Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Biser nad biserima i ne samo za Essekere:
ESSEHIST �asopis studenata povijesti i
drugih društveno-humanisti�kih znanosti
Tema broja: Osijek kroz povijest 

  
Foto: OsijekOnline.hr

Surfaju�i internetom, �esto se nai�e na nešto što nas ne samo iznenadi, nego i razveseli. Tako sam i ja naišao na biser nad biserima, ne samo za Essekere, nego za sve koje zanimaju povijesne teme. Naišao sam na �asopis studenata povijesti i drugih društveno-humanisti�kih znanosti ESSEHIST broj 2 iz 2010. godine s temom broja Osijek kroz povijest.

Ve� je naslovna stranica �asopisa bila obe�avaju�a, a kada sam na drugoj stranici vidio sadr�aj broja, "zastao mi je dah" od iznena�enja, ali i od oduševljenja:

Sadr�aj:  

Uvodna rije� - Impressum
Mostovi i zidine Osijeka - Zvonimir Glavaš
Crtice iz povijesti Rimske Murse - Zvonimir Zvonar
Plemi�ka i velikaška obitelj Koro� - Dubravko Aladi�
Tko se šetao osje�kim ulicama u 16., 17. i 18. st. ? - Perica Vuji�
Osje�ka svakodnevica u prvoj polovici 19. st. - Marko Bagi�
No�ni �ivot i zabava u Osijeku na prijelazu 20. st. - Ivan Horvat
Vrijeme revolucionarnih zbivanja 1848. i 1849. god. - Dejan Zelenak
Radni�ki pokret u Osijeku (1867.-1920.) - Luka Peji�
Osje�ko srednje školstvo od 1729. do po�. 1. svj. rata - Sergej Filipovi�
Razvoj zdravstva do po�etka 2. svjetskog rata - Andrea Vu�eti�
Povijest sporta u Osijeku - Dino Kri�ki�
Osje�ki perivoji - Ana Mikolaš & Ivona Blatan�i�
Sakuntala park - Ana Han�al
Josip Juraj Strossmayer i Osijek - Pavao Nuji�
Povijesni razvoj naselja Retfale - Denis Njari
Jovan Stanisavljevi� �aruga - Ivana Grgi�-Vu�emilovi� & Nataša Puljaši�
Osijek na slici i na skici - Domagoj Tomas
Kelti na podru�ju Osijeka - dr. sc. Jasna Šimi�
Pri�e iz povijesti srednjoeuropskoga Osijeka - Ervin Heine
Osje�ka crta�ka škola - Mario Matokovi�
Seminari ISHA-e u Marburgu i Helsinkiju - Marko Bagi�
O povijesti s povjesni�arkom: prof. Bo�i�-Bogovi� - Denis Njari
Doprinos škole Anala historiografiji - Domagoj Tomas
Knjiga - Ivana Šojat Ku�i: Unterstadt - Perica Vuji�
Film - Objektiv 350: Ljudi s periferije - Ivan Horvat
About Essehist - Luka Peji�
Kronologija
Galerija
Povijesna fotografija: Konjski tramvaj - Sanja Banjeglav  

U �asopisu ESSEHIST, na 108 stranica na�i �ete sve u sadr�aju navedene priloge, jedan zanimljiviji od drugoga, no dolje izdvajam na stranicama 106 do 108 objavljenu kratku foto galeriju sa slikama starog Osijeka, a sve ostalo, i �lanke i pripadaju�e im ilustracije, pogledajte direktno u �asopisu ESSEHIST - kliknite dolje, ispod fotografije naslovne stranice �asopisa ESSEHIST, na link/poveznicu ESSEHIST broj 2 i prolistajte �asopis od prve do zadnje stranice, sigurno �ete na�i i �lanke koji �e Vas osobno imteresirati. U�inite to - isplati se!

No prije toga upoznajmo vrijedne izdava�e �asopisa:

Mein Foto

ISHA-Osijek je udruga studenata povijesti koja djeluje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osnovana je 2007. godine i podru�nica je me�unarodne udruge studenata povijesti ISHA (International Students of History Association).

Essehist je popularnoznanstveni �asopis studenata povijesti i drugih društvenih i humanisti�kih znanosti. Studenti okupljeni u me�unarodnoj organizaciji studenata povijesti ISHA-Osijek inicijatori su ideje za pokretanje �asopisa �iji je prvi broj objavljen u prosincu 2009. godine. Ovo je prvi �asopis ovakve vrste na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Tema prvog broja bila je ‘’Totalitarni re�imi’’, a od vanjskih suradnika mo�emo izdvojiti teologa Ivicu Šolu i sociologa Dra�ena Šimleša. Drugi broj bio je posve�en gradu Osijeku i njegovoj bogatoj povijesti.


Uredništvo i suradnici na prvom broju Essehista

Svrha �asopisa je potaknuti studente povijesti na pisanje radova te im omogu�iti objavljivanje istih. Glavni urednik prva tri broja Essehista bio je Luka Peji�, a od �etvrtog broja glavna urednica je Sanja Banjeglav. Krajem 2012. godine, za novog urednika izabran je Pavao Nuji�.

I evo, vratimo se na ESSEHIST broj 2, s temom Osijek kroz povijest, prvo kratka foto galerija, a zatim cijeli �asopis: 

ESSEHIST broj 2

Izvor: OsijekOnline.hr
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.