Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Vinski putovi u Fruškoj gori i malo dalje

Osje�ko – baranjska �upanija je, svjesna potrebe za ja�anjem kapaciteta za strateško planiranje, kreiranje i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, na vrijeme po�ela pripremati svoje upravne odjele i institucije, a osnivanjem Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, kao operativnog tijela i instrumenta regionalne politike. Zapo�inje intenzivan rad na ja�anju potrebne “infrastrukture” za pripremu i provedbu projekata financiranih iz programa EU. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje zadu�ena je za rad Predstavništva u Bruxellesu, koje kroz svoje aktivnosti predstavlja interese Grada Osijeka i Osje�ko-baranjske �upanije pri svim institucijama Europske unije u Bruxellesu.
(Predstavništvo Slavonije i Baranje te Hrvatske Panonije, Rue Montoyer 18/B, 1000 Bruxelles).

Nakon ovakvog slu�benog uvoda prije�imo na konkretno. Navedena Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje organizirala je proizvo�a�e gro��a, vina i ugostiteljskih usluga u Slavoniji i Baranji za odlazak u posjet u susjednu dr�avu Srbiju i to u Vojvodinu. Naslov puta je bio dosta zgodan Vinski putovi u Fruškoj gori i malo dalje. Odazvalo se je 30 naših vinara i vinarki.

Koncem prošlog tjedna, rano ujutro, sjeli smo u udoban autobus i dva dana, pod vodstvom project managerke Ivane Juri�, do�ivjeli rijetko lijepe trenutke.

Svagdje su nas do�ekali uredni stolovi s hladnim narescima, degustacija vina (od „laganih“ bijelih do „teških“ crvenih). Bilo je i kombinacija: do�ek „�iva“ glazba, degustacija vina, pa ru�ak, pa opet glazba.

Op�i zaklju�ak je da su svi vinari koje smo posjetili, visoko profesionalni i da svima gostima i turistima pru�aju prave vinske ugo�aje. Posjetili smo i planta�ne vinograde, koji upravo „propupavaju“ i prostore gdje proizvedena vina „odle�avaju“ (vinski podrumi).  

    

Doma�ini su nam bili: Institut za vo�arstvo i vinogradarstvo, Patrijaširski vinski podrum, Vinarija Bajilo, Vinarija Veritas, sve u Sremskim Karlovcima; vinari Fruškogorskog klastera vinogradara i vinara Alma Mons u Novom Sadu. I na kraju Vinarija Vindulo, Temerin.

 

I tako se ovakvim posjetima njeguju i odr�avaju dobrosusjedski odnosi.

Ka�u da jedna fotografija „vrijedi“ stotinu rije�i. Zato uzmite još toliko vremena da pogledate i prigodne fotografije s opisanog  VINSKOG PUTA po Vojvodini. Imat �ete ugo�aj kao da ste bili s nama.

Foto galerija
Tekst: Ivan Grgesina, iz Osijeka
Fotografije: Ivan Grgesina i Zlatko Heim
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.