Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

“Suvenir grada Zagreba - prijedlog mladih umjetnika"

Projekt u�enika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu u sklopu projekta Kultura turizma, turisti�ke zajednice grada Zagreba i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu provesti �e aktivnosti sa u�enicima odjela Grafike i odjela Unutrašnje arhitekture kroz projekt "SUVENIR GRADA ZAGREBA – PRIJEDLOG MLADIH UMJETNIKA"

Cilj projekta je istra�ivanje i upoznavanje grada Zagreba i njegovih turisti�kih, kulturnih i prirodnih osobitosti i obilje�ja.

U sklopu projekta u�enici �e istra�ivati i bilje�iti postoje�e suvenire kao i osobitosti duha mjesta (genius loci) grada Zagreba te na osnovu spoznaje kao i iskustva predlo�iti i izvesti suvenire grada Zagreba.

Suveniri imaju akcentirati podru�ja koja nisu pokrivena dosadašnjom ponudom te �e biti osmišljeni kao odraz grada vi�en o�ima adolescenta koji se obrazuje u podru�ju umjetnosti i dizajna, odnosno mladog umjetnika u procesu nastajanja.

Projekt realizirali:

U�enici:
3r / Sven Došen, Dorja Horvati�, Karla Fiket, Valentina Luli�, Nina Stupar, Filip Ugrin, Tony Volf
4r / Ines Jakopanec, Karla Ma�ki�, Laura Martinovi�, Petra Mati�, Franka Kova�evi�, Ivana Lazar, Tanja Modrakovi�, Josipa Tadi�

Voditelji projekta:
Vinka Mortigjija Anuši�, prof.mentor i Filip Pintari�, prof.mentor

Profesori mentori:
Damir Br�i�, prof., Vlasta Pirnat, prof., Milan Vu�i�, prof.savjetnik

MAJICE:

   


U foto galeriji se sve majice ipak bolje vide, klikni na prvu sliku i kreni od slike do slike:

Foto galerija

 

Izvor: Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch
 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.