Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dino: Zagreb mojih dana
Crtice i sje�anja iz Zagreba (21)

Davorin Krog (Dino) napisao je 2004. godine ve�i broj interesantnih crtica i sje�anja na Zagreb iz njegovih dana, na Zagreb kojeg se sje�a, a koji sada više ne nalazi... na svakom koraku neki drugi Zagreb, neki drugi ljudi...

*****

Crtice:

"Pored Špice" - i svega ostalog


Zagreb, Gajeva ulica oko 1930.g.
Galerija Tošo Dabac

"Pored Špice"
To�no tako, "pored Špice!". Jer ako si na Špici, a zapravo psihi�ki nisu tu jer se ne mo�eš uklopiti u "biti na sceni i biti vi�en" šarenilo oko tebe, onda si "pored". I to ne samo pored Špice, ve� vjerojatno i pored svega u ovom sva�ijem i sve manje tvojem gradu. Jednostavno nisi "in" - pogotovo ako je subota oko podne i ako nisi odsutan duhom, pa odmah skop�aš kako si to�no u vrijeme tjednog crescenda uletio u sam centar zagreba�ke glamour society scene. Nisi "in" jer ne šljiviš ono što šljivi ve�ina u njihovim originalnim monobread ulogama na promenadi modnih, lifestyle, celebrity i drugih zagreba�kih brendova i trendova. "Pored Špice" si i zato jer sam sebi, u nekoj paralelnoj prostorno-vremenskoj dimenziji, tepaš kako nisi "in" zbog toga što ne šljiviš slet novih zagreba�kih "delicija" - umjesto da se vratiš u "tu i sada", i priznaš kako si totalno "out". 

To�no tako, "pored Špice!" koja je nekada bila dio i tvoje mladosti, kada ti je sve bilo u 3D real-time ultra-speed motionTechnicoloru uz Dolby surround, da bi sada, u slow-motionu prilago�enom godinama na grba�i, ne samo zaobilazio novu scenu svje�ih, a mo�da i ljepših boja, ve� si �ak uzimaš pravo kritike onoga što sadanja generacija "šljivi" - umjesto prihva�anja jednostavne �injenice kako si baš ti ono što nitko više ne šljivi. I tako dugo dok današnju Špicu gledaš o�ima koje još uvijek vide grozdove Dalmoša koji su na Špici cupkali u kana�ankama i šuškavcima, u vrijeme kada vjerojatno niti roditelji današnjih protagonista nisu ugledali svijet, ne �eš na�i priklju�ak na "tu i sada" i ostati �eš u prošlosti - totalno "out", u nezahvalnoj ulozi scenskog mrtvaka!
Zato je najpametnije zakora�iti kroz prozirnu membranu koja te odvaja od "tu i sada", sjesti u fotelju ispod suncobrana pred Bulldogom ili VIP-om - svejedno, naru�iti nešto što ti paše, i zaklju�iti kako je lijepo opet biti tu. Makar to bilo i samo "pored" - jer "in" šarana ljuskaša u njegovim nekadašnjim vodama su ionako tempi passati! Zauvijek!

"Fenomen" zagreba�ke Špice
Tempi passati ili ne, biti "pored Špice" istovremeno zna�i da nisam dio velikog zagreba�kog fenomena. Naime, neki post festum probu�eni "sociolozi" tvrde kako je zagreba�ka Špica fenomen, i to "fenomen koji je nastao kao posljedica rituala vezanih uz naviku ispijanja kave po kafi�ima", dok se drugi hrabro na to nadovezuju i razvijaju teorije kako je "fenomen Špice vezan uz našu tradiciju ispijanja kave" uz sjedaljku za nekim  stolom - jer se navodno "razlikujemo od Talijana koji to tradicionalno rade onako 's nogu'!".  Baš svašta - i "Dobro jutro"!

Zagreba�ka Špica u današnjem smislu je kao promenada s gu�vanjcem kroz koji se teško probijalo, i kao  mjesto spontanog okupljanja i razgovora, slu�ajnih susreta i dogovorenih sastanaka, postojala ve� krajem 1950-tih, i njen nastanak pouzdano nije bio vezan uz nekakvi pseudo-ritual ispijanja kave, "ritual" koji se u to vrijeme, kao i prije Drugog svjetskog rata, svodio na "Jo�a, daj dofuraj još jednu tursku!", pa poslije "tursku" iz espresso-automata u nekoj kavani ili bircuzu, a puno poslije, u nekom kafi�u, espresso-baru, kaffeu itd.- sve do Bulldoga danas. Nezavisno o "našoj tradiciji ispijanja kave", Špica je nastala i opstala bez kapi kave, koju se u okolnim kafi�ima pilo "s nogu" - uostalom, kao i u cijelom gradu gdje se po kafi�ima decenijama prakti�ki sve pilo "s nogu".

"Fenomen" Špice je u tom kontekstu trivijalan: nekada se na Špici stajalo jer stolovi i stolice još nisu osvojili plo�nike, a današnjih pješa�kih zona ionako nije bilo (tako da se Špica morala smjestiti na pješa�kom otoku u visini sata i na ju�noj strani Trga), i zato jer su okolni kafi�i u pravilu nudili samo "staja�a mjesta" uz visoke stolove ili pult na zidu - i rijetko uz sam izlog, kako bi se moglo vidjeti što se zbiva izvan kafi�a.

Autori takvih "socioloških" analiza bi svoje teorije mogli provjeriti kod prvog kita koji se kod Bulldoga fino raskomotio i �labra uz "lavazzo" u fotelji ispod suncobrana gledaju�i s najbolje visine sve ono lijepo na dvije noge što prolazi pored njega. Na primjer, pitaju�i kita bi li se iz fotelje preselio u nekadašnju "Jumfericu" gdje ga �eka besplatni "lavazzo" - onako po starom, "s nogu", jer mu Bulldog od sada po dvostrukoj cijeni nudi samo tursku kavu! �ak da je i Talijan navodne talijanske "to radim s nogu provencijencije", kit bi ga pogledao kao da je pao s banane i vjerojatno odgovorio protu-pitanjem: "Kaj vam je, ste mo�da �aknuti?". Sli�no bi prošla i teorija o zagreba�koj Špici kao "fenomenu koji je nastao kao posljedica našeg tradicionalnog rituala ispijanja kave u sjede�em polo�aju" - kit bi mu srušio cijelu teoriju s rije�ima: "Pored svih ovih terasa sa stolovima, samo budala bi tra�ila staja�e mjesto!". Hough!

Usput:
Izuzev "Izloga" na �ošku preko puta NaMe, kafi�i na Trgu i okolnim ulicama nisu bili dio Špice, ve� "otoci" u koje je zalazila manje-više ista ekipa i, bez interesa za ono što se zbiva vani na ulici, drvila svoje specifi�ne teme - i to više uz "ritual" ispijanja gema ili ne�eg oštrijeg, nego uz "ritual ispijanja kave".
Jedini ritual vezan uz zagreba�ku Špicu, je bio "ritual cupkanja" - pod Satom su cupkali frajeri �ekaju�i frajlicu, a pred "Dubrovnikom" i Neboderom zagreba�ki Dalmoši, koji su Trga�u davali posebni štih: svaki dan i po svakom vremenu, ako treba i po kiši i snijegu, uz pri�e o Hajduku izvodili su "ritual cupkanja" na asfaltu u sme�im kana�ankama, plavim šuškavcima i bijelim baloncima - uz malobrojnu, ali kompaktnu konkurenciju Esekera pred "Singerom", koji su cupkali uz pri�e o svojem Osijeku.

Usput:
Kod tvrdnje kako "Talijani tradicionalno piju kavu 's nogu'!", isto je nekaj grdo okrenuto naopa�ke! Naime, oni koji pripadaju generaciji koja je po�ela voziti u vrijeme jeftinog benzina, u vrijeme kada se "s autom išlo i na zahod", i kada se tek' onako, zbog vo�nje i usputnog sitnog shoppinga, znalo usred tjedna "sko�iti" u Trst na kavu, sigurno se sje�aju kako su u Trstu i okolici, zajedno s lokalnim Talijanima, pili kavu za stolovima u ili ispred nekog od mnogobrojnih kafi�a - i to  nikada  'onako s nogu', jer "staja�ih mjesta" ionako nije bilo, izuzev onih vezanih uz "gabinetto"-rituale.

Usput:
Prve "kavice uz razgovor" ponu�ene su Zagreb�anima po�etkom 18. stolje�a, u šatorima postavljenim na Harmici, koji su nazvani "kavoto�je". Kavoto�ja su ubrzo naslijedile kavane.

Kola� sje�anja "Pored Špice"
I tako se tu, usred "pored Špice", u Gajevoj pred izlogom Ghetaldusa, pitam u mislima: "A što to danas nešljivljeno šljiviš ti koji ne šljiviš ono od ve�ine šljivljeno?" i �ujem šapat: "Puno toga, previše toga stari moj, preduga su tvoja sje�anja!".

To�no - beskrajni kola� na svakom kvadratnom metru, kola� na �ijem po�etku stoji frappe u visokoj �aši sa slamkom koji pijuckaš dok sjediš na barskoj stolici uz šank na vrhu Nebodera (izgra�enog 1958., kao poslovne zgrade za potrebe �eljpoha i Kon�ara), usput se prisjetiš i nesretnika koji je kao prvi sko�io s Nebodera u dubinu zapadne strane - da bi poslije otuda na sve strane prema dole letjelo sve što budalama padne na pamet; �ak se prisjetiš i vica o bosanskoj tvrdoj glavi koji je nakon toga kru�io po gradu: bacio se Bosanac s Nebodera i pao ravno na glavu. Iz gu�ve koja je nastala oko njega �uje se pitanje: "Kaj se desilo?", na što se odozdo s asfalta javi Bosanac: "Ja ne znam, baš sam stigao!".
Kola� nastavljaju prvi hot-dog u prizemlju Nebodera; "Izlog" u kojem ti sve face izgledaju poput zlatnih riba, iako pijuckaju kavu, �ikaju i pri�aju, te no�nih happening-event pija�a na mirogojskim grobovima s nekolicinom "zalijepljenih" baš iz tog "Izloga"; par koraka dalje prva plo�a Koralja u izlogu "Znanja"; parkiranje na plo�niku u vrijeme davno prije "pauka" i lude no�ne vo�nje po ulicama koje su sada pješa�ka zona; prisjetiš se svojevrsnih "šokova" kada se nasred Trga ili po njegovim plo�nicima više nije smjelo parkirati, i kada je po Gajevoj do "Dubrovnika" smio samo taxi... odnekud doleti i slika Jagodine bokserice Sabe kako u Berislavi�evoj njuška stabla na ju�noj strani ulice nestalog drvoreda, te nakon toga piški uz stablo pred prozorima Saveza kompozitora - i to to�no na mjestu gdje je sada sparkan bijeli Volvo; pa slika vo�a u obli�njoj "Vo�arni" u Gajevoj, jer nekad je �ak i vo�e imalo svoj izlog "pored Špice"; tu je i slika drvenog pulta u nekom mirisnom du�anu gdje �ujem kako netko veli "Pola kile Albusa", a prodava� odre�e komad sme�eg sapuna i me�e ga na onu staru vagu s gevihtima i cajgerom, a nakon toga u sivi papirnati škanicl... i tako sti�em do "Hard Rock Cafe"-a. Pomislih: "Vrijeme je za Tuborg!", ulazim u dvorište, ali ve� kod ulaza u "Hard Rock Cafe" zastajem pred podnom plo�om sa zvijezdom na kojoj piše “Karlo" - i kola� se pretvara u novu bujicu predivnih sje�anja.

