Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Na Dušni dan, spominjemo se naših pokojnih


Foto: Davor Kibel/Arhiva Glasa Slavonije

Ove godine katoli�ki blagdan Svih svetih, kada se spominjemo svih svetaca, pao je na petak, a mnoge obitelji upravo na taj blagdan posje�uju grobove svojih najmilijih i to iz prakti�nih razloga, jer je u ve�ini krš�anskih zemalja 1. studenoga neradni dan. No, Katoli�ka crkva podsje�a kako se u stvarnosti na taj dan spominjemo samo svetaca koji su naši zagovornici na nebesima, a tek drugog dana studenoga, na Dušni dan, spominjemo se naših pokojnih kroz poseban blagdan i liturgijski spomen na misi i u molitvi. Sve su osje�ke crkve na blagdan Svih svetih mise slu�ile kao i nedjeljom. Istog dana svete mise su se slu�ile i na ve�ini osje�kih groblja, gdje su sve�enici obavljati i blagoslov grobova. Svete mise i blagoslov grobova obavljat �e se i u subotu, na Dušni dan.

Povodom Dušnog dana donosimo i prilog o osje�kim grobljima, preuzet iz Glasa Slavonije:

DEVEDESET DVA ZAŠTI�ENA GROBA

Osim Aninog, �idovskog...,
Osijek je neko� imao i “Groblje u paklu”!


Na Aninom groblju nalazi se 49 zašti�enih grobova

Uskoro i knjiga o osje�kim grobljima,
njihovoj povijesti i zna�ajnim osobama


Obiteljska grobnica Dragutina Neumana,
poznatog odvjetnika i predsjednika Hrvatskog sabora (1890.-1892.)

Grad Osijek utvrdio je listu 92 zašti�ena groba od zna�aja za lokalnu povijest grada, od kojih se 49 nalazi na Aninu groblju. Mnogi poznati Osje�ani pokopani su na tome groblju, a Vladu Pesta, turisti�kog vodi�a, pitali smo o kojim je to znamenitim osobama rije�.

- Jedan od najljepših secesijskih spomenika na groblju je onaj koji je podigla obitelji Ogrizek, a spomenik je napravljen od bijelog mramora s prikazanom figurom Vjere, koja ima sjetan pogled i naslanja se na kri�. Na spomeniku se nalazi potpis Ante Slavi�eka, osje�kog graditelja, koji je imao svoju radionicu spomenika.


Znamenitom glazbeniku na nadgrobni spomenik uklesana je tamburica

Na Aninu groblju pokopan je i Adolf Waldinger, ali i Pajo Kolari�, znameniti glazbenik koji je zna�ajan za o�uvanje tamburaške tradicije. Tu se još nalaze operna pjeva�ica Bo�ana �ubra, glazbenik Julije Njikoš, skladatelj Branko Mihaljevi�, a od graditelja Vladimir Malin i Antun Slavi�ek. Zašti�eni su i grobovi Mate Strossmayera, brata biskupa Josipa Jurja - ka�e Vlado Pest.


Lorenz Jäger sagradio je zgradu današnjeg Pedagoškog fakulteta

Zanimljivo je spomenuti kako se na Aninu groblju nalazio i grob koji je nekada pripadao Paulini Herman, poznatijoj kao Ma�kamami, za �iji se grob nije imao tko brinuti pa je grobno mjesto prodano, a tu se nalazi i Viktor Axmann, koji je bio arhitekt zaslu�an za gradnju kina Urania po�etkom 20. stolje�a. Neki od tih grobova su aktivni, a neke nitko ne odr�ava, no bez obzira na to pla�a li netko za njih grobnu naknadu, oni ne mogu biti likvidirani i ne mo�e ih se dati drugomu na korištenje. Ti grobovi, objašnjava Vlado Pest, zna�ajni su zbog onoga što su pokojnici predstavljali za grad Osijek u kojima su pokopani lije�nici, u�itelji, novinari, odvjetnici.

Razne zanimljivosti kriju osje�ka groblja, pa je tako grobnica obitelji Pfeiffer, veleposjedni�ke plemi�ke obitelji, jedina grobnica s okruglim nadgrobnim nadgra�em koju �ini donja plo�a. Ukopna grobna prostorija dostupna je samo kroz podzemni tunel koji vodi od sakristije grobljanske kapele sv. Ane.


Grob legendarnog slavonskog razbojnika

Zna�ajno je spomenuti kako je Novogradsko groblje jedno od najstarijih postoje�ih groblja iz 18. stolje�a, na kojem se nalazi i grob Martina Divalta, a prvi naziv Donjogradskog groblja bilo je “Groblje u paklu”. Vlado Pest dugi niz godina bavi se poviješ�u osje�kih groblja, a sustavno izu�avanje rezultirat �e objavljivanjem knjige o osje�kim grobljima, njihovoj povijesti i zna�ajnim osobama.

Tekst: I. Mihaljevi�
Fotografije: Zdenko PUŠI�

NAJSTARIJI GROBOVI NA �IDOVSKOM GROBLJU
Najstariji postoje�i grobovi nalaze se na �idovskom groblju, a specifi�nost je obi�aja u tome da se grobovi ne diraju i ne odr�avaju, ostaju onakvi kakvi su bili od po�etka. Zanimljivo je spomenuti kako je Oskar Nemon, istaknuti kipar i medaljar sa �idovskim korijenima, na novom �idovskom groblju svojim precima napravio nadgrobni spomenik u obliku knjige.Neki od grobova poznatih Osje�ana
1. Obitelj Šeper, stara zna�ajna osje�ka plemi�ka obitelj, vlasnici osje�ke Pivovare
2. Lorenz Jäger, dobrotvor, veletrgovac i donator, sagradio zgradu današnjeg Pedagoškog fakulteta
3. Jovo Stanisavljevi� �aruga, legendarni slavonski razbojnik
4. Ladislav Peja�evi�, �lan osje�ke i slavonske aristokracije
5. Branko Mihaljevi�, osje�ki skladatelj
6. Dragutin Neuman, poznati odvjetnik i predsjednik Hrvatskog sabora (1890.-1892.)
7. Bela Adamovi�, osje�ki kompozitor
8. grob obitelji Kaltnecker, stara dimnja�arska obitelj
9. grob obitelji Schmidt, osje�ka veleposjedni�ka obitelj
10. Otilija Altman, �lanica osje�ke i slavonske aristokracije i osje�ka dobrotvorka

Izvor: Glas Slavonije
Za portal odabrao i priredio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.