Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Godišnja skupština gljivara u Našicama

U nedjelju 9.velja�e 2014. odr�ana je godišnja Izvještajna skupština Gljivarskog društva „NAŠICE“ iz Našica. Skupština je odr�ana u prostorijama Gljivarskog doma „GRANICE“ u mjestu Granice, 15 km ju�no od mjesta Našice.

Gljivarsko društvo „NAŠICE“ je najve�e društvo gljivara u Hrvatskoj (oko 600 �lanova). Djeluje niz godina. �lanstvo �ini široka lepeza po godinama starosti, tako stariji i iskusniji poznavaoci i ljubitelji gljiva sistematski prenose ovo specifi�no znanje na mla�e generacije. Za sve akcije uvijek se dodatno anga�ira u�a ekipa na �elu s predsjednikom društva gosp. Hrvojem Kne�evi�em.

  

  

Tako je bilo i ove godine. Skupština društva imala je tri dijela. Ve� rano ujutro, iz centra Našica, krenula je pješice ekipa „najvitalnijih“ �lanova do njihovog ve� spomenutog Gljivarskog doma „GRANICE“. Ostali �lanovi su došli kasnije automobilima. Svi su do�ekani na tradicionalni slavonski na�in dobrodošlice: lagano dimljena slanina i kobasice. Bilo je po �elji i rakije.

  

Skupština je odr�ana prema dnevnom redu. Spomenute su sve prošlogodišnje aktivnosti, a onda i planovi za ovu godinu.

  

Nakon toga prešlo se na tre�i dio. Vrijedne �lanice i �lanovi su pripremili delicije od gljiva: �obanac od raznih gljiva u velikom kotlu, dodatno poja�ano s pe�enicom od kobasica.

  

Na kraju su došle kifle i slatki kola�i formirani u obliku gljiva. Prisutni su ostali do no�i u ugodnom dru�enju.

Dan ranije u Našicama, predsjednik društva Hrvoje Kne�evi� odr�ao je predstavljane (promociju) svoje knjige GLJIVE NAŠI�KOG KRAJA. Knjiga ima 320 stranica mnogo teksta i fotografija gljiva u boji. Obra�eno je 160 vrsta gljiva, razvrstane su: jestive, otrovne i zašti�ene.

Autor ovog teksta i fotografija s Godišnje skupštine, tako�er gljivar, bio je svim doga�ajima nazo�an i �estitao je svima na dobroj organizaciji sa �eljom da tako nastave.

Foto galerijaTekst i fotografije: gljivar amater iz Osijeka, Ivan Grgesina, ivan.grgesina@gmail.com
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.