660947S0.jpg
1861. Današnji Trg bana Jela�i�a je sajmište s cirkusom, a još nema Zrinjevca, Juriši�eve, Petrinjske.
Tamo su polja, a na mjestu Palmoti�eve je šuma.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva13__2_stupca_660944S0.jpg
1886. Kroz Tkal�i�evu ulicu tekao je potok gdje su se kupali gra�ani Gradeca i Kaptola,
a na Savi su se kupali stanovnici prigradskih naselja.
Potok je zatvoren po�etkom 20. stolje�a i danas je kanalizacija.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga5__2_stupca_660958S0.jpg
1891. Pala�a Pongratz sagra�ena je 1884. i zbog toga je srušena jednokatnica obitelji Mihanovi�
u kojoj se 10. lipnja 1796. rodio Antun Mihanovi�.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga9__4_stupca_660964S0.jpg
1894. Po�etak gradnje zgrade HNK.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva8__3_stupca__660950S0.jpg
1894. Zgrada HNK gra�ena je od prolje�a 1894. do 1. listopada 1895.
Trg je od 1878. nosio ime Sveu�ilišni trg, od 1888. Wilsonov trg, od 1919. Trg kralja Aleksandra,
od 1927. Trg I., od 1941. Kazališni trg, te od 1946. Trg maršala Tita.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga3__2_stupca_660972S0.jpg
1895. Preradovi�ev spomenik kod Kemi�kog laboratorija, iza Strossmayerova trga, gdje je danas Zeleni val.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga17__3_stupc_660966S0.jpg
1896. Pogled s Cvjetnog trga prema Margaretskoj.
Na plohi Cvjetnog trga nalazile su se ku�e koje su srušene 1897.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva1__7_stupaca_660945S0.jpg
1897. Cvjetni trg još nije formiran, sagra�ene su zgrade Sveu�ilišta, HNK, Obrtne škole
i današnjeg Muzeja Mimara iza kojeg, prakti�ki, više nema ni�ega.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga16__3_stupc_660965S0.jpg
1898. Snimka s HNK prema centru, a zgrade Kazališne kavane još nema.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva9__3_stupca__660937S0.jpg
1910. Postavljanje pruge u Juriši�evoj ulici, na uglu s Petrinjskom;
još nema zgrade današnje Poštanske banke koja je sagra�ena 1914.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga13__2_stupc_660960S0.jpg
1910. Kada vidite ovu sliku, jasno je zašto je ulica dobila ime Pod zidom
(snimljeno otprilike s mjesta gdje je danas kafi� Argentina).

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga6__3_stupca_660970S0.jpg
1911. Akademski trg (danas Strossmayerov) poslije premještanja kipa sv. Jurja.
Strossmayerov spomenik postavljen je 1926.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva14___3_stupc_660951S0.jpg
1913. Klizalište u Mihanovi�evoj, na mjestu današnje zgrade HZZO-a, uz hotel Esplanade,
ljeti se pretvaralo u teniske terene.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca2__4_stupca_660974S0.jpg
1920. Pru�ni prijelaz na kri�anju Savske ceste i Crnatkove gdje je danas nadvo�njak.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca6__4_stupca_660979S0.jpg
1921. Kupalište na Savi.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva7__3_stupca__660952S0.jpg
1925. U ulici Pod zidom izvode se radovi, a zanimljiva je reklama za Kavoto�je.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga7__2_stupca_660971S0.jpg
1925. Kavana Zagreb u prizemlju pala�e O�egovi� (danas hotel Palace).

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva5__3_stupca__660940S0.jpg
1928. Ulica Medveš�ak prije zatvaranja potoka Medveš�ak.
Taj se potok od 14. stolje�a do 1900. zvao Crikvenik.
Nakon što je potok zatvoren, 1931. postavljena je tramvajska pruga.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga18__2_stupc_660969S0.jpg
1929. Iskapanje temelja za tr�nicu Dolac.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca1__4_stupca_660978S0.jpg
1930. Na po�etku Ulice Ra�kog vidi se dio postavljene pruge koja je puštena u promet 1935.
Još nema Meštrovi�eva paviljona, tzv. D�amije.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva10__3_stupca_660948S0.jpg
1930. Tramvaj je kroz Novu Ves, od Trga bana Jela�i�a do Mirogoja, vozio do 1931.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva6__3_stupca__660949S0.jpg
1930.   Dovršava se lijeva zgrada današnje Gradske štedionice (ona je nastala spajanjem dviju zgrada).