* U Oktogonu 
Kola� ide i na drugu stranu, prema Bogovi�evoj koju "dr�e" još samo Ghetaldus na po�etku i Oktogon na kraju. Novo, na �elu s "Bulldogom" i "Benetton - United Colours" je OK, ali to ne šljivim ni za suhu šljivu - iako znam da su to vjerojatno neizbje�ni segmenti kola�a budu�ih tu�ih lijepih sje�anja.
Zastajem na Cvjetnom pred ulazom u prolaz Oktogona, i mislim kako mnogi ne znaju da je taj trgova�ki prolaz zapravo samo dio jedinstvenog objekta izme�u Bogovi�eve, Margaretske i Ilice - monumentalne i dostojanstvene trokatne pala�e nekadašnje Prve hrvatske štedionice. To se najbolje uo�ava ako se zastane pored neke letve na ulazu u zapušten i prašnjav prolaz do nekadašnjeg kina Zagreb, ako se zamisli kako pogledu ne smeta more VIP-ovih stolova i suncobrana, i pogleda preko trga prema tom maestralnom kompleksu.

Description: Datoteka:Josip pl. Vancaš- pala�a Prve hrvatske štedionice u Zagrebu (1898.-1900.).jpg
Josip pl. Vancaš- pala�a Prve hrvatske štedionice u Zagrebu (1898.-1900.)
"Arhitektura" br. 184-185. god XXXVI, Zagreb, 1983.
       
Oktogon je dobio naziv po središnjoj dvorani u obliku osmerokuta (nadsvo�enoj kupolom s vitrajima -  slikarijama na staklu unutar olovnih spojnica, i sve skupa smješteno unutar �eljeznih okvira) kod koje se lomi smjer pasa�e izme�u Ilice i Cvjetnog trga. Na oba ulaza u "kosu" pasa�u, na strani Ilice i na strani Cvjetnog trga, su velika, urešena rešetkasta vrata koja su do II. Svjetskog rata bila no�u zatvarana - iako je u središnjoj dvorani pred ulazom u štedionicu bila stra�arnica. 

Bankari koji su gradili Oktogon, ulo�ili su mnogo u taj gra�evinski kompleks i pritom nisu štedjeli, što se i danas vidi u svakom detalju, od podnih plo�ica, ukrasa na vanjskim fasadama i zidovima pasa�e, do nadstroplja - jer jadni nisu znali što se sve hrvatskim bankama tako jako crno u budu�nosti piše. 
Nisu znali da �e uslijediti tri lopovska vala: prvo "Kara"-kraljevski s istoka 1927., onda "Tvornice seljacima - banke proleterima" ili nekaj sli�no iz partijskih umnih �elija 1945., i kao kona�ni udarac u Lijepoj našoj oplindranoj, dolazi Tsunami val tehno-mena�erskog lopovluka, zapo�etog s "Promjeni zakon na jedan dan, jer unu�i�u treba banka kaptolska - a sve ostale banke uvaljalj ili u tu�i-�ovjek rukice, ili ispod stola me�u doma�e offshore-nogice".

A da su to naši stari znali, umjesto pala�e za štedionicu izgradili bi ogromnu pizzeriu, i to ne onu ottawsku odsko�nu dasku do vrha Ministarstva odbrane u vrijeme rata, ve� onu obi�nu zagreba�ku piceriju s bio-picama. Pa kada u prvom valu navale Ma�arice, u drugom valu Ukrajinke i ne na kraju Moldavke - onda bi ih sve po redu sredili naši doma�i de�ki s tvrdim kunama i medvedima. I narod zbog beskrajnog lopovluka ne bi svako malo dobivao picajzle, kao što ih je zaradio Zane s �amke koji je nekad davno sredio po redu sve Ma�arice na "Gumenjaku" kod autobusnog kolodvora. 
I tako bi svi fino zara�ivali, dok najstariji i najpošteniji business cvijeta, umjesto da nam prvi val zezne i "Hrvatskog Radišu", i dionice i monetu, a onaj drugi Prvu hrvatsku štedionicu i sve banke redom. Da bi nam na kraju ovi, kao u naše ime nekakvi "naši" a samo svoji, profu�kali sve banke skup sa zgradama i temeljima, kao u zadnjem kupleraju - i ako su usput slu�ajno u velikom zaletu pokupili i picajzle, ti su bili od suhog hrvatskog zlata. 

Ulazim u Oktogon - iste stare be�ke kockice, lijepo je opet po njima hodati. Pasa�a je nekako svjetlija  nego prije, i to mi se svi�a. Tu je još uvijek i bircuz “Dubravka” koji zaobilazim još od 60-tih godina, jer više nisam znao na koja vrata moram u�i, a da me ve� na vratima ne pometu šverceri satova koji baš u tom trenutku i kroz ta vrata bje�e van pred cajkanima!
“Dubravka”, lokal s dva ulaza-izlaza, i to još u trgova�kom centru grada, bio im je idealna operativna baza, pogotovo ako treba petama dati vjetra pred "jedan �ita - drugi piše" plavcima. U�eš unutra u takav gu�vanjac da jedva na�eš mjesto za popit kavu, taman zapališ cigaretu, a ve� �uješ: “Trebaš sat? Original Darwill ili original Doxa s datumom – skoro besplatno!”. Ne stigneš niti odgovoriti, a ve� si sam u lokalu - murjaci se pojavili na vratima prema Cvjetnom, a “Dubravka” se dok veliš "britva" ispraznila na druga vrata u Oktogon! Pa sada pogodi na koja vrata trebaš u�i!

Oktogon je nešto posebno i jedinstveno u gradu, i to osje�am svaki puta ispo�etka: ugodno, mirno,  prostrano i kompaktno, dostojanstveno i maestralno lijepo mjesto koje te odmah prihvati i gdje se dobro osje�aš. No, za ve�inu onih koji hodo�aste na Špicu, put do "Bulldoga" i VIP-a ne vodi kroz Oktogon - i zbog toga i tu, na ovim predivnim podnim plo�ama orubljenim bordurama, pred izlozima pasa�e i ispod blistavih boja vitraja na kupoli, i dalje ostajem "pored Špice". 

* Zagreba�ki Hachiko - gra�evni pas Pluto
U vrijeme gradnje Oktogona, i Zagreb je dobio svog Hachiko-a. "Hachiko" je u Japanu pojam vjernosti, vezan uz psa japanske rase Akita koji se zvao Hachiko. Njegov vlasnik, sveu�ilišni profesor, umro je 1925. godine, me�utim Hachiko je sve do 1935., na kraju i teško bolestan, nastavio svaki dan u isto vrijeme dolaziti na tokijski kolodvor Shibuya i �ekao da se profesor vrati s posla.
Zbog tog dirljivog primjera vjernosti, na zapadnoj strani kolodvora je postavljena njegova bron�ana statua, a pored profesorovog groba je postavljen kameni stup s tekstom u spomen njegovom psu.
Hachiko je postao šire poznat nakon što je prije tridesetak godina snimljen film o njegovom �ivotu.

Zagreba�ki "Hachiko" se zvao Pluto - vu�jak koji je u vrijeme gradnje Prve hrvatske štedionice dolutao do gradilišta, koji je po�eo �uvati gradilište, i koji je pri kraju izgradnje smrtno stradao pri �uvanju gradilišta - i to od ljudske ruke, pretpostavlja se od kradljivaca gra�evnog materijala.
Nakon toga je projektant i za izgradnju Oktogona odgovorna osoba, arhitekt Josip pl. Vancaš, koji je vu�jaka  zavolio i dao mu ime Pluto, dao isklesati zidnu spomen plo�u s reljefom na kojem vu�jak Pluto podignute glave le�i u profilu, a iznad njega je ugravirano "Gra�evni pas Pluto". Spomen plo�a je 1899. godine smještena u zid minijaturnog, javnosti nepristupa�nog dvorišta izme�u pasa�e i Margaretske ulice, desetak metara od ulaza s Cvjetnog trga, gdje se nalazi i danas.


"Pluto" - Zagreb, Oktogon (foto Ivan Brn�i�)

U pri�i o Plutu, interesantne su dvije stvari. Prvo, kao što su to uradili naši stari, i danas se za "Pluta - �uvara gradnje" olakotno navodi kako je bio pas-lutalica, iako je on ve� prije dolaska (prije nego je "dolutao"), vrlo vjerojatno bio svojevrsni Hachiko.
Naime, Pluto je bio vu�jak, a vu�jaci u pravilu i po svojoj prirodi nisu lutalice, ve� �ive u �oporu koji se u krajnjoj liniji mo�e sastojati samo od njega i njegovog vlasnika (jer u pse�im o�ima su svi �lanovi obitelji u kojoj �ivi, �lanovi njegovog �opora, a ako je pas-�uvar, onda �uva granice i sve ono što pripada njegovom �oporu).
Dakle, po prirodi stvari, Pluto nije lutao, ve� je (kao i Hachiko!) imao jasan cilj: tra�io je svoj �opor i mjesto kuda je �opor otišao, jer staro mjesto iz bilo kojeg razloga više nije postojalo ili su ga ljudi, �lanovi njegovog �opora, napustili. Moglo je to �ak biti i neko gradilište ili nešto sli�no - on je to �uvao sve dok radnici nisu završili posao i otišli, a njega ostavili ili zaboravili, pa je zato krenuo u potragu za njima.
Pluto je bio pas koji tra�i! Tra�io je i našao nešto sli�no onomu što je tra�io - mjesto mu je odgovaralo, jer ljudi su ga primili i nahranili, a mo�da su mu �ak pru�ili i malo ljubavi - pa je ostao. Kao pravi pas-�uvar, po�eo je �uvati gradilište, i mo�da je kao i Hachiko, �ekao da se me�u radnicima kona�no pojavi i njegov stari gospodar.
Pritom, zbog toga što �ovjek i pas imaju razli�ite poglede na pitanje vlasništva, radnici i Josip pl. Vancaš su smatrali da Pluto �uva njihovo dobro, me�utim, Pluto je �uvao "svoje" - svoj �opor kojem pripadaju svi radnici i Josip pl. Vancaš, kao i gradilište koje pripada �oporu. Prilikom dolaska na gradilište, Pluto se  vjerojatno jako za�udio kada je vidio da gradilište ne �uva niti jedan pas.   

Drugo, za razliku od nas, naši stari su znali razlikovati izvedenice iz rije�i "gradnja" i "gra�evina", pa su napisali "Gra�evni pas Pluto", dakle �uvar gradnje (budu�e gra�evine), a ne "Pluto - gra�evinski pas", dakle �uvar gra�evine (koja još nije izgra�ena!).

Usput:
Isto vrijedi u pogledu "gra�evnog materijala" i "gra�evnog zemljišta" koji se odnose na materijal za (iz)gradnju odnosno mjesto (iz)gradnje, za razliku od "gra�evinski materijal" i "gra�evinsko zemljište" kako se danas uglavnom koristi, koji se odnose na materijal od kojeg je gra�evina napravljena, odnosno na teren na kojem se gra�evina ve� nalazi.
Ili drugim rije�ima: gradnjom se gradi gra�evina, a gra�evina je ono što je gradnjom izgra�eno; neki teren, parcela ili zemljište mogu biti gra�evni, ali za gradnju je potrebna gra�evinska, a ne gra�evna dozvola, itd. - sve do "Gra�evinskog fakulteta" koji pru�a relevantna znanja o gra�evinama, uklju�ivši i njihovu gradnju! Zgodno!

U svakom slu�aju, budu�i da je Pluto bio ne samo aktivni "suradnik" pri izgradnji Oktogona, ve� je �ak i nesretno završio na svom "radnom mjestu", njegova spomen plo�a - oko �ije izrade se, sigurno s puno ljubavi, potrudio i sam projektant Oktogona, arhitekt Josip pl. Vancaš - zaslu�ila je u Oktogonu mjesto na kojem �e biti vidljiva.   

