Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Wales: Everestov mali brat - Snowdonia

Hrvatski �ovjek putuje u neke europske zemlje veoma rijetko, a i kada putuje, to je naj�eš�e vezano uz sportska takmi�enja i bodrenje „kockica“.

Jedna od tih rijetko posje�ivanih dr�ava je i Wales, mala zemlja, �iji  je broj ovaca �etverostruko ve�i od �etiri milijuna dvono�nih �itelja. Kada ve� netko i zaluta na ovaj dio Britanskog otoka, njegov cilj je isklju�ivo Cardif.

Nešto više od stotinu milja ili dobra tri sata vo�nje od glavnoga velškoga grada, je za planinare jedna od najva�nijih planina u ovome dijelu svijeta.

Nacionalni park Snowdonia, �iji je velški naziv Park Cenedlaethol Eryn, osnovan je još 1951. godine i s 2200 kvadratnih kilometara površine, je drugi po veli�ini na Britanskom otoku. Zanimljivo je da skoro 75 posto površine NP pripada privatnim posjednicima i da unutar granica Parka �ivi to�no 25.000 ljudi - od turizma, poljoprivrede i šumarstva. U velikoj Britaniji se podrazumijeva da su nacionalni parkovi naseljeni, kultivirani i gospodarski korišteni.

Divlja, strma brda, povezana dolinama u kojima se svjetlucaju brojna bistra planinska jezera �ine osnovnu sliku Nacionalnog parka. Glavni planinski masiv Snowdon Range �ine brojni vrhovi, me�u kojima je najviši Yr Wyddfa (1085 m), u narodu zvan Mount Snowdon, koji je istovremeno najviša planina Engleske i Walesa.

Glavno ishodište izletnicima, planinarima i alpinistima za posjet Snowdonia nacionalnom parku je gradi� Llanberis. Koliko u planinarskom svijetu Britanskog kraljevstva, ovo mjesto zna�i, najbolje govori podatak da se po planinarskim putovima i stijenama ovoga kraja, i kod lošega vremena, godišnje penje više od milijun ljudi. Sam najviši vrh je jedna od tri to�ke glasovite 24 satne utrke National Three Parks Challenge. Na ovome presti�nom planinarskom takmi�enju pored Snowdonia vrha potrebno je popeti se još na Ben Nevis u Škotskoj i Scafell Pike u Engleskoj, a pitanje pobjednika je pitanje nacionalne �asti i planinarskog presti�a. Iz izjava mještana se mo�e zaklju�iti isto tako da je pobjednik i onaj tko ovdje ne nai�e na gustu maglu i oblake, i tko vidi planinu u punom sjaju.

U sije�nju 1953. godine, to�no pet mjeseci prije prvoga uspješnoga uspona na Mount Everest, ovdje se okupila grupa planinara predvo�ena britanskim oficirom John Hunt, na pripreme. Vo�a ekspedicije Hunt, je pronašao da je Snowdon u omjeru 1:8 i brojnim detaljima, identi�an Mount Everestu, a problema sa vremenom, nevremenom i svih zimskih teško�a, ovdje nikada nije nedostajalo. Zanimljivo je i to da se još George Mallory, ovdje na Snowdonu danima pripremao za svoju ekspediciju na Everest 1924. godine, s koje se nikada nije vratio, popevši se do visine od 8500 metara.

U�esnici ekspedicije su danima bili gosti hotela ispod vrha, treniraju�i prije ekspedicije u masivu Snowdonia, ali su svoje dola�enje u ovaj prostor, nastavili i godinama kasnije, okupljaju�i se na proslavama  godišnjica velikog pothvata. I poslije smrti najpoznatijega me�u njima (Edmund Hillary je umro 11. sije�nja 2008.), ovdje se okupljaju planinari iz cijeloga svijeta odaju�i priznanje prvoosvaja�ima najvišega vrha svijeta.

 

Jedan komad stijene s najviše planine ima svoje po�asno mjesto u hotelu Pen y Gwryd , jednako kao i brojni drugi kurioziteti i crno bijele fotografije. Hotel se nalazi na nadmorskoj visini od 277 metara i od njega po�inje naj�eš�e korišteni uspon na Snowdonia preko Miners Track, ali njegova planinarska povijest po�inje još davne 1810. godine kada je ovdje u divljini izgra�en u prvobitnoj formi. Zanimljivo je da nakon 29. svibnja 1953. godine, hotel nije preure�ivan ili mijenjan interier, ve� samo odr�avan u prvobitnom stanju. Zanimljivosti su ovdje brojne: viktorijanske kade za kupanje iz 1880., zabrana ulaska gostima s bejzbol kapama na glavi, doru�ak nakon zvona to�no u 8.50 i bez jutarnjeg mantila i šešira.

