Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Godišnja skupština osje�kih p�elara

Description: 555memo
 

Radno predsjedništvo Godišnje skupštine

Najstarija P�elarska udruga u Republici Hrvatskoj, osnovana 1879. godine, PU “P�ela“ iz Osijeka, odr�ala je 2. o�ujka 2014. svoju redovnu izvještajnu Godišnju skupštinu u prostorijama ŠRC “Tomislav“ u mjestu Livana pokraj Osijeka. Pozivu na skupštinu odazvao se velik broj p�elara, ali i izaslanika p�elarskih udruga iz Osje�ko-baranjske �upanije. 


Mario Marijanovi�, predsjednik p�elarske udruge „P�ELA“ Osijek

Izvješ�e o radu, podnio je Mario Marijanovi�, predsjednik PU “P�ela“. Marijanovi� je detaljno izvijestio nazo�ne p�elare o aktivnostima koje je Udruga imala tijekom 2013. godine, u 135. godini svojeg postojanja.


Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora, �upanijska komora Osijek

Za �itaoce Portala arhiva.croatia.ch i njegove rubrike ZANIMLJIVOSTI moram malo više prostora posvetiti na bogatu tradiciju i povijest P�elarske udruge „P�ela“ iz Osijeka.

P�elarska udruga „P�ela“ Osijek, najstarija je udruga p�elara u Hrvatskoj i pripada kategoriji jedne od najstarijih u Europi. P�elarsko društvo u Osijeku osnovano je 1879. godine, a najzaslu�nija osoba za pokretanje modernog p�elarstva na našim prostorima je Osje�anin i vizionar Bogdan Penji�. Svojim je radom, tijekom �etrdeset godina, P�elarsko društvo u Osijeku pozicionirao na mjesto najzna�ajnije p�elarske institucije, te radio na podizanju p�elarske i sveukupne kulturne razine hrvatskog naroda. Po uzoru na napredne p�elare u Europi, po�ele su se osnivati i podru�nice; 1883. godine nastala je prva podru�nica u Valpovu koja se uspješno razvijala, nedugo nakon toga osnovana je i 2. podru�nica u Vinkovcima 1885. godine, a potom je uslijedilo i širenje po drugim gradovima na podru�ju cijele Hrvatske.

Sve gore navedeno, potvr�uje priznanje koje je 1882. godine stiglo iz Bruxelles-a gdje je Društvo dobilo po�asnu diplomu na me�unarodnoj izlo�bi. „P�ela“ je tako postala središnje P�elarsko društvo sve do nastanka Hrvatskog p�elarskog saveza 1939.

      

Još treba spomenuti i da je 1881. godine P�elarsko društvo u Osijeku pokrenulo stru�ni �asopis „Hrvatska p�ela“ koje je slu�beno glasilo hrvatskih p�elara i danas, a samim tim jedan od najstarijih svjetskih p�elarskih �asopisa, uop�e.


Desno: prof dr Ljiljana Primorac, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku

Nakon slu�benog dijela podijeljena su priznanja najzaslu�nijima �lanovima društva i svima koji su društvu pomogli u radu.


Doajen hrvatskog p�elarstva Stjepan Brija�ak

Dosta p�elara je sudjelovalo u diskusiji o teku�oj problematici. Zapa�eno je izlaganje gospodina Stjepana Brija�ka, doajena hrvatskog p�elarstva (u�itelj u mirovini). Najviše pljeska dobio je p�elar (neka ostane anoniman), koji je detaljno objasnio problem plasmana meda p�elara iz Hrvatske. Naglasio je da trgova�ki lobiji (zaobilazno) „na veliko“ uvoze med iz Kine. Taj problem se javlja paralelno s ulaskom Hrvatske u EU. Neki p�elari su „zazivali“ u diskusiji, svetog Ambrozija zaštitnika p�ela od bolesti i nametnika, misle�i da nam jedino on mo�e i tu pomo�i.


Verzirani kuhari „�obanca“ pripremili su izvrsni „�obanac“

Nakon toga na red je došao obilan i ukusan objed i pi�e. Nastavljeno je dru�enje tih vrijednih zaljubljenika u p�ele.


TS „Slavonski vez“ iz Budrovaca

Dobrom ugo�aju doprinijela je i glazba mladih tamburaša „Slavonski vez“ iz Budrovaca, ...


Dipl. ing. agr. Mirta Milas

... a Godišnju skupštinu popratila je i novinarka Radio Osijeka HRT Mirta Milas.

Pogledajte i foto galeriju s nešto više prigodnih fotografija:

Foto galerija
Tekst i fotografije: Ivan Grgesina, simpatizer p�ela i p�elara, iz Osijeka
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.