*  Kod "Slijepaca"
"Slijepci", kako smo zvali du�an Sljepa�ke zadruge, su bili na najljepšem mjestu Oktogona, na mjestu susreta obadvije pasa�e, pod središnjom staklenom kupolom s vitrajima. Du�an i prostor pred du�anom su 1950'-tih i '60'-tih godina bili prepuni njihovih proizvoda, prvenstveno od drva, pru�a, šiba i bambusa, a koristili su i niz drugih materijala, od jute i gline do stakla i metala. Njihov proizvodni program je bio impozantan: košare (u svim danas nepotrebnim i zaboravljenim varijantama: od onih za drva, za veš i flaše, do košara za plac, piknik i bebe), koševi, cekeri, otira�i, kutije, kace, ba�vice i demi�oni; hoklice, stolice, fotelje, dvosjedi, trosjedi, stolice za ljuljanje i kolijevke; pa sve od "ku-ku"-satova, lampi i polica, do taburea, stalaka za novine, stalaka za cvije�e i - jasno, sve to u svim veli�inama i svih oblika, drveno ili pleteno, od kuhane šibe do slame - sve što trebaš i kako ti srce po�eli!
A tek dje�je igra�ke! U vrijeme prije plastike, kod Slijepaca" je za dje�je igra�ke va�ilo "nema što nema!": od pikula i Uzor drvenih romobila, vlaki�a s vagonima, drvenih auti�a, kamiona, ko�ija i avion�eka; guralica na štapu i vle�ilica svih vrsta - od drvenih leptira koji lama�u krilima, do razli�itih buba i auti�a; vrtilica i potezalica na špagu - od zvrkova do drvenih pajaca; od luka i strijele, puške i pištolja na gumicu,  do profi-pra�ke, te uz to konj na kota�ima ili za ljuljanje i ljulja�ke za stablo; razli�ite igre - od domina, slagalica, tombole, drvenih zvrkova i figurica, do šarenih drvenih Mikado štapi�a, igrica s kockicama, visuljcima, kuglicama, labirintima, keglama; pa drveni �etoni i plo�ice, figure, plo�e i kutije za igranje "mlina", "dame", "jedi-jedi" i šaha; za curice su imali drvene elemente za "opremanje" kuhinje i sobe, male kolijevke i kojekakve krpice; za male muzi�are, "Slijepci" su proizvodili fu�kaljke, frule - i to �ak i one "profi-rezbarene", male ksilofone i gitare, i �itav niz dje�jih tamburica kojima odmah prasne �ica; za male školarce su izra�ivali drvene pernice - obi�ne i na kat, te slova abecede i brojke u svim drvenim varijantama i slagalicama; tu su bile i ra�unalice  - sve do drvenog Abakusa sa �icama i kuglicama u boji...  a da slu�ajno nešto u školi ne bi usfalilo, imali su svih mogu�ih sitnica, od plastelina do kistova.

"Slijepci" su imali i sve što treba u ku�anstvu, tu su bili specijalisti: od kuhinjskih daski, drvenih kuha�a, valjaka za tijesto, drvenih �eki�a i batova za meso, drvenih taca s ornamentima (poneke su bile svojevrsna umjetni�ka djela), košarica i kutija za kruh, vo�e, šivanje ili aran�iranje - do �etki za �iš�enje baš svega i to u svim funkcionalnim varijantama, od �iš�enja odje�e i obu�e do �iš�enja flaša, ba�vi ili zahoda... ribalice, blatarice, mazalice, glancalice... Proizvodni program su zaokru�ivali "kraljica svih veš-mašina" s jednim, manuelnim gore-dole programom - riflja�a, i metle, partfiši (s dlakama koje nisu ispadale), kloferi, aufengeri - drveni jednostruki, dvostruki, vise�i ili stoje�i (sve se to nekad koristilo), drvene kva�ice za veš, zahodske daske, te mišafli i širajzli.
Ukratko, kod njih se moglo kupiti sve ono što bi u ku�anstvu moglo zatrebati - od gume za odštopavanje vaserlajtunga, do lijepog i velikog kaveza za papagaja.  


Valjak za tijesto, klofer i riflja�a
(Dobra riflja�a ima fino obra�eni okvir od bukve, jak valoviti ulo�ak od cinka i
odzada gore �epi�e, kako ne bi proklizavala prilikom pranja. Visina do 60 cm.

Dobar klofer ima akciju sli�nu jakom ribi�kom štapu - isprobati prije kupnje.)

S vremenom, dio tih proizvoda su zamijenili funkcionalni "nasljednici", dok su drugi nestajali kao što je nestajalo i njihovo tr�ište zbog suštinskih promjena kojih je bilo toliko, da ih nema smisla niti nabrajati - u dvadesetak godina promijenilo se doslovce sve, od stambene izgradnje i infrastrukture, do primjerice  na�ina prehrane ili dje�jih pelena.

Mi klinci smo na pikulama mo�da prvi uo�ili dolazak tektonskih promjena u materijalima i tehnologiji proizvodnje: kod "Slijepaca" smo kupovali pikule, glinenja�e, �eljke i kamenke -  a onda su se na Dolcu  (Hrelji�a još nije bilo) odnekud pojavile staklenke. U po�etku se kod kupnje moralo paziti, jer je poneka bila jajasta ili mutnih boja, ali to je kratko trajalo i staklenke su bile sve ljepše, a došle su i one velike kao velika kamenka ("bajs"). Kona�ni udarac pikulama "Slijepaca" došao je iz dalekog Japana od kuda su stigle male staklenke "Japankice", a nakon njih i porculanke.
Tako su zagreba�ki "Slijepci" postali prva �rtva masovne proizvodnje uz jeftinu radnu snagu na Dalekom istoku, a da Kineze nisu niti do�ekali - tko �e kupovati glinenja�e na komad, kada za istu lovu dobiješ hrpu staklenki u plasti�noj vre�ici!?       

Polako ga�eni vremenom, "Slijepci" nisu odgovorili potrebama novog konzuma i tr�išta - i na kraju ih je zateklo vrijeme kada više nisu imali mnogo toga za ponuditi - pogotovo stotinama hiljada stanovnika novih zagreba�kih naselja.

Zamišljam si kako bi danas izgledao razgovor prodava�a "Slijepaca" i nekog stanara zapru�anske "spavaonice", koji je iz limenke bez tavana, podruma i špajze, zalutao kod "Slijepaca": "Košaru za drva?" - "Imam centralno!"; "Demi�on�ek? To uvek dobro dojde!" - "A kud' s njim - �ena dr�i štaubsauger u ona dva kvadrata bez prozora!"; "Stolac za ljuljanje - onak', dok gledate telku?" - "U dnevnoj sobi ima mjesta samo na stropu!"; "To ni dobro! A na strop ionako spada samo luster!" - "Vrapca luster - imam lampe na zidu, tako zvanu 'indirektnu rasvjetu', jer strop je na dva metra i dvadeset, pa bi mi luster visio do pupka!"; "Ku�im! Onda bolje nekaj za sušenje veša, klofanje tepiha ili ba�vicu za cvije�e - i sami znate kak' kana, oleander i asparagus dobro zgledaju na balkonu, verandi ili terasi?!" - "Za veš isto ne trebam ništa - iznad badevane i izvan kuhinjskog prozora je plasti�ni štrik kapaciteta šest metara, od biljlki imamo drvo �ivota koje je taman stalo u �ošak iza telke, dok sve ostalo mora stati u vazu pored telefona. Balkona ionako nema, a do najbli�e terase imam tri tramvajske stanice!"; "A kaj je onda s  pripremanjem  zimnice - za to imamo sve! Sam' mi najte re�' kak' vam za zimnicu baš niš ne treba!? Znate one velke staklene pikse u špajzi, a unutra kisele paprike ili krastavci, sok od paradajza, kompoti, višnjevac... !" - "Zimnicu kupujemo isklju�ivo zimi! Znate, u onim malim staklenkama koje taman stanu u kuhinju - ako ju niste preuredili u dje�ju sobu!"; "A kola�i�i, fini kola�i�i - kaj velite za klasi�nu kuhinjsku dasku s valjkom za tijesto?" - "Na mjestu kuhinje je sada dje�ja soba gdje bi daska za tijesto mo�da stala negdje uz zid, sigurno bi stala pored skija u gara�i, ali ionako ne znam gdje valjati i što valjati - velite "tijesto"!? Da vam bude jasnije: zahodsku školjku smo preselili u kupaonu, od zahoda i ostave napravili smo englesku kuhinjicu s elementima do stropa, pa ukratko, nema tu mjesta niti za nekakvi mikro-valjak za tijesto!"; "Dobro, ali ovom nebute mogli odoliti: mišafli, aufengeri ili neka �etka, sve s do�ivotnom garancijom?" - "'Mišafli' - ah, znam na što mislite... ne trebaju, oni od plastike kao i vješalice zauzimaju manje prostora, a kad pukne, kupiš novo, dok �etka k'o svaka �etka - dlaka sim' dlaka tam'! Pa još dajete 'do�ivotnu garanciju' - komu to danas treba, pogledajte samo broj razvedenih brakova! I tko još danas tra�i trajnost i kvalitetu!? Kako stvari stoje, vaši mišafli, aufengeri i �etke �e dulje trajati i od Zapru�a i od mojeg braka - a mo�da i od du�ana 'Slijepaca'!"; "Da, to sam' slepci ne vide! Jasno, onda vas niti naše riflja�e i širajzli ne interesiraju... ali priznajte, bez dve stvari sigurno nemrete: imamo krasnu zidnu policu za knjige i uvek potrebnu gumu za odštopavanje!" - "Samo bi mi još to trebalo, pa da zbog police boram rupe za tiple do salonita koji je umjesto zidova od blokova i cigle! Jer, ako ju pri�vrstim na plitko, zbog te�ine bi otpao komad zida od iverice, zajedno s policom, knjigama i tapetom. A što se ti�e odštopavanja, to je prekosavsko naselje i nema se što odštopavati. Deka je tanka, pa nema potrebnog nagiba za cijevi niti mjesta za sifon, koji bi ina�e kao luster provirio susedu ispod, pa zato sve cijevi idu ravno po vertikalama, i kada se zaštopa, naj�eš�e nadrapa stanar u prizemlju. On tada prvo tr�i po katovima iznad i moli susjede neka prestanu puštati vodu dok se štopanac ne otkloni, jer sve što puštaju izlazi kod njega van. Nakon toga, budu�i da oni s gornjih katova ne šljive to što sav smrad koji puštaju, izlazi nekom ispod, on zaštopa odvod kroz koji to dolazi i onda po�ne kuljati iz odvoda kod susjeda na prvom katu.  I tako se problem seli prema gore po vertikali - oni gore ne reagiraju na molbe i dalje puštaju vodu, jer im je teško nato�iti i izliti u kupaonici, ako je zeznuta vertikala u kuhinji, a oni dole rješavaju svoj problem "blindiranjem" otvora odvoda kroz koji navire voda, pa onda curi kod susjeda iznad i tako prema gore, ako treba sve do najgornjeg kata. Kona�ni rezultat: ako netko pametan nije na vrijeme pronašao i zatvorio vodu na glavnom ventilu pred ku�om, tako da cijela ku�a nema vode dok ne do�u majstori, voda na kraju po�ne curiti po stubištu - ili sa zadnjeg kata, ili ve� prije, iz stana nekog jadnika koji je ne slute�i ništa, nekud otišao. Tu vaša guma za odštopavanje ne poma�e, jer stvar je u tikvama!";  "Joj gospon, pa to uop�e nije dobro, a kak' vidim, bome niti nama "Slijepcima" se dobro ne piše!". - "Da, tako je to! Evo, iako za dosta vaših stvari ne znam �emu slu�e.. na primjer, rekli ste 'riflja�e i širajzl', ipak sam sve pa�ljivo pogledao. U jednom trenutku sam �ak pomislio kako bi mojem klincu dobro došla vaša Abacus-ra�unalica, kao rezerva kada se isprazni aku od mobitela s kalkulatorom, ali znate, taj Abacus je    prekompliciran - de�ko bi morao s prstima pomicati kuglice i još pritom misliti, a stvar ne stane niti u d�ep. Zato je pametnije kupiti rezervni aku, nego vaš Abacus - nije to za današnju djecu! I na kraju, otvoreno i iskreno, mislim da isto vrijedi za sve vaše igra�ke: na primjer, moj klinac koji se igra s helikopterom s trokanalnim infra-crvenim daljinskim upravlja�em, ne bi mogao shvatiti smisao igre u kojoj drveni vlak ili auto guraš po podu, i još kao zadnja budala huk�eš "�š-�š-�š" ili brujiš "br-br-br"... to mu ne bih smio niti pokazati!"

