Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Uzbudljiva 2013. godina svjetskog putnika
Milana Rajši�a

"Kapne dan, pa do�e no�,
pro�e no�, pa kapne dan,
korak naprijed, natrag dva,
ode godina..."
 /Parni Valjak/

Polovica godine Gospodnje 2013. ve� je iza nas.

Po�etkom godine sam imao dugo, teško, naporno i neizvjesno putovanje po Africi.

Po povratku u Europu me do�ekala neo�ekivano duga i ledena zima. Nisam se uspio zagrijati ni na višetjednom proljetnom putovanju po Portugalu. Kišilo je, puhalo, a sunce zubato sijalo.

Na svoje smo došli Anuša, �eljko i ja, prije nekoliko tjedana, na putovanju po Armeniji i Gruziji. Bilo je toplo, vru�e, sun�ano, bogato, plodno, rodno, a u planini onako kako i dolikuje planinama visokima �etiri i pet tisu�a metara: toplo, ledeno, sun�ano, obla�no, kišovito, snje�no, olujno, jasno.

Snijega je bilo posebice u Gruziji ve� na visini od 3200 metara. Jednostavno re�eno, u�ivali smo u putovanju i planinama, jednako kao u mirisnim marelicama, slatkim trešnjama svih boja, ogromnim lubenicama... Pivo je teklo potocima, a nije nedostajalo ni glasovitih konjaka i vina iz ovih prostora, kojima se zalijevalo brojne šašlike i hacapurije.

Skoro da zaboravim spomenuti da je planinarski uspjeh bio 100% ostvaren. Prvi hrvatski planinari su se popeli na planinu Kasbek, jedan od pettisu�njaka, nepoznat hrvatskoj planinarskoj sceni. Ništa manje nije bio zanimljiv ni proces aklimatizacije na gori Aragatz u Armeniji.

Za nekoliko dana odlazimo za isto�nu Tursku, prostor u kojemu �ive prete�ito Kurdi i u koji turisti ne navra�aju ni slu�ajno. U grani�nom prostoru sa Iranom i Irakom �emo pokušati pro�ivjeti i do�ivjeti, posljednje dane ovogodišnjega Ramazana, muslimanskog mjeseca posta. Potrudit �emo se i mi gladovati od izlaska do zalaska sunca, što u ovim ljetnim danima traje nešto du�e od 16 sati. Za svaki slu�aj u d�epu �e biti nekoliko smokava ili datula, ako duh i tijelo budu slabi...

Ve�inu višetjednog putovanja �emo provesti u Iranu (parlamentarni izbori su prošli i viza se dobije nešto lakše), od Turske do Pakistana, od Iraka do Afganistana, od Azerbejd�ana do Turkmenistana.

U rujnu se idemo hladiti u polarne prostore Islanda. Ljetna sezona završava u ovoj maloj nordijskoj dr�avi, prvih dana rujna, a to garantira promjenjivo vrijeme, puno raznih izazova i novih iskustava.

Etiopija je cilj dvotjednog (trotjednog) putovanja krajem studenog i u prvoj polovici prosinca.

Glavni cilj je sedmodnevni treking po Semion masivu na Etiopskoj visoravni. Po prvi puta �e se hrvatski planinari pokušati popeti na najviši vrh Etiopije, Ras Dashen Terara (4620 metara). Preostalih tjedan dana �e biti tek dobar pokušaj da se obi�e nešto od preko 3000 godina stare kulture i civilizacije.

Gradovi Gondar i Axum, brojne rano krš�anske crkve uklesane u stijene od kojih su najpoznatije one u
Lalibela. Ako ne budemo previše umorni, odlazimo u turisti�ki dobro razvijeni jug, gdje �emo se u Nacionalnim parkovima Omo i Mago, sresti sa brojnim tradicionalnim etiopskim narodima i plemenima.

Par dana poslije Bo�i�a, letimo za Maroko, a onda dalje prema jugu. Po tre�i puta putujem u zemlje Zapadne Afrike: nepriznata dr�ava Zapadna Sahara, rijetko posje�ivana Mauritanija, pravi crni biseri Senegal i Gambia, �e biti cilj �etiri tjedna dugoga putovanja.

