Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Ambasadori hrvatskog turizma
"Top destinacije - Hrvatska obala"
 

Popularni televizijski serijal "Top destinacije – Hrvatska obala" uskoro kre�e u prodaju na svjetskom tr�ištu putem DVD-a.

Autori popularnog televizijskog serijala "Top destinacije – Hrvatska obala" koji promovira ljepote i znamenitosti 40 najpopularnijih turisti�kih destinacija Hrvatske, �eljko i Sandra Stui�, uspjeli su ono o �emu maštaju mnogi doma�i producenti – plasirali su svoj televizijski serijal na svjetsko tr�ište!

TV serijal je do�ivio svoju premijeru u hrvatskom nacionalnom eteru u 2012. godini na televiziji Kapital Network, a cijele 2013. godine gledatelji ga vjerno prate na 6 lokalnih TV postaja (Kanal Ri, Vox TV Zadar, Srce TV �akovec, TV 4 Rijeke, Kanal 5 Split, TV Šibenik).

40 Top destinacija - 40 DVD-a

Najve�i svjetski distributer turisti�kih i putopisnih filmova Travel Video Store prepoznao je moderan i zabavan na�in predstavljanja hrvatskih turisti�kih destinacija i uvrstio svih 40 emisija popularnog TV serijala u svoju ponudu. Od 8. listopada 2013, sve epizode biti �e dostupne na 40 DVD-a, prevedene na engleski jezik u ponudi ovog vode�eg svjetskog distributera koji na svjetskom tr�ištu opskrbljuje najve�e turisti�ke agencije, muzeje, škole, turisti�ke sajmove i brojne druge edukativne organizacije.

TV serijal je produkcijski prilago�en zahtjevima modernog svjetskog tr�išta i preveden na engleski jezik. Kroz osobno iskustvo putovanja najpopularnijim destinacijama hrvatske obale,  autori i producenti TV serijala, �eljko i Sandra Stui� otkrivaju gledateljima turisti�ke, kulturne, gastronomske i zabavne sadr�aje svakog odredišta, ocjenjuju�i pritom njegovu ponudu.
Produkcijska ekipa Top destinacija prva je u Hrvatskoj uspjela plasirati moderne turisti�ke filmove koji promoviraju Hrvatsku na svjetsko tr�ište s ciljem privla�enja novih skupina posjetitelja i turista koji nikad nisu bili u Hrvatskoj.

Putovanja ekipe Top destinacija mo�ete pratiti i na prvom interaktivnom video portalu www.topdestinacije.hr kao i u popularnim knjigama Top destinacije – Hrvatska obala koje su u prodaji u svim ve�im knji�arama.

http://www.travelvideostore.com/europe-travel-dvd-videos/croatia-travel-dvd-videos/top-destinations-korcula/

Facebook:        https://www.facebook.com/pages/Top-Destinations-Croatian-Coast/119258374827881
Twitter:            https://twitter.com/TD_Croatia
Pinterest:          http://pinterest.com/topdestinations/
Google+:         https://plus.google.com/101428860332150890017/posts
Youtube:          http://www.youtube.com/user/TopDestinacije?feature=guide

�eljko Stui�
Glavni urednik
TURISTI�KI VIDEO PORTAL
TOP DESTINACIJE - Hrvatska
www.topdestinacije.hr
Mob: 095 8042 320
Email: uprava@topdestinacije.hr

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.