Zato i tako su "Slijepci" i njihovi proizvodi podijelili sudbinu mnogih drugih zanimanja, manufakturnih proizvo�a�a i majstora, njihovih radionica i du�ana, te njihovih proizvoda - izuzev onih malobrojnih koji su kroz neki specijalisti�ki proizvod zadr�ali ili stvorili svoj segment tr�išta. U me�uvremenu se sve toliko promijenilo, da bi du�an Sljepa�ke zadruge, �ija slika mi se prilikom svakog prolaza kroz Oktogon pojavi pred o�ima, danas bio svojevrsno ruglo usred predivnog ambijenta Oktogona. 

*  Umjesto "Slijepaca" - du�an kravata “Croata”
Na mjestu gdje su bili "Slijepci", sada je du�an kravata “Croata”. Na�alost, �ini mi se da biznis du�ana kravata “Croata” ozbiljno šepa, jerbo u top-vrijeme subotom, du�an “Croata” je prazan!
Mo�da bi ipak bilo dobro opet probati sa slijepcima, i to ovog puta kao kupcima – ne vide kravatu, ne vide cijenu, i gdje �eš onda na�i bolju mušteriju za kravatu “Croata”?

Usput:
Naravno, oni s Gornjeg grada su i tu izuzetak - nema kod nas pravog 'businessa' bez Gornjeg grada!
Zato Gornji grad predstavlja lagodno proširenje tr�išta du�ana kravata “Croata” - dobro i lijepo je to kada kravata "Croata" kao poklon na teret dr�avnog bud�eta ukrasi gospodu Genschera i Kohla, ali posjete dr�avnika nisu onaj pravi 'business-case', premale su to koli�ine.
Druga je pri�a s kravatama predsjednika Mesi�a - tko bi to sve izbrojao... pa onda kravate za �lanove vlade, sabornjake, diplomaciju po cijelom svijetu - svi oni reprezentiraju Hrvatsku, svi oni imaju za Hrvatsku va�nog prijatelja ili partnera kojemu mo�da treba pokloniti kravatu "Croata"... pa kravate za �lanove EU-komisija, Haškog tribunala, naših pravni�kih ekipa...  tko bi to sve izbrojao, bilo u kravatama bilo u kunama ili evrekima, velike su to brojke, a samo jedna Carla Del Ponte na listi "persona non cravattata".
Zato je nebitno što u top-vrijeme subotom stojim u Oktogonu pred du�anom “Croata” i ne vidim niti jednog jedinog kupca - bitno je to da se business širi po cijelom svijetu, sve do Australije gdje isto imamo hrvatska predstavništva... pa sada jedva �ekam slike klokana s kravatom "à la croate".

Šire gledano, ipak je dobro što u Oktogonu sada imamo du�an kravata “Croata”, jer i to je jedan od dokaza kako nas na našem cik-cak putu u Europu ne predstavljaju proizvo�a�i pletenih košara, frula i fu�kaljki, ve� polito-aufengeri koji su uspješno prebrodili krah bivšeg sistema, zatvaranje svoje polito-butige i nakon toga kameleonsko-konvertitske  promjene dressinga na svojem starom aufengeru. To im je uspjelo jerbo kod nas politi�ari imaju najve�e mogu�e sljepake kao kupce na polito-tr�ištu. Sljepake kojima bez ikakve kontrole ustrajno lifraju kvarne i za društveno-privredni okoliš dugotrajno štetne proizvode - i što je najgore, njihov se polito-business odvija uz oduševljeno glasovanje kupaca udru�enih u zbor Pravih Slijepaca. Zbor koji im jednostavno ne zna reci "Dosta!" - jer njegovi �lanovi,  pored zdravog vida i mozga u glavi, ne vide i ne znaju druga�ije od onog što piše u "Ve�ernjaku". I zato su polito-aufengeri, posebno oni najpromu�urniji idejno-programski sljedbenici starog, uspjeli baciti za Hrvatsku teško sidro svojih novih ili preimenovanih brodova i jahti u staru sigurnu luku na Gornjem gradu. Uz pjesmu "Vi to ne ku�ite - ali evo nas opet!" - joj, kak' su se samo dobro usidrili!

Konkretno gledano, fu�kaj sje�anja na bivše "Slijepce" i tko šljivi bivšu Sljepa�ku zadrugu u vrijeme kada je modus operandi bivše "zadruge drugova i drugarica, radnika i seljaka" opet uselio na Gornji grad, gdje je "nova zadruga" pronašla �vrste i �ini se trajne vezove,  pa vraxnasjebi fura politiku, nadzire lopove i lopovluk - i vodi dr�avu na na�in kako to niti njihovi originali, ne dali im Marx i Engels, nisu radili. Kao privatnu pr�iju, model Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga! Loše, neodgovorno i lopovski, Ostapa im Bendera njihovog, te Taras ih Buljba za ispod stola rasprodane, spr�kane i pokradene hrvatske  perspektive za bolje danas i sutra!
Danas je polako i zadnjem sljepaku jasno kako bi neizmjerno bolje bilo da su odgovornost za dr�avu  imali  slijepci na �elu s prodava�em iz du�ana "Slijepaca" - koji barem zna da na strop spada luster, a na Gornji grad poštenjaci! I kojem je odmah jasno komu �e ponuditi fotelju, a komu �eljezne gitre i smještaj na slamarici na ra�un dr�ave, te koju ekipu treba pod hitno otklofati prije nego što i ono malo preostalo u zemlji trebala-je-biti Lijepa Naša, ne nestane u d�epovima doma�ih piranja Lijepe Njihove!

* Malo kravatologije 
Francuzima mo�emo zahvaliti jer su kravatu prezentirali svijetu, i to ne samo kao izvorno hrvatski odjevni ukras (iako je sli�ni odjevni predmet bio poznat i nošen u Rimskom carstvu i staro-kineskim dinastijama), ve� i pod nazivom izvedenom iz rije�i Hrvat ("croata").
Rije� kravata (na francuskom "cravate")  je nastala iz francuskog "à la croate" - dakle, "poput Hrvata" koji su s "komadom štofa zavezanim oko kragne u �vor, i koji je visio do prsiju", u vrijeme gradnje dvorca Versailles, 1663. godine, nastupili na paradi pred dvorcem.
Taj dio uniforme se toliko svidio kralju Ludvigu XIV., da je kravatu uveo na francuski dvor - i kravata je ušla u modu kao sastavni dio plemi�ke odje�e. Time je kravata postala simbol mo�i, da bi u vrijeme  Francuske revolucije postala i znak raspoznavanja - revolucionari su nosili crne kravate, a njihovi protivnici bijele.
Njegova supruga, Marija Terezija od Španjolske, nije nosila kravatu - uostalom, kao niti Hrvatice u to doba. Tako je kravata kod �ena - izuzev nekakvih "�niranaca" koje su dame prilikom jahanja po�ele nositi oko vrata - morala pri�ekati nekoliko stotina godina, kada su emancipirane �ene po�ele nositi do tada samo "muške" hla�e, da bi nakon toga Marlene Dietrich, uz sada i �enske hla�e, dodala i kravatu, koja je od tada postala sastavni dio �enske mode. 
Pedesetak godina kasnije, nakon što su �ene prodrle u klasi�na muška zanimanja, od voza�a tramvaja do policajca, kravata je postala i dio �enske uniforme.

Usput:
Još nekoliko podatka i jedna povijesna anegdota s podru�ja kravatologije:
*
Na paradi pred dvorcem Versailles su nastupili predstavnici Kravat-pukovnije hrvatske lake konjice, odnosno vojnog sastava od 6'000 hrvatskih vojnika, koji su došli na poziv Ludviga XIV., kako bi mu pomogli u Tridesetogodišnjem ratu koji je u to vrijeme harao Europom;
*
Ludvig XIV. je nakon parade uveo novo zanimanje: nekoliko dvorjana je imenovao kao dvorske 'cravatiere' zadu�ene da mu svaki dan prezentiraju novi izbor kravata, nakon �ega bi jednu izabrao i sam svezao u �vor. Imao je i osobnog 'Cravatiera' koji se brinuo o njegovim kravatama.


Uz prvi "Svjetski dan kravate" - pulska Arena 18.10.2003.g.
    Izvor: Internet (http://www.skg-shd.org)

"Academica Cravatica" je prošle godine odredila 18. listopad kao "Svjetski dan kravate" - i tom prilikom je oko pulske Arene spektakularno zavezana velika crvena kravata od poliestera.
(Valjda na radost SDP-a, "Academica Cravatica" je izbor crvene boje obrazlo�ila s: "Crvenom bojom kravate svijetu je upu�ena poruka ljubavi i su�ivota me�u ljudima i narodima!" (zic!) - iako je jedino plauzibilno obrazlo�enje u �injenici da su kravate "à la croate" na paradi 1663. godine pred dvorcem Versailles bile jednobojne - i to crvene, prema standardu uniforme Kravat-pukovnije.
*
Na podru�ju mode i dizajna su razvijene cijele "teorije" u pogledu poruka, zna�aja, zra�enja, djelovanja, izbora i kombiniranja boja i detalja kravate, uspostavljeni su "standardi" izbora, savjeti i tipovi za izbor boja obzirom na prigodu, i pri svemu tome, osnovno je pitanje što signalizira i kako djeluje kravata i odre�ena boja kravate.
Konkretno: kravata crvene boje simbolizira snagu, dominaciju, dinamiku i samouvjerenost, te je zbog toga prvi izbor muškaraca koji vole akciju i dramu - ili (vidi-vidi!) pripadaju nekoj socijalisti�koj stranci! ("Poruku ljubavi i su�ivota me�u ljudima i narodima" s pulske Arene, kao i crvenu boju kravate Kravat-pukovnije ne spominje nitko - dapa�e, tvrdi se kako crvena boja kravate simbolizira jaki seksualitet, dok "dinamika crvene boje djeluje ko�e�i - kao crveni stop-znak na semaforu!" Dakle, opravdano pitanje zašto pulsku Arenu nije obgrlila naša hrvatska trobojnica, ostaje otvoreno!).  
*
Globalno: kravata se smatra simbolom mo�i, pripadnosti, uspjeha, discipline, du�nosti, te muške potencije i erotike. Bar tako tvrdi i poru�uje teorija onima koji poput mene iz ormara, i to bez puno razmišljanja, izaberu prvu kravatu (ako uop�e!) koja im trenuta�no paše, le�erno naprave �vor, malo pritegnu pa malo opuste, bace usputni pogled u špigl i gotovo - za taj dan i priliku je, na vlastito zadovoljstvo, korektno  ispunjena ta mala "gra�anska du�nost".
Pa mi sada ta moja gra�anska "vizitka" i "signal potencije", fino zavezana oko vrata visi do pupka, i signalizira mo� i potenciju u vidu toliko va�ne ukrasne, beskorisne, neprakti�ne krpice kojoj stalno prijete fleke, koju ne mo�eš niti prati niti peglati, koja mo�e biti �ak i opasna ako zapne gdje ne treba i koja �e ti na vjetru uletjeti ravno u lice - iako je jedini cilj bio popuniti prazni prostor ispod kragne bijele košulje.
*
Na temu, po njemu mega-zna�aja kravate, o�itovao se je i Honoré de Balzac: "Muškarac je toliko vrijedan koliko i njegova kravata, s kravatom prikriva svoje bi�e i iskazuje svoj duh."!
*
Hrvatska rije� kravata prihva�ena je u razli�itim jezicima na razli�ite na�ine, primjerice: 'cravatte' (talijanski), 'Krawatte' (njema�ki), 'corbata' (španjolski), 'gorbata' (baskijski), 'Kravat' (esperanto), 'kravatti' (finski), 'Cravatã' (rumunjski); 'krawat' (poljski). 'gravata' (portugalski), 'Krawatt' (švedski), 'Kravat' (turski) i 'focale Croatum' (latinski) - dok �esi kravatu nazivaju kao i mi, 'kravata'.
*
Kolijevka hrvatske kravate je Lika - gdje �ak postoji i selo koje se zove Kravate.
*
U svijetu je poznato preko dvije stotine vezova kravate - i niti jedan se ne smatra hrvatskim vezom!
*
Anegdota uz temu kravate je iz povijesti Gradiš�anskih Hrvata, kojih je 1560-tih godina u zapadnoj Ugarskoj bio "ne malahan broj", i koji su prema ocjeni starosjedilaca "ugrozili njihova zanimanja". Zbog toga, a formalno povodom njihovog upornog otpora širenju protestantizma u vlastitim redovima, kralj Maksimilian II. je izdao pisane  instrukcije kako se u budu�nosti treba postupati s "buntovnim Krawatten"!