Krajem velja�e 2014. godine, se nadamo još jednom posjetiti egipatski poluotok Sinai i Izrael. Cilj sasvim jednostavan: hodo�aš�enje na Mojsijevo brdo (2285 metara), uspon na Jabel Katrina (2637 m. najviši vrh Egipta), penjanje na Meron (1208 m. najviši vrh Izraela), kupanje u Mrtvom moru (najni�em mjestu na svijetu, -418 metara), desetci i stotine povijesnih, kulturnih i religioznih spomenika po kolijevci civilizacije. Za sada se samo treba nadati da �e razum pobijediti i Egipat izbje�i gra�anski rat.

O�ujak je idealan mjesec za zimski uspon na Jebel Toubkal, najviši vrh Maroka i sjeverne Afrike. Snijega ima kao u Alpama, temperature su umjerene, monotono crno vulkansko kamenje skoro da se ne mo�e vidjeti, rijetki planinari koji u�ivaju u turnom skijanju i penjanju u snijegu. Sve ostalo u Maroku je kao iz 1001 no�i.

A onda dolazi (novo) ljeto...

"Godine prolaze nervoznim korakom,
godine prolaze mi stojimo,
jesmo li sretniji i jesmo pametniji,
godine prolaze mi gledamo..."
 /Bajaga/

Tekst: Milan Rajši� 

*****

Nakon što sam 20. lipnja 2013. na portalu www.arhiva.croatia.ch objavio prilog "Meksiko iz perspektive svjetskog putnika: Meksi�ki kaleidoskop", dan kasnije mailom mi se javio autor priloga Milan Rajši�, zahvalio na objavljivanju i najavio priloge iz Armenije i Gruzije.

Kao što se vidi iz gornjeg teksta, svjetski putnik Milan Rajši� je stalno u pokretu, iz jedne zemlje u drugu, od jednih planinskih vrhova do drugih i teško je re�i kada �e na�i vremena za poslati mi obe�ane izvještaje sa svojih putovanja.

No ipak mu je uspjelo za vrijeme portalove ljetne stanke poslati mi vrlo lijepi prilog o Islandu, koji sam na portalu objavio 10. kolovoza 2013. pod naslovom "Island iz perspektive svjetskog putnika".

Usput mi je skrenuo pa�nju na izvještaj iz Armenije i Gruzije, objavljen u listu Bjelovarac:

"Posebno ljeto, jedno od onih što ne spadaju u shemu! Kako smo se lijepo provodili proteklih dana, mo�ete vidjeti iz par sli�ica za �iju objavu zahvaljujemo Bjelovarcu. Kako �emo se zabavljati narednih mjeseci mo�ete vidjeti iz par rije�i novope�enoga šezdesetogodišnjaka."

U nastavku donosimo kopiju teksta i tri fotografije objavljene u Bjelovarcu, napisanog iz bjelovarske perspektive, te uz ro�endanske �estitke novope�enom šezdesetogodišnjaku, s interesom o�ekujem njegov izvještaj i fotografije iz Gruzije i Armenije, izvještaj svjetskog putnika Milana Rajši�a, a spomenutih "par rije�i novope�enoga šezdesetogodišnjaka" je sadr�ano u gornjem prilogu.

null

Tro�lana hrvatska ekipa provela 14 dana u Gruziji i Armeniji te ispenjala dva vrha na Aragatzu (Ju�ni vrh (3079m), Sjeverni vrh (4090m) i Kazbek (5034 m) na Velikom Kavkazu.

