Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

SAD ima 12 generala na milijun vojnika,
a Hrvatska 32 generala na 15-tak tisu�a vojnika!


PO BROJU GENERALA HRVATSKA VOJSKA I DALJE ME�U NAJMO�NIJIMA U SVIJETU

Više generala od Hrvatske imaju tek rijetke zemlje poput Njema�ke ili Srbije, a pravoj inflaciji generala ponajviše je doprinio Stjepan Mesi� u �ijem je desetogodišnjem mandatu najviše generala umirovljeno, ali i promaknuto, pa danas osim 30-tak aktivnih generala imamo i 125 umirovljenika.

U zadnjih desetak i više godina nije bilo vlade koja reformu MORH-a i Oru�anih snaga nije ozna�ila kao jedan od glavnih prioriteta. No kako to ve� obi�no biva kod nas, nitko ju na kraju nije uspio provesti do kraja, jer reforma nije podrazumijevala samo smanjivanje aktivnog vojnog sastava nego i broja zapovjednog kadra, a tu je Hrvatska pri samom svjetskom vrhu. Štoviše, prema broju aktivnih generala ispada da je HV danas, u mirnodopsko vrijeme, jedna od najmo�nijih vojski svijeta.

Posljednji podaci Ministarstva obrane govore kako Hrvatska trenutno u sustavu svojih Oru�anih snaga ima 30 aktivnih generala, admirala i komodora (komodor je u rangu brigadnog generala) raspore�enih na ustrojbena mjesta, te po još jednog generala u Uredu Predsjednika i pri NATO-u.

Dobro je znati da bi prema NATO standardima za vojni sustav kakav je naš (od 15-tak tisu�a djelatnih vojnih osoba) bilo dovoljno gotovo upola manje generala, odnosno na tisu�u vojnika trebao bi do�i jedan general. Stoga nije �udno da su nakon svih prethodnika i novi ministar obrane Ante Kotromanovi� i na�elnik Glavnog sto�era Drago Lovri� od po�etka mandata krenuli u racionalizaciju zapovjednog kadra kako bi se RH kona�no pribli�ila NATO standardima. Do kraja 2016. broj generala bi trebao do�i na 25 ali kako je išlo svih ovih godina...

Prema tim novim kriterijima ubudu�e nijedan hrvatski general ne�e mo�i nastaviti vojnu karijeru ako osam i više godina ima isti �in, a na popisu za odlazak na�i �e se vojni du�nosnici koji prelaze propisane dobne granice te oni koji nemaju završen najviši, �etvrti stupanj vojne izobrazbe.

Dakle, u usporedbi s modernim vojskama svijeta mo�emo se pohvaliti da smo na samom vrhu, jer primjerice ameri�ka kopnena vojska ima 547 tisu�a aktivnih snaga, Nacionalna garda još 358 tisu�a, a pri�uva 206 tisu�a što je ukupno 1,1 milijun vojnika. Prema ameri�kom zakonu u vojsci mo�e biti samo 11 aktivnih generala s �etiri zvjezdice uklju�uju�i i prvog �ovjeka generalštaba.

Ako se ne �elimo uspore�ivati sa SAD-om evo i nekih drugih primjera: njema�ke oru�ane snage primjerice broje 450 tisu�a aktivnih vojnika i 60 generala, Norveška ima 16.500 vojnika i 20 generala, Estonija 3.800 vojnika i 6 generala, Slovenija 9.200 vojnika i 15 generala, a Hrvatska 15.000 vojnika i 32 generala. Jedino nas još "šije" Srbija koja tradicionalno dr�i do svoje "hrabre" vojske koja danas ima oko 27.000 vojnika i 42 generala.

Me�utim, inflacija generalskog zbora u samostalnoj Hrvatskoj vezana je prije svega uz Domovinski rat i poslijeratne godine. Tada su se generalski �inovi dijelili „šakom i kapom“, pa su ih dobivali i oni koji nisu imali formalno vojno obrazovanje ali su se dokazali u obrani Hrvatske, kao i oni koji ratišta nikada nisu ni vidjeli, poput generala Vladimira Zagorca ili bivšeg predsjednika Sabora Luke Bebi�a. Posebno je zanimljiv podatak da je upravo u doba Stjepana Mesi�a (od 2000. do 2010.) najviše generala umirovljeno ali i promaknuto što samo po sebi pokazuje koliko je pa�nje Mesi� posve�ivao HV-u i zapovjednom kadru. 

A ukupna brojka zapravo sve govori, jer osim aktivnih generala iz Hrvatske je vojske do sada (uglavnom u mirovinu) otišlo još 125 generala i admirala.

Osim glavnih zapovjednika rodova vojske i zapovjednika zbornih podru�ja, Hrvatska vojska danas ima generale i u Uredu predsjednika Republike, Bruxellesu, Washingtonu, nekoliko je generala raspore�eno u ustrojbenim cjelinama MORH-a poput Inspektorata obrane ili Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, Vojnog u�ilišta i sli�no.

Mo�da samo po sebi i nije neobi�no da je nakon Domovinskog rata i  oslobodila�kih akcija broj generala narastao, ali HV danas ima problema i sa prevelikim brojem