Kola� sje�anja - i dalje "Pored Špice"
Nakon Oktogona, kola� sje�anja ide dalje preko Cvjetnog placa gdje pitaš "Pošto pušlek?" - i gledaš pušlek gumbeka ili poljskog cvije�a; pa u�eš u prolaze pred kinom "Zagreb" gdje u velikim zidnim plitkim staklenim izlozima dugo gledaš plakate i slike sa scenama onoga što po kinima igra, a posebno izlog "Dolazi!" s plakatima i slikama filmova koji �e uskoro biti prikazivani; onda iza�eš van na sunce gdje te iz smjera �utih kerami�kih plo�ica na zidu oko "Rukavine" zapuhne miris kifli, pereca, �emlji i svje�eg kruha, pa te noge automatski postave u red - jer pred "Rukavinom " je uvijek bio red!

Nakon toga napraviš par metara i ulaziš u "Slasticu" kako bi �uo kaj ima novog kod lokalne ekipe "zalijepljenih" i popio cujzeka (kava iz automata s Badelovom jeftinom imitacijom konjaka) s kojim �eš bar malo isprati zoc od kave iz "Kafe" u Ra�koga, koji ti se nakupio dok si s Perom i Lotijem šibickao na  �ašu za gem, ili na onu malu bijelu debelu kerami�ku šalicu za kavu, koja je bila uniformno zastupljena po zagreba�kim kafi�ima - zaštitni "trade mark" šalice bio je plavi prsten ispod vanjskog ruba.
Onda brzo izlaziš, jer najinteresantnije mjesto je ipak bilo ispred i prekoputa "Slastice": hrpa vespi i motora, sve što je vrijedilo i svi koji su na dva kota�a nešto zna�ili ili imali za pokazati, bili su tu - da bi isto mjesto nakon nekoliko godina postalo centar svega što se vrtilo oko automobilske elite "�ani Šverko & Co" i uglavnom Fi�eka  nabrijanih sa sklepanim Abarth motorima do 49,94 konja. Uz jedan izuzetak u vidu snagatora s crvenim Mini-Morris Cooper S i 125 konja pod haubom (koje je navodno tako teško kontrolirati, da kota� auto-asa mo�e završiti pored "Slastice" - u izlogu Francuske �itaonice).
Pred "Slasticom" su padale i oklade u stilu: "Oš za soma do Espice?" - "Ne, ali ho�u za deset do Opatije!", ili " 'Ko zadnji do Debelog Martina, pla�a pija�u” - i onda je uslijedila utrka po centru grada, ili  preko Masarykove i dva zelena vala prema Espici, ili prema Britancu ili Langovom trgu, kako bi se snage poslije odmjerile na uzbrdici Pantov�aka ili na ravnom šnitu prema Ksaveru i nakon toga, opet na uzbrdicu prema nikada dovršenom tunelu i sljemenskim serpentinama... ili - ili, planirano ili neplanirano, u to vrijeme se uvijek netko s nekim utrkivao, sve do duboko u no� kada su slijedile zadnje runde pred spavanac, preko Trga�a, ili one dvije-tri zadnje oko �amke. 

Auto-moto špica starijih zagreba�kih šminkera je bila pred Kavkazom, gdje su svoje tuta�e znali nagurati u dva tri reda, poslije preko puta, na trgu kod Frankopanske, pred onom rugobom od �eljpohove zgrade s kafi�em "Opera", ali oni nisu bili "in" - "in" je bila samo "Slastica".

U sje�anjima moje generacije, s tih pedesetak metara gornje Preradovi�eve sigurno ostaje kola� slika s prve zagreba�ke auto-moto špice; tu su i naši auto asovi Gluhak, Lang i Šverko, na �elu s moto-auto i auto-moto asom Jovicom Palikovi�em, tu su i oni koji se rijetko spominju - Dado Wiesner i �oko Novakovi�, koje još uvijek vidim u njihovim automobilima, pa Truli (Janko Mlinari� iz "Bezimenih"), koji je sklepao Fiat 124 i hrabro krenuo na prve utrke, itd., itd. - i jasno, sve to prati nezaboravni miris svje�eg kruha iz "Rukavine".

No, taj kola� lijepih sje�anja abortno prekida ju�erašnja slika tajkunskih šmrkavaca za volanom Ferriaria na Šalati - pa reci od �ega ti je više zlo: od F-355 s 350 konja ili F-360 Spider s 400 konja. Otprilike 2'000 franaka po konju, a kako i na �iji ra�un je "zara�eno", bolje je �ak i ne pomisliti - ionako svi tajkunski lopovi tvrde kako su do bogatstva došli upornom štednjom i bri�nim ulaganjem! Zato na silu ponovno bje�im u vlastiti kola�.

Vidim i izlog "Mladinske knjige" u kojem su špigli sa sme�im drvenim okvirima i s tekstom "Kuharice manje zbori, da ti ru�ak ne izgori" i "Srce moje i tvoje u ljubavi stoje" uz prikladni crte� po uzoru na ukrasne kuhinjske zidnjake-šivance naših baka - dio serije koju smo Sre�ko Seljan i ja '70-tih lansirali u sklopu programa revitalizacije starih kuhinjskih motiva iznad štednjaka, kao zamjenu za "Whiskey ovaj - Gin onaj" špigle koji su osvojili kafi�e i diska�e.

Idem desetak metara dalje, ali ne ulazim u dvorište "Ukrasa" gdje je nekada bio u gradu najbolji izbor drvenih lajsni i ne gledam preko puta gdje je bila galerija slika - kod kojih su okvir i passepartout u pravilu bili vrjedniji od uokvirene slike; prelazim preko ceste i ne ulazim u "Kor�ulu" jer više nema frenda koji bi javio da je stigla pošiljka friških riba ili školjki; ne ulazim kod  Exportdrva jer sam ve� zdrvio kredit za namještaj, niti u "Drinu" jer niti dole niti u potkrovlju nisam nikada dolazio sam kao što sam sada, danas i ovih dana u mojem Zagrebu; ne gledam dole desno na drugu stranu gdje je nekada bilo “Pionirsko kazalište” s dramskom i baletnom sekcijom pod komandom Silvije Hercigonja... ve� nemo�an pred silnom plimom sje�anja kojima sam prepušten na milost i nemilost, stojim kao ukopan ispred ulaza u Preradovi�evu 12, gdje je nekada stanovala moja Jagoda. Vidim se kako fu�kam ispod prozora, vidim njen osmijeh s prozora, vidim kako s boksericom Sabom izlazi iz haustora, vidim nas svugdje po gradu, od Zrinjevca, �amke, Kreši�a, Zvonimirove do Maksimira, od Cvjetnog placa preko Trga�a do Gornjeg grada, Tuškanca i Cmroka... a vidim nas i nave�er, kako prolazimo gotovo praznim ulicama današnje Špice, susre�u�i u Gajevoj, Bogovi�evoj i Margaritskoj samo slu�ajne prolaznike ili one koji idu ku�i nakon filma u kinu Zagreb, Balkan i Lika. Naime, izuzev resti�a, kavana i barova, te novinskog kioska na Trga�u, nekada je poslije osam sati sve bilo zatvoreno, tako da su promenadne ulice današnje Špice, nakon zatvaranja du�ana, uglavnom slu�ile samo kako bi se njima, u pravilu bez zaustavljanja, prošlo do Trga�a, Ilice, Cvjetnog placa ili Zrinjevca.
 
Kola� sje�anja se prekida, jer me u zbilju vra�a zvuk gitare - netko svira Norwegian Wood. Lijepa i meni draga stvar, Koralji su ju imali na repertoaru pa mi je odmah doletio dio teksta: "And when I awoke, I was alone, this bird had flown!" koji u potpunosti odgovara osje�aju u trenutku prekida sje�anja i mojeg povratka u zbilju: da, sam, sam, sam, sam, sam - u Zagrebu, usred gu�ve i "pored Špice"!

"Pored Špice" - u Gajevoj
Gajeva je iz ve�ini nepoznatih razloga jedna od najpoznatijih ulica u gradu, i za tu ve�inu se ime Gajeva odnosi na onih prvih sedamdesetisedam metara promenadne Gajeve, po kojima se i kilometarski ostatak ulice isto zove Gajeva.
U o�ima nekih koji svojim subotnjim hodo�aš�ima impregniraju Špicu, Gajeva nije poznata zbog hrvatskog preporoda ili Novine Horvatske Ljudevita Gaja, jerbo za njih autor Osnove horvatskoga pravopisa�a skup s Bogovi�em sigurno nije velik kao Thompson.
I zato je dobro da Ljudevit Gaj nije �uo niti jedan dio onoga  što sam ja danas odslušao na Špici. Pa se zbog toga nije nakljukao Alkasalzerima i antidepresivom, i nije svisnuo od muke uz rije�i: "O'klen si ti ro�o City uletio u kolijevku gajice i horvatskoga pravopisa�a? Koja nesre�a,koja strašna nesre�a!"

Mo�da Gajevu �ak niti ne povezuju s Gajem, ve� s onim mnogo popularnijim gajem u kojem kukavica kuka, poznatom po filmu "Tko pjeva zlo ne misli", a ne po vlastitom sje�anju kada je pri kraju veselice na red obavezno došlo i ono zajedni�ko i glasno: "U gaju tom kukavica kuka, bez de�ka bit', svakoj je curici muka, ma bio on suh k'o komarac - kakav je, takav je, š�epaj ga, nedaj ga - jer je muškarac!".

Da, Gajeva kao "gajeva" im mo�da zvu�i nekako kratko i neutralno, a to je posebno va�no u situaciji s nazivima trgova i ulica u centru grada, u kojoj ponekog novogra�anina Sva�ijeg i Ni�ijeg Grada mo�da zbunjuje mix povijesnih veli�ina poput bana Jela�i�a ili Tomislava, prvog hrvatskog kralja, i "povijesnih veli�ina" poput Hebranga I. Komunisti�kog. Pa kako i ne bi, kada prava Vegeta povijesnih "veli�ina" i "tradicija" povezuje Trg maršala (nazvanog po "TI obavi TO - a ti Aco, usput sredi druga Hebranga!") s Trgom �rtava, i to preko Strossmayera i Boškovi�a, a Hebrang u sredini. Zbunjuju�a Vegeta do�ekuje ih u centru grada koji se u nazivima ulica i trgova odavno odrekao svih proleterskih brigada, te brojnih korpusa i divizija, ali njihovog maršala jednostavno neda i ne pušta u ropotarnicu povijesti, te grada u kojoj je Kon�ar izgubio ulicu prema periferiji dobivenu od onih starih, a Hebrang dobio ulicu u centru grada od ovih novih. Pa ispadne kako neki i danas predano �uvaju sje�anja na komunisti�kog maršala, i kako je Hebrang bio puno bolji i mnogo hrvatskiji komunist od Kon�ara. To se zove "nova koncepcija"! 