Nije u hotelu dobro vi�en ni dnevni list Guardian, za kojega današnja vlasnica misli da je lijevi i da piše protiv monarhije, a klju�evi za sobe nisu nikada ni postojali u ovome hotelu, jednako kao ni telefoni i televizori u sobama.

U no�i, u kojoj je u Europu stigla vijest o usponu na Everest, ondašnji vlasnik Chris Briggs, probudio je zvonjavom zvona sve goste hotela, saop�ivši im radosnu vijest, uz napomenu da svi moraju u roku od pola sata biti sve�ano obu�eni za slavlje, a onaj tko to ne u�ini mora slijede�i dan napustiti hotel. Nakon kra�eg slavlja, skupa s pet gostiju se popeo na Snowdon. Od tada je no�enje izme�u 6. i 7. lipnja, godinama unaprijed rezervirano, a medijima nema pristupa u hotel.

Nazove li �ovjek 0044/1286 870211, mo�da i rezervira neki od 35 kreveta u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama, sa ili bez tuša i toaleta, a sve uz cijenu od 40 do 48 eura, uklju�uju�i doru�ak i šarmantni pogled Sir Hillary.

Pivo se mo�e popiti i ako gost nema adekvatnu sve�anu odje�u, a fotografiranje uz pomo� blica, u tamnim viktorijanskim prostorijama je još uvijek tabu i mo�ete lako biti izba�eni iz hotela.

Više od polovice posjetitelja najvišega vrha, do�e na Snowdon zup�astom �eljeznicom izgra�enom još 1896. godine, nakon dva i pol sata vo�nje od Llanberis, uz pola satno zadr�avanje na puta. Na gornjoj stanici vlaka, samo desetak metara ispod vrha, o�ekuje posjetitelja restoran i prodavaonica suvenira. Ako netko odavde svojim dragima koji su ostali kod ku�e �eli poslati poštansku kartu, u�init �e to na poseban i jedinstven na�in, jer vrh Snowdonia ima svoj vlastiti poštanski pe�at.

Voza�e planinskih bicikla ne�e posjetitelji sresti u cijelome masivu, za njih je Snowdonia tabu.

Ostatak posjetitelja �e se u znoju lica svoga dovu�i preko jednoga od sedam obilje�enih planinarskih putova, a za to �e im biti potrebno 2 do 4 sata hoda. Ne smije se podcijeniti ni u prekrasnim ljetnim danima iznenadnu promjenu vremena, crne debele oblake, koji se niotkuda stvore na planini, kao ni vjetar koji ponekad puše i 200 kilometara na sat. Nesre�e su �este i desetak puta godišnje mora nedaleko od hotela stacionirani �uvar Nacionalnog parka Sam Roberts, brinuti za mrtve izletnike i planinare, koji su bili loše opremljeni ili su planinu jednostavno re�eno podcijenili.

Od Pen-y-Pass, nedaleko od hotela Pen-y-Gwryd, po�inje omiljena ruta zvana Miners Track, nekadašnji put kojim su se uspinjali rudarski radnici. Put prolazi pored dva slikovita ledenja�ka jezera, Llydaw i Glaslyh, popularno zvana „o�i Snowdona“, a u cijelom masivu ih je preko stotinu. Dobro odr�avan put je sve strmiji i kona�no se sti�e do Bwich Glas (Plavog prijevoja), odakle je još malo ostalo do vrha Yr Wyddfa, koji na valiskom jeziku i nema baš ugodno zna�enje-Grobnica.

S vrha se pru�a za lijepoga vremena pogled do Irskog mora, a veoma rijetko i do same obale Irske.
Laganih 7 kilometara hoda, duga�ak je put koji se paralelno sa zup�astom �eljeznicom spušta do Llanberis i prve pivnice gdje �eka pint, pola litre piva.

Još kratak  skok do najve�ega valiskog otoka Anglesey, ali ovaj put ne radi planinarenja, ve� radi najdu�ega imena jednoga mjesta u Europi.


Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Na zgradi �eljezni�ke stanice lijepo piše: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch,                                   a što bi na lijepom hrvatskom jeziku zna�ilo: Crkva svete Marije na jezercu okru�enom bijelim lješnjakovim stablima iznad rije�nog brzaca i crvene pe�ine u kojoj je Crkva svetoga Tysilia.

Prilikom kupovinu karte za vlak, dovoljno je na svu sre�u re�i samo: „Llanfair“

Nije li ni to dosta, na obali Irskoga mora treba potra�iti mjesto koje se zove:
Gorsafawddacha’idraigodanheddogleddollônpenrhynareurdraethceredigion.

Foto galerija

Tekst i fotografije: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Od istog autora:

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Ukrajina - Lvov, Karpati, Odessa, Delta Dunava

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.