Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dani slavonske šume,
tradicionalni festival u Našicama
s posebnim osvrtom na vrijedne amatere gljivare

U subotu 7. rujna 2013. u 10 sati u velikom parku u Našicama otvoren je tradicionalni festival „Dani slavonske šume“.

http://www.youtube.com/watch?v=NzRtDlQt-Bw#t=50

Svim sudionicima se kao predstavnik grada obratio gradona�elnik Krešimir �agar koji je i ove godine izrazio veliko oduševljenje velikim brojem izlaga�a kao i posjetitelja, koje ova manifestacija svake godine privla�i u grad Našice.

Uz gradona�elnika �agara okupljanima se tako�er obratio Osje�ko - baranjski �upan Vladimir Šišljagi�, kao i u ime HŠ Uprave šuma podru�nice Našice Vlatko Podnar, dok je festival u ime predsjednika Hrvatskog sabora slu�beno otvorio saborski zastupnik Domagoj Hajdukovi�.

Nas sakuplja�e jestivih gljiva najviše je zanimao štand tj. šator Gljivarskog društva Našice, društva koje ima najviše registriranih �lanova-gljivara u Hrvatskoj.

U šatoru je ve� tradicionalno prire�ena izlo�ba naših gljiva. Posebno atraktivan izlo�ak su bili dva tartufa, na�eni u okolici Našica.

Uz šator su vrijedne �lanice i �lanovi Gljivarskog društva Našice organizirali prire�ivanje jela i slastica od gljiva. Posjeta i degustacija je bila iznad svih o�ekivanja. Pala�inke s gljivama dobile su najviše pohvala.
Gljivari su na štandu dijelili i recepte za delicije od gljiva, pa pogledajte i isprobajte neke od njih:

       

(klikom na malu sliku teksta otvara se recept u punoj veli�ini)       

Gljivarsko društvo Našice imalo je posebni program i dan ranije i dan kasnije. Tu je bilo organizirano i nala�enje gljiva u okolnim destinacijama i dru�enje u njihovom Gljivarskom domu u mjestu Granice, nedaleko Našica.

Sve opisane aktivnosti i organizaciju vodio je predsjednik Gljivarskog društva Hrvoje Kne�evi�. �estitamo mu. U prilogu su i prigodne fotografije kao ilustracija navedenih doga�anja.

Foto galerija

Tekst i fotografije: gljivar amater iz Osijeka, Ivan Grgesina, ivan.grgesina@gmail.com

*****

Gljivarstvo kao hobi

Ivan Grgesina, gljivar amater iz Osijeka, poslao je po�etkom svibnja na više adresa sljede�i mail i prilo�io mu nekoliko fotografija:

Dragi i štovani gljivari i prijatelji,
nekoliko dana kiše i toplina Sunca, u�inili su svoje. Moj mentor profesor Zvonimir Senko i ja jutros smo krenuli prema Beliš�u i Bistricima na naša "tajna nalazišta". To su napušteni i nekošeni šljivici. Rezultati se vide iz priloga:


Latini je zovu entoloma clypeatum i espium, a po doma�e šljivova�a. Profesor R. Bo�ac za šljivova�e piše: "jestiva, jedna od najboljih gljiva".

Gljivarski pozdrav!
Ivan

*****

Prije dva dana, u nedjelju, Ivan se opet javio s nekoliko rije�i i 5 fotografija:

Bilo je kiše; mi ne moramo daleko po vrganje. Na našem ran�u iznad Feri�anaca, krenuli su vrganji. Ja sam samo skupljao, a unu�ica Mateja ih je otkrivala.

Pozdrav!
Ivan

*****

Ve�e zemlje, ve�e gljive?

Da bih Ivanu pokazao kako izgleda "malo ve�e" gljivarstvo, na primjer u Rusiji, poslao sam mu proljetos, poslije njegovog svibanjskog maila, sljede�i pps-prilog:

Gljivarska sezona u Rusiji

Kada kliknete na link, ako se ne pojavi slika preko cijelog ekrana popra�ena glazbom,
stisnite tipku F5 - Refresh !

U današnjem prilogu Zambija, Bocvana i Zimbabve na našem portalu Ivan i njegovi prijatelji gljivari mogu vidjeti kakvih se gljiva mo�e na�i u tim afri�kim zemljama.

Sad s interesom o�ekujem kuda �e Ivan i njegovi prijatelji gljivari prije krenuti "u gljive" - u Rusiju ili u Afriku?!  :-)

*****

Nego, vratimo se s malog "izleta u amatersko gljivarstvo" Danima slavonske šume u Našicama i pogledajmo što o festivalu piše portal nasice.org:

http://www.nasice.org/novosti/grad/sve-o-vogodisnjem-festivalu-na-jedom-mjestu-1209 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.