Usput
I vidi-vidi, nitko se nije dosjetio da bi ime trga "maršala" yugo-armijske i dokazano srpske militantne rugobe, trebalo pisati kako zaslu�uje i kako se Tito i potpisivao - na �irilici! 
Isto tako,nitko nije shvatio da Trg �rtava po YU-komunistima prije, a po CRO-konvertitima danas, nije  posve�en  svim �rtvama svakog i bilo kojeg fašizma,ve� samo �rtvama hrvatskog fašizma. Fino su nam spakirali, pa sada imamo baš zgodnu 'Sightseeing' atrakciju - posebno za Nijemce i Talijane koji takav trg nemaju, jer jednostavno nisu dozvolili da im to padne na pamet!

Gajeva (do 1878. Bolni�ka ulica) je jedna od rijetkih zagreba�kih ulica �ije ime je prebrodilo hrvatske havarije nakon proro�anskog upozorenja Stjepana Radi�a: "Gospodo - ne srljajte kao guske u maglu!" i nakon "oslobo�enja" 1945., kada se "narod" do�epao vlasti, komunisti�ka partija naroda, Tito & Co. á la Rankovi� i Kardelj i jednih i drugih, a Beograd svega skupa.  
Ime koje su im dali naši stari, zadr�ale su sljede�e poznatije "vulice" i "placi": Ilica, Jurjaves, Katarínski trg, Kaptol, Krvavi Most, Markov trg, Mleta�ka, Nova Ves, Pod zidom, Savska, Splávnica i Vlaška.
Od onih prekrštenih, u podru�ju današnje Špice su Trg bana Josipa Jela�i�a (prvotno Trg bana Jela�i�a => Trg Republike), Bogovi�eva (prvotno Základna vulica), Petri�eva (prvotno Jéla�i�eva vulica => Marinkovi�eva), Preobra�enska (prvotno Lon�árska Ves => Margaritska), Preradovi�eva  (prvotno Svilárska vulica), Masarykova (prvotno Márofska vulica), Teslina (prvotno Níkoli�eva vulica) i Berislavi�eva (prvotno Tesárska vulica).

Usput
Najgore su prošla dva predivna trga u centru grada: Trg maršala Tita (1878. Sajmišni trg => 1888. Sveu�ilišni trg => 1919. Wilsonov trg => 1927. Trg kralja Aleksandra I. => 1941. Trg I. => 1945. Kazališni trg  => 1946. Trg maršala Tita), i trg na kojem sam ro�en: Trg N  => Trg Petra I. osloboditelja Kara�or�evi�a (1927.) =>  Trg III (1941.) => Trg Kulina bana (1942.) =>  Trg �rtava fašizma (1945.) =>  Trg hrvatskih velikana (1999.) => Trg �rtava fašizma (2000.).
Po mojem, jako se pogriješilo 2000. godine, jer trg se zbog ulica s imenima hrvatskih velikana koje kod njega po�inju, i dalje morao zvati Trg hrvatskih velikana (a Trg Burze koji je nakon toga dobio to ime, ostao bi Trg burze), dok bi umjesto Titovog trga, �ak bilo prikladnije "Lenjinov trg" ili "Staljinov trg" - jer ta istovrsno krvava dvojka bar nema desetke hiljada Hrvate na duši, nota bene: nakon završetka rata!         

Zato je dobro da Ljudevit Gaj i dalje ima svoju ulicu, iako ne bi bilo iznena�uju�e ako netko ve� dr�i spreman prijedlog za preimenovanje Gajeve u neku bezvezariju á la "Milana Bandi�a". Jerbo kada nam  nekaj ode u lošem smjeru, onda je to uvijek na "B" kao "Bandi�": Budim, Be�, Beograd, Berlin, pa opet Beograd, i mo�da na kraju Bruxelles, jer mi kao Bern, vele nam ovi naši, nemremo.
"Milana Bandi�a" bi stavila i kona�nu to�ku na "i" tu�nim preimenovanjima zagreba�kih trgova i ulica zapo�etih u onoj SHS, pa nastavljenih u onoj Kraljevini Srba i Ex-FNR-SFR od Triglava do Vardara, a dovršenih preimenovanjima u kombinaciji dobrih, loših i sramotnih rješenja u Našoj lijepoj lopovima najljepšoj. Jerbo, sve je mogu�e u "zna se" i Bandi�ima Prelijepoj - sve je to isti par prljavih rukavica.

Gledano o�ima novijih aditiva i impregnanata današnje Špice, Gaja diskvalificira i mjesto ro�enja koje nije Duboko Mokro u Velikom Kamenjaru, ve� u Zagorju, gdje je kao klinac-Krapinac vjerojatno išao na kremšnite i šamrole u slasti�arnu mojeg prapradjeda, i sigurno nije išao na ljutu u Ljuti Dolac. Jasno, Gajeve pogrešne škole se ne ufam niti spomenuti u ovo Vrijeme Babuški, kada zagreba�ke klince siluju cajkama i kada je barem pola Špice uvjereno kako ispravno pravopisanje sti�e iz krajeva za�etka i velikog zagreba�kog finala pan-hrvatskog pokreta podno Širokog Brijega.

Pogrešno je i mišljenje kako je Gajeva poznata po lokal�i�ima "Charlie" i "Boban", jerbo kada bi "Charlie" i "Boban" bili na bilo kojem drugom mjestu u gradu, to bi ispalo isto kao da su u Gajevoj ulici u Babinoj Gredi - s njima ili bez njih, Babina Greda bi i dalje bila Babina Greda.

Vrlo jednostavan je i odgovor u pogledu razloga popularnosti Gajeve ulice: glavni razlog za popularnost Gajeve je to što se po�etnih sedamdesetisedam metara Gajeve nalazi to�no tamo gdje se nalazi!
Suptilniji razlozi za popularnost Gajeve le�e u prošlosti onoga što je još uvijek tu ili više nije tu, ali znamo da je tu bilo - dakle u onome što je Gajeva zna�ila i zna�i Zagrebu i Zagreb�anima!

Na primjer, u Gajevoj se nalazi nekoliko od dvadesetak dragulja zagreba�kih arhitektonskih objekata - zgrada pod najve�om zaštitom - Ku�a Prister u Gajevoj 20. i  ku�a Arnold u Gajevoj 22; iz jedne zgrade  u Gajevoj potje�e i purgerska izjava prikladna sadašnjem Vremenu Velikih Lopova: "Svi bute vi svršili pod 'Crvenom lampom'"... a manje je znano da je Marija Juri� Zagorka, na osnovi tjeralice bila kratko vrijeme zatvorena u jednoj zgradi koje više nema u Gajevoj - u bolnici koja je nekad bila na �ošku Ilice i Gajeve, na prostoru od današnjeg Nebodera do Ghetaldusa!
Naime, Marija Juri� Zagorka, najpoznatija i naj�itanija hrvatska knji�evnica, autorica romana, drama, humoreski i satira, za�etnica hrvatskog kriminalisti�kog �anra, prva novinarka na prostoru srednje Europe, politi�ki-knji�evno aktivna feministkinja i prije svega, velika i borbena Hrvatica (Frano Supilo: „Zagor�ice, Vi ste mu� na mjestu.“) - 1896. godine je po drugi puta zatvorena u ludnicu, ovog puta na psihijatriji prve zagreba�ke bolnice - Zakladne bolnice u Gajevoj! To je bilo zbog tjeralice koju je raspisao njen prvi mu�, za kojeg su Zagorku, kao maloljetnu djevojku, roditelji udali bez pitanja. U bolnici je konstatirano da je psihi�ki zdrava osoba, te je ubrzo je otpuštena. 

Dio tih razloga nose u sebi mnogi koji danas zaobilaze Špicu, a djeli� tih razloga iz bli�e prošlosti znaju i moje noge koje automatski zastaju pred ulazom u "Dubrovnik gdje se '70-tih u gomilama ulazilo zbog dvadesetak flippera na prvom katu, te gdje se '80-tih išlo na cappuccino, pa sjediš u fotelji na prvom katu zagubljen me�u Dalmošima koji su se tu preselili nakon što im je bilo dosta cupkanja na asfaltu, pa su fino prešli u fotelje i zapo�eli razgovore o kreditima, dobrim mjestima i kadrovskim stanovima. Zato moje noge i danas obavezno zastaju pred izlogom "Ghetaldusa" gdje o�i vele: "�ekajte - ovdje je jedan od najljepših pogleda prema Trga�u i Dolcu!", nakon �ega noge ponesu u "Hard Rock Cafe", koji nije kak' neki danas vele "pedesetak metara niz ulicu od Charlia", ve� tamo gdje je - u Gajevoj.

Usput:
Povijest bolnice je isto interesantna: 1800.godine je izgra�ena zgrada prve zagreba�ke bolnice. Bolnica je osnovana 1791. kao "Zakladna bolnica", gradnja je zapo�ela 1794., a zbog dovršenja gradnje u vrijeme napoleonskih ratova, prvo je radila kao vojna bolnica, da bi od 1804. po�ela raditi za gra�anstvo kao "Bolnica Milosrdne bra�e" (zbog upravljanja i medicinske operative od strane Milosrdne bra�e iz Bratislave). Bolnica je srušena 1931. kao "sramota i ruglo grada, zbog prenapunjenih graba po zahodima, smrada dvorišta i glavnog gradskog kanala" (A.G. Matoš: "Kao apsces usred grada smrdi bolnica - Ilici još fali samo umobolnica!“).

Usput:
Rušenjem Zakladne bolnice omogu�ena je izgradnja Zakladnog bloka i modernizacija jezgre grada (u skladu sa zgradom Hotela Milinov (današnji "Dubrovnik") i pala�om Prve hrvatske štedionice (gra�evinski kompleks današnjeg "Oktogona"). Izgradnjom Zakladnog bloka stvoren je jedan od najpoznatijih zagreba�ki motiva: "Pogled s Dolca".
 
Kod Bobana
Današnja satnica mi je definitivno preoptere�ena, i tu mi ne poma�e niti dugogodišnji boravak i dresura u zemlji preciznih satova, gdje te odmah po�nu trenirati u sinhronizaciji svih tvojih aktivnosti s kretanjem kazaljki na satu. Na primjer, ako bus koji te fura na posao kre�e u 07:23, onda ne dolaziš u 07:20 jer �eš na stanici nepotrebno �ekati tri minute, pa zato do�eš u 07:22 i sa svim  drugima, koji su se naglo pojavili u toj minuti, mirno ulaziš u bus. Iza tebe sti�u još samo do daske zdresirani domoroci koji �e se pojaviti na stanici u 07:22:50 kako bi ravno ušli u bus - pet sekundi prije nego što se iza njih zatvore vrata. I tako to u svemu! No, zato postoji i frankofonski dio Švice koji dobro le�i našem mentalitetu - tamo stojiš na stanici i nervozno �ekaš bus koji �e prije ili poslije do�i, i �ak �e se zaustaviti na stanici.
Svjestan kako sam u debelom cajtnotu, samo sam prozujao pored kita koji sjedi na ambala�i od piva pred ulazom u Mari�ev prolaz i svira Norwegian Wood: duga kosa, traperice, lijevo ruksak, desno �uti bicikl, tu su i gitara s malim poja�alom i nekakva kajdanka u koju bulji kaj da svira Bacha, a ne zgodnu muzi�ku trivijaliju. 
      