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga1__8_stupac_660957S0.jpg
1930. Trg bana Jela�i�a no�u.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga4__3_stupca_660956S0.jpg
1931. Zakladna bolnica u bloku Ilica, Gajeva, Bogovi�eva, Petri�eva srušena je u samo dva mjeseca.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga10__2_stupc_660967S0.jpg
1934. Na Cvjetnom trgu vidi se zgrada Pravoslavne op�ine (poslije Kino Zagreb) u gradnji, koja je dovršena 1935. Zanimljivo, crkva Preobra�enja Gospodnjeg sagra�ena je na mjestu crkve Sv. Margarete iz 14. stolje�a oko koje je bilo Margaretsko groblje.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva12__2_stupca_660942S0.jpg
1935. Srušena je Zakladna bolnica u bloku Ilica, Gajeva, Bogovi�eva i Petri�eva te se po�eo graditi stambeni blok, ali je, na mjestu današnje špice, još neko vrijeme ostao isto�ni dio bolni�ke zgrade.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva3__3_stupca__660938S0.jpg
1935. Pogled iz Bogovi�eve na Gajevu i današnji noviji dio hotela Dubrovnik,
a skroz desno je Plani�ev plavi neboder u gradnji.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga14__2_stupc_660959S0.jpg
1937. Srušena je Pala�a Pongratz da bi na njezinu mjestu 1940. osiguravaju�e društvo Assicurazioni Generali sagradilo stambenu šesterokatnicu, danas poznatu kao Apoteka.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga15__4_stupc_660953S0.jpg
1938. Od ovaca na Trgu zanimljivija je reklama
‘Gradilišta za gotovo i na otplatu u naselju Dubrovnik kraj Zagreba’.
Naselje Dubrovnik od 1949. nosi naziv Dubrava.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca5__3_stupca_660973S0.jpg
1940. Njema�ki paviljon na Zagreba�kom zboru, prete�i Zagreba�kog velesajma.
Nalazio se na Savskoj cesti, na mjestu današnjeg Tehni�kog muzeja.


1941. - 1942. Rušenje sinagoge u Praškoj

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca7__3_stupca_660981S0.jpg
1944. Meštrovi�ev paviljon pretvoren u d�amiju s minaretima.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgprva4__3_stupca__660939S0.jpg
1950. Na Dobrom Dolu, iznad Britanskog trga, izme�u novosagra�enih vila,
sa svake strane ulice bio je red stra�ara koje su rušene od 1949. do 1963.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga11__4_stupc_660961S0.jpg
1955. Voza� pred novim Mercedesom, tzv. Adenauerom, �iji je vlasnik navodno bio Hamdija Pozderac.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga8__3_stupca_660954S0.jpg
1958. Neboder u gradnji.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca3__4_stupca_660976S0.jpg
1958. Ulica proleterskih brigada, današnja Vukovarska.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga12__4_stupc_660962S0.jpg
1960. Milicajac na Trgu maršala Tita, ali prometa nema.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca9__2_stupca_660980S0.jpg
1964. Cestovni Savski most koji je otvoren 1940. Još nema sagra�enog nasipa.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgdruga2__2_stupca_660963S0.jpg
1965. Fi�o, s vratima koja se otvaraju prema naprijed, u ‘gumidefektu’ ispred HNK.

http://www.jutarnji.hr/multimedia/archive/00660/zgtreca8__3_stupca_660975S0.jpg
1974. Dovršena je najve�a zgrada u Hrvatskoj, tzv. Super Andrija. To je ime navodno dobila po bivšem stanaru Andriji Aksentijevi�u, visokopozicioniranom slu�beniku JNA, ili po hitu Ljiljane Petrovi� ‘Andrija super momak’.

Izvor: Jutarnji list
Mailom dostavio: Ivan Grgesina, Osijek

Fotografije nam je mailom poslao povremeni suradnik portala Ivan Grgesina iz Osijeka. Nije bilo teško prona�i od kud fotografije potje�u; objavio ih je Jutarnji list u jednoj od svojih mnogih foto galerija.

I sad, kad smo ve� kod starog Zagreba, pogledajmo i sljede�a �etiri pps-priloga; kliknite na naslov priloga pa ako se ne pojavi slika preko cijelog ekrana, a kod Zagreba 2 i 3 popra�ena glazbom, stisnite na tipkovnici tipku F5 i krenite na put u prošlost Zagreba:

Stari Zagreb 1

Stari Zagreb 2

Stari Zagreb 3

Još malo Zagreba

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.