Bilogorski visokogorac �eljko Vinkovi�, bio je dio tro�lane hrvatske ekipe koja je tijekom 14 dana bez ve�ih poteško�a uspjela ispenjati najviši vrh Armenije Argatz te Kazbek u Gruziji. Unato� velikim visinama i nepredvidivim vremenskim promjenama, Bjelovar�anin i njegovi suputnici
Anuša Raji� i Milan Rajši� ostvarili su sve zadane ciljeve. Penju�i se slobodnim stilom, ekipa je uspjela zabilje�iti i vidjeti sve snje�ne planinske ljepote koje su ih okru�ivale i pritom, bez imalo pretjerivanja fascinirale. Naravno, osim zahtjevnih uspona vremena je bilo i za turisti�ki obilazak Armenije i Gruzije, upoznavanje s kulturom, obi�ajima i na�inom �ivljenja tamošnjeg stanovništva. Iako �e otvoreno priznati kako je njegova suputnica iz Zagreba bila u puno boljoj formi, �eljku �estitamo na uspješno obavljenom „zadatku“ te mu �elimo još puno osvojenih vrhova, o kojima ve� aktivno razmišlja. (dc)

*****

AVANTURISTI�KI POTHVAT
Tro�lana hrvatska ekipa provela 14 dana u Gruziji i Armeniji

Bjelovarski planinar uspješno ispenjao gruzijski „pettisu�njak“

�eljko Vinkovi�, 40-ogodišnji bjelovarski planinar vratio se s proputovanja po Gruziji i Armeniji, koje se sastojalo od turisti�kog i planinarskog dijela. Glavni cilj posjeta Gruziji bilo je ispenjavanje vrha Kazbek na planini Veliki Kavkaz na visini od 5 034 metra. Kako je prije samog pothvata bilo potrebno obaviti aklimatizacijski uspon, hrvatska ekipa to je u�inila u Armeniji gdje su �lanovi ekspedicije osvojili �ak dva vrha, jedan od 4 090 i drugi nešto manji, od 3 890 metara.

„Šašave“ vremenske neprilike

- Najve�i utisak svakako je ostavio vrh Kazbek, koji predstavlja nevjerojatnu snagu i mo� prirode. Zanimljivo je što tamo uspon kre�e sa 1800 metara, a to je primjerice najviša to�ka Hrvatske na Dinari. Iznad 3 500 metara nalazi se samo snijeg, što je zaista fascinantno. Brzinskih promjena vremena bilo je na pretek, tako da su se u vrlo kratkom periodu izmjenjivali kiša, sunce, snijeg, jaka grmljavina i takozvano otvaranje i zatvaranje neba, prenosi svoje dojmove Vinkovi�.

Kako avanturisti tijekom svakog pothvata �esto razmišljaju o slijede�im usponima i ovaj je bio idealna prilika za „sanjarenje“ o odlasku na najviši vrh Afrike Kilimanjaro te Aconcagua u planinskom lancu Anda u Ju�noj Americi dok je za 2015. godinu dogovoreno osvajanje 7 134 metara visokog Peak Lenina smještenog na dr�avnoj granici Kirgistana i Uzbekistana. Iako ve�ina misli kako je za ovakav avanturizam potrebno odraditi mnoge kondicijske pripreme, Bjelovar�anin poru�uje kako je za uspješne uspone dovoljno konstantno planinarenje koje osigurava izdr�ljivost i dobru fizi�ku formu te da je mnogo va�nija visinska aklimatizacija.

  
Bjelovar�anin �eljko Vinkovi� je bio �lan tro�lane ekspedicije koju su sa�injavali
Anuša Raji� i Milan Rajši�, vo�a male ekspedicije

Izvor: Bjelovarac, 11. srpnja 2013., napisao D. Cvetko  
Foto: ustupio �eljko Vinkovi�

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

PS:
Upravo sam dobio obavijest da �emo uskoro, tijekom rujna, mo�i u�ivati u putopisu svjetskog putnika Milana Rajši�a iz Afrike; tekstom i fotografijama predstavit �e nam svoj pustolovni put "kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina ..." u zemljama koje je proputovao: Egipat, Sudan, Etiopija, Kenija, Uganda i Ruanda, Zanzibar, Tanzanija, Mozambik, Malavi, Zambija, Bocvana i Zimbabve, JAR, Svazi i Lesoto. Ve� sada se veselim tome putopisu, kojeg �e portal objaviti u nastavcima.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.