Vrijeme je za klopu, pa ulazim kod Bobana gdje me do�ekuje informacija: “Cijenjeni gosti, jelovnik ku�e Boban osmislio je s mnogo ljubavi i pa�nje veliki majstor talijanske kuhinje Carlo Conforti – dobar tek!”. Pa zato u ku�i (zic!) Boban zainteresirano gledam kaj je to sve osmislio signore Conforti: lasagne platagne a la vegetariana za 38 kuna, sezonsko povr�e bechamel, tu je i sauce (za koji na �amki velimo "sos"), pod doma�e kola�e osmislio je Sacher tortu, tiramisu i još nekaj sli�no, pa onda Stracatellu i još ponekaj iz njemu doma�e Digi�ije.
Nekaj u meni opet po�ne štigati i pitam se zakaj umjesto "doma�ih" Conforti-Sacher varijanti u ponudi nije štrudla, pa zakaj nema savija�e s trešnjama s ovim ili onim... i kak' bu na kraju ispalo da na doma�e štrukle moram natrag u Švicu! Primjerice, hrvatsko i to zbiljam super i doma�e nalazi se tristo metara od moje ku�e, kod našeg bivšeg kulinarskog TV-doajena Karapand�e, koji sa suprugom Renatom fura resti� "Sonne" u Ennetbadenu - poznati resti� u kojem se Šviceri dive kak' su dobri naši kulinarski specijaliteti.
Pa si zamišljam kako bi jedan od tih Švicera reagirao u situaciji kada mu u centru Zagreba pod "doma�e specijalitete" ponude pseudo austrijsko-talijanske "osmišljenosti" s tortom Herr Sacher po doma�em i povr�em bechamel? I koliko bi mu bili simpati�ni kelneri u bijelim šuljama, kojima na le�ima piše “Restoran Boban”, i to toliko "diskretno" da se vidi iz aviona!? Vjerojatno bi po formuli "Misli pozitivno!" zaklju�io kako je u konkretnoj situaciji ipak dobro što nemaju i velike brojke na le�ima!

Dok �ekam, mislim kako je velika šteta što Signore Conforti nije zamolio nekog iz "Rukotvorina", ili barem prvu kumicu na koju naleti u Šestinama, da osmisli i stolnjake za "ku�u Boban", jer stolnjaci su u nekakvoj pljuga-boji i stilski kaj god. Usput promatram i detalje prostora restorana: na stropu su lijepi lusteri - crni sa po šest bijelih kugli - dok pod jednom arkadom, na mjestu gdje bi morao visiti luster, potpuno nešarmantno vire �ice. Sjedim za stolom ispod toga - baš tu sam namjerno sjeo, jer mi s �amke smo uvijek oprezni, pa sjedim tako da su le�a uz zid, a tikva što dalje od lustera! Naime, Zagreb je oduvijek bio potresno podru�je i nitko ne zna kada �e pod Medvednicom po�eti padati lusteri - za peh mo�da to�no dok jedeš lasagne u ku�i  Boban. Gdje je, kako izgleda, najpametnije ako ti luster nije nad glavom.
Restoran je smješten u podrumu, a pod arkadama na strani prema ulici - tamo gdje su nekada bile gitre kroz koje se u podrum hitalo ugljen i drva - sada su nabijene nekakve crne škure. Djeluju kao crne rupe, pa �ak i neupu�eni dobro vide da je tu bilo nekaj što ne paše uz lasagne, a mo�da �ak niti uz salatu.
Na sre�u, usprkos lustera i indirektnog svjetla na zidovima, baš svi detalji se ne vide – primjerice, prljavo i flekavo staklo na kojem su se nakupile mušice, moljci, leptirici i druga zalijepljena bio-sitne� koja je tu vjerojatno proslavila i dan otvorenja resti�a "ku�e Boban".

Restoran je ozvu�en - stol mi je u �ošku, ispod arkada od cigli na kojima su zvu�nici koji lifraju brdo loše muzike. Grozno - pa sam zato u svrhu ispiranja muzi�kog smoga, i kako mi to ne bi upropastilo doma�e lasagne a la Carlo Conforti, naru�io Zlatni plavac s Pelješca, kao prinudnu zamjenu za nekadanji “Stari plavac” - onaj nezaboravni, bolski, s jedrenjakom na etiketi.
Po zidovima ima i eksponata - oko mene je uokvireno vo�e, kruške, ananasi i �ak obi�na zimska jabuka, onakva kakva je i mora biti. Ali, vrag mi neda mira, pa se di�em i idem pogledati tekst koji piše ispod jabuke. I vidi-vidi, piše “Brauner Matapfel"! Komentar nepotreban - pogotovo Nijemcima!
Tu je i stari radio s �etiri velika gumba i zelenim okom - šteta kaj više ne šljaka, ali me i takav vra�a u djetinjstvo: doma smo imali sli�ni, i kada je mama išla na koncert, onda bi ga uklju�ila i rekla “A sada lijepo slušaj što �e ti gospodin pri�ati sve dok ne zaspiš!". I zaista, nakon vijesti je obi�no bila neka lijepa pri�a za djecu.

Naru�eno je stiglo - lasagne zgleda kaj da su ga smrznutog zvadili iz nekog sarkofaga u Dolini faraona, ali se odmah prisje�am dide koji mi je jednom rekao kako oko klope najviše štigaju i di�u galamu oni koji zapraf niti ne znaju što je dobra klopa. Zato ništa ne mislim o lasagnu á la Boban, ali zaklju�ujem kako Carlo Conforti, "veliki majstor talijanske kuhinje koji je to lasagne osmislio za ku�u Boban s mnogo ljubavi i pa�nje", ili jadan ve� odavno nije svratio kod Bobana i probao kaj je na kraju ispalo, ili zbog specijalizacije na obradi mumija, ve� jako dugo nije vidio Italiju.  
Uz lasagne sam naivno i nepotrebno uzeo i obi�nu salatu - stigla je sva nikakva, a jer su listi�i bili tak' precizno zgu�vani kaj da je sve skupa prošlo kroz flajšmašinu, po�eo sam razmišljati o tome kako im je uop�e uspjelo napraviti takav prešanac!? Kao posljedica, iz '60-tih prošlog stolje�a mi sti�e slika salata iz “Mosora” na Trga�u, negdje pred pono�, kada te na staklenim policama do�ekaju sme�urane i zgu�vane salate s kojih je zapravo trebalo maknuti cijenu i nakon toga ih poklanjati dobrovoljcima koji to ho�eju i mogu konzumirati. Da bih sada, pedeset godina nakon toga, u vrijeme kada je salata ritual, i to lijep, bogat i ukusan – naletio na nekaj zgu�vano što se mo�e sakriti pred engleskim listom suhe salate, asketski stisnutim izme�u trokutastih polovica šnite toasta.
Istovremeno, pogled mi zapne na natpisu “Za izgubljene i ukradene stvari ne odgovaramo!”, pa se pitam tko je ovdje odgovoran za salatu, ali odmah zaklju�ujem kak' mi se friga za sve odgovorne, a kada ti se za sve friga, onda je i baš svaka salata dobra - �ak ako ju nemreš za�initi. Naime, na stolu su lijepe kerami�ke  flašice za koje se ne vidi kaj je u njima - pa probaš onu sa šest rupa i zaklju�iš da bi tu morao biti biber kojeg nema, pa probaš onu s tri rupe, ali tu ne izleti ništa, pa zaklju�iš kako je to, vjerojatno samo danas zaštopana, solenka.   

Iz zvu�nika kona�no sti�e nešto normalno - “Senza Madona”! To�no tak' - “Senza Madona!”! Još samo treba platiti i crta van, i to što prije - to bolje! U pogledu izlaza nema zabune, jer iznad vrata je veliko zeleno svjetlo s natpisom EXIT. Kao u podzemnjaku, tunelu ili nekoj sli�noj konstrukciji, valjda kako bi stranci znali u kojem smjeru le�i kulinarski spas, a doma�i politi�ari osmislili najbr�i put do Europe - prvo kroz EXIT u ku�i Boban, onda nastavak klope u Sheratonu, i onda u BMW sa šoferom, pa ako je ostalo vremena, mo�da i na posao negdje na Gornjem Gradu.      

�ure�i prema izlazu i dnevnom svjetlu, u prolazu uz susjedne stolove �ujem segmente dva razgovora: Prvi razgovor: “A vidiš koje su posljedice, svi su ludi”; “Daj 'ajde - Maja je bila tak ljuta!”, “Ne,ne – bila je nafiksana!”, te segment drugog razgovora: “A prije su samo jedan kat iznajmljivali ameri�koj ambasadi – 75’000 dolara na godinu. Pa sad zamisli – cijelu ku�u Španjolcima, nek' sve ide u kurac!”; “Pa dobro im je – a on još dela tam' negdje u diplomaciji, jebeš komunizam!“

Zbunjen �injenicom da još netko osim mene u 2004. godini štiga na komunizam, zaklju�ujem kako dvije    
zadnje rije�i potpisujem pri svim mogu�im i nemogu�im stanjima svijesti, posebno zbog toga što se na politi�kom vrhu ne samo prošlost vratila u sadašnjost, ve� je bome i formula "uzvodno uz Savu" sve aktualnija - suluda situacija koju bi u Europi nadvisilo samo to kada bi vlast u današnjoj Njema�koj preuzela  ekipa politi�ara bivšeg DDR.-a! Fu�kaj i Špicu i doma�e lazanje - va�nije je da evo i "pored Špice", kod Bobana, znaju iz kojeg smjera vjetar opet puše!
          . 

*****

Sje�anja:

Pred Slasticom - �ani Šverko & Co.

Sredinom 1960-tih, "poka�i kaj imaš sastajalište" zagreba�kih automobilista je bilo pred Slasticom na vrhu Preradovi�eve kod Cvjetnog placa. Tu se moglo vidjeti gotovo sve one koji su u auto-moto sportu nešto zna�ili. Iako me je to sve skupa zanimalo, rijetko sam svra�ao pred Slasticu - niti sam za to imao vremena, niti je to bio moj krug, niti me je posebno zanimalo tko i kako sla�e Abartha ili Gordinia.

Ipak, jedna situacija je bila interesantna. 1965. sam se preko puta "Slastice" sparkao s crvenim sportskim Spiderom koji sam kupio u vrijeme svirke „Koralja“ po Njema�koj. Sparkao sam se pored bijelog Fi�eka s trš�anskom registracijom, uz koji je bio �ani Šverko u razgovoru s nekim kompom, koji je odmah došao do mene i upitao da li mo�e pogledati moj tuta�. Velim "Zakaj ne - sigurno!", on di�e haubu, gvarda detalje koji su ga interesirali, i onda po�ne spikati. Pun sebe i nadobudno, prvo veli nekaj u stilu „Metnuli smo Abartha, obrijat' �emo te k'o malu bebu“; ja se u sebi upitah: "Zakaj bebu?", a rekoh „Mo�da!“; veli: „'Oš do Espice“ i spomene neku lovu; a ja si mislim na kri�anja do Espice – nekog bumo sto posto potrošili, pa rekoh: „Ne – 'ajmo do Opatije, moj rekord je dve �uke i osam minuta!“ i spomenem neku deset puta ve�u lovu, jer sam znao da me do Espice mo�da imaju, ali da kod dve �uke šaltanja i mu�enja makine nemaju šanse - nekaj bu im sto posto prasnulo. Moja protu-ponuda nije prošla, i na tome je ostalo.  


Prepouzdano za Šverka, preslabo za Štroka

Svim tim de�kima, izuzev Štroku, je svako malo nekaj puklo - kod Fi�eka s Abarth-motorima su naj�eš�e odlazile getribe - kao na �anijevom Abarthu kada smo se par dana nakon „Slastice“ slu�ajno našli na semaforu u Boškovi�evoj. Stojimo jedan pored drugog na semaforu - on sa svojim bijelim Fi�ekom, a odzada novi Abarth motor koji �e me, po kompinoj tvrdnji, "obrijat' k'o malu bebu", a ja s onim kaj nije Štrokovo, ali je odzada ipak original �anijeve makine, a umjesto Fi�eka, Bertonnieva karoca, u njoj motoru prilago�ena getriba i sve ono ostalo kaj de�kima voli puknuti.
Zajedno smo startali, pogledam desno prema njemu, a njega nema - ostao je na mjestu i �ulo se samo „bum“ kad je prasnula noknvela ili gumi-gelenk koja ubla�uje udarac na getribu.
Onda je slijedila sekvenca na koju je �ani o�igledno bio spreman, jer mu se to vjerujem �esto dešavalo: "Zguraj na stranu, izvleci krpu, metni ju na cestu, legni na nju, zavuci se ispod tuta�a i skini, izvuci, zamijeni – i za frtalj �uke, �ani je opet spreman za start. I za novu pobjedu na nekoj utrci ili prvenstvu!
Kakva „Testa Rossa“ koju sam sino� vidio na Šalati, jer kako se veli, "Boj ne bije svjetlo oru�je, ve� srce u junaka!" - tako da su �ani & Co. s autima koje su sami sklepali, pobje�ivali gdje god su se pojavili – sve osim Štroka, koji je imao original više, vlastite lige i kojem ništa nije pucalo.
A kaj je Štrok imao ve� na samom po�etku, iskusio sam kada me je obrijao na Pantov�aku - kak' se za to izgleda veli: "obrijal' me k'o malu bebu!": kod moje skoro stotke, taman kada sam pomislio "E da te sada vidim!“, jer sam znao da na vrh mogu s preko 120 - promijenio je brzinu i odzujao uzbrdo s barem tri banke razlike. A ja, koji sam mjesec dana prije kod Auto Hahna u Stuttgartu guardao jedan polovni Cooper "S" po cijeni od koje se dobiva vrtoglavica, i koji sam maloprije do Britanca bio naprijed i jedva  �ekao uzbrdicu misle�i kako je ono „S“ na Cooperu samo šminka i da je pod haubom standardni motor, jer ono pravo i to još novo previše košta - samo sam rekao „Koja makina!“ - i okrenuo natrag.

 Oko auta smo nekada sve znali i mogli sami napraviti, posebno na Fi�eku kod kojeg furt nekaj nije štimalo, pa smo bili izvrsno uvje�bani i svakodnevno obarali rekorde u brzini popravaka. Na primjer u "vje�bi s anlaserom" nakon što daš kontakt, a on samo umorno zavrti i umukne: "makni zic, odšarafi i spukaj anlaser, sve stavi na rašireni VUS, promijeni �etkice, sve zmontiraj natrag, dobro operi ruke" - i gotovo u deset minuta. 
Kod te�ih slu�ajeva se išlo preko grane - pozoveš prijatelja na kavu u Trst ili Graz, pa furaj po dijelove. Jedina frka je bila na putu natrag, kada je kupljeno trebalo prošvercati bez carine. Ali, i to je išlo - sve dok carinici pred popularnim servisima nisu montirali �bire koji su kibicirali i onima na granici javljali naše registarske brojeve, pa kada se pojaviš, ve� te �ekaju i znaju sve što furaš. 
Ili najte�i slu�aj: odeš do svog mehani�ara, a on veli: „Trebalo bi naru�iti ovo, a treba i ono, a toga 'ono' nema za kupiti, pa je najbolje da to damo istokariti." Odeš do preciznog i on ti lijepo napravi neki podiza� ventila, klackalicu ili sli�no i stvar je bila riješena - bez 3D „displaya“.
Da, tako je to nekad išlo i to je nekada zna�ilo „popraviti auto“, a ne kao danas: ubaci šifru proizvo�a�a i proizvoda, dobije na ekranu 3D sliku dijela i što sve treba pritom usput zamijeniti jer se to baš sada isplati uraditi, stisne gumb, kroz mre�u odleti narud�ba u najbli�i distribucijski centar, za sve dijelove po godini i tipu tvojeg automobila - i dijelovi su ve� na putu, skup s ra�unom plus PDV! 

Danas više �ak i ne di�eš haubu, niti znaš što je ispod niti te to zanima od trenutka kada si skop�ao kako više ne znaš kako izgleda, gdje je i da li uop�e postoji ono što si nekad krpao, od anlasera, platina, bobine, fertajlera i svje�ica, do kojekakvih guma i remenja - �ak više ne znaš i ne mo�eš pospajati �ice,  dati kontakt i startati motor bez klju�a. Predaleko je to otišlo - evo na primjer, furam se s prijateljem u Bend�oli, on tek na autoputu primijeti da je ostao bez teku�ine za brisa�e stakla, skre�e na Shellovu pumpu uz koju je du�an baš za takve situacije - ali on ne kupuje ništa, ve� naziva TCS ("Touring Club Schweiz") �iji je �lan, i tra�i da mu netko do�e i napuni teku�inu! Da se kobicneš prek' glave!         
A bome, niti mehani�ari ne znaju puno više - sve im vele dijagnosti�ki kompi�i! A tebi "board computer": voziš se po autoputu, sve izgleda u redu, ali na panelu se javi poruka „Major failure“ – „Hitno do najbli�eg servisa“! Staneš jadan, jer ne piše smiješ li uop�e voziti do najbli�eg servisa i kaj bu se sve raspalo ako nastaviš  - kaj da je taj 'Firmware' izradio MicroSoft. 
Zato parkiraš sa strane, tra�iš dodatno objašnjenje poruke u knji�ici uz auto, i nalaziš tekst: "Mogu�e teško ošte�enje motora". Onda zoveš servis, pitaš da li si za šlepanje ili smiješ li dalje, vele ti „Do nas mo�ete“, sti�eš u servis gdje serviser vadi "hand-held" terminal, priklju�uje - i na ekranu vidiš poruku „Stisnite 'reset' i vozite dalje – �elimo ugodnu vo�nju!". Dakle, bio je la�ni alarm - i onda se opet prisjetiš Zanea s �amke kojeg nije mu�io "Hi-Tec", ve� obi�ni picajzli.   

O po�ecima - prvi automobili
Prvi automobil je u Zagreb dovezao grof Marko Bombelles 1899. godine, a prvi Zagreb�anin je kupio
automobil 1901.godine - radilo se o dvije godine starom Opelu. Kupio ga je Ferdinand Budicki, bravar,
mehani�ar i poslije trgovac biciklima, fonografima i gramofonima,automobilima i motorkota�ima (otvorio
je zastupstvo Daimlera, Forda i Pucha), te express-loncima i klavirima!
Ferdinand Budicki je 1901. napravio i prvi saobra�ajni prekršaj - prijavljen je zbog prebrze vo�nje sa
svojim Opelom od 3,5 konjskih snaga.

Još nekoliko interesantnih podataka: Prvi hrvatski automobilni klub osnovan je 1906. godine u Zagrebu;
prvu autoškola otvorena je u Zagrebu 1910. godine kada je uvedeno „Povjerenstvo za ispit voza�a i automobila“; prve automobilske utrke odr�ane su 1912. godine od Zagreba do Rijeke i natrag; prva �ena koja je polo�ila voza�ki ispit je bila Alma pl. Balley, 1914. godine, a Prvi hrvatski automobilni klub je iste godine izdao prvi broj mjese�nika Hrvatski Automobilni List.

Ferdinand Budicki, Zagreb 1901.g
Hrvatski Automobilni List Broj 1; 1914.g.

Iako su nakon toga prošle decenije, mi klinci smo se po�etkom 1950-tih godina, na �amki u centru grada, još uvijek mogli zabavljati igraju�i "Moj auto" - igru u kojoj smo pred ku�om �ekali da se iza ugla pojavi auto i onaj koji bi prvi viknuo  „Moj auto!“, zaradio je bod. Igra je trajala sat-dva i u tom vremenu se skupilo desetak bodova - puno više ionako nismo znali brojati. Do automobilskog "booma" još nije došlo - on je uslijedio u roku od dvije-tri godine, da bi ve� sredinom 1950-tih došlo do prave eksplozije. Do tada u kvartu gotovo nije bilo parkiranih automobila.

Prvi privatni automobil u kvartu je mislim bio Opel-Olympia, popularna "Julka", koju je njen vlasnik, u to vrijeme poznati pjeva� Marko Novosel, parkirao u Buli�evoj ulici, a povremeno se pojavljivao i jedan crni Mercedes 170, koji je parkirao u Ad�ijinoj ulicu kada je dolazio po dr. Padovana, specijalistu-otorinolaringologa koji je bio osobni Titov lije�nik. Kada je auto dolazio, znali smo da slijedi neka velika govorancija na radiju, pa je gospon doktor prijeko potreban kako bi prije govora pošlajfao, odnosno poslije govora pokrpao maršalske glasnice.

Mercedes 170, oko 1954.g. 
Opel Olympia "Julka"; oko 1953.g.

Kod mene je bilo prili�no "prometno": mama je u drugoj polovici 1950-tih, od novaca zara�enih u njenoj radnji "Otmjenost" u Ilici 21, ili poslije dobivenog od osiguranja (jer je uslijedilo nekoliko totalki unutar par godina), kupila dva Fiata 600 ("Fi�eka"), jedan Renault Dauphine, poslije NSU SC od 60 KS itd., dok sam ja, nakon što sam s Koraljima otišao u Njema�ku, odmah nastavio s porodi�nom tradicijom totalki, i to fino po redu: Ford Taunus i Opel Rekord, da bih to poslije nastavio sa sportskim automobilima.          

"Fi�o" / Fiat 600; oko 1956.g. 
  Renault Dauphine; oko 1957.g.

Od svih mojih automobila iz tog vremena, jedino su Opel Rekord jednom sretnom, prilikom, i Fiat Spider, nekim �udom �ak u nekoliko navrata, uspjeli cijeli do�i do Zagreba. Osobno mi je interesantno kako je pored svih ludorija, nekako ispalo da kod niti jednog sudara nisam bio krivac. Na primjer, Spider je stradao u okolici Stuttgarta: staneš na kri�anju, nekoj curi mahneš rukom neka pre�e cestu, a odzada te strefi neki dida s Mercedesom, i usput te obavijesti kako vozi cijeli �ivot i da mu se to prvi puta, i sam ne zna kako, desilo. Onda sti�e murja, gledaju naprijed zgu�vani Mercedes i �ude se: "U kaj je lupio?", a ti im odgovoriš: "U ono malo crveno!" - i poka�eš na Spider koji je dida lansirao tridesetak metara dalje.
No, sve to skupa je jedna druga pri�a!

Za portal: Davorin Krog
(Davorin@bluewin.ch)

Od istog autora:

Crtice i sje�anja iz Zagreba (20)

PS:
Slijede nastavci - svaki tjedan po jedan ! 

Prijedlog:
Dok ne prona�emo bolje rješenje, Vaše komentare, prijedloge i primjedbe na ovaj prilog, kao i na sve druge priloge objavljene na portalu, mo�ete poslati na adresu urednik@arhiva.croatia.ch, a krajem svakog mjeseca ili svaka dva tjedna, ovisno o broju prispjelih komentara, objavit �emo posebni prilog sa svim prispjelim komentarima - ako ih bude. 
Vaše komentare objavit �emo prema Vašoj �elji; ili pod Vašim imenom (bez prezimena), ili pod Vašom e-mail adresom ili nam napišite Vaš Nick (Nickname) pod kojim da komentar objavimo, ali u tom slu�aju koristite uvijek isti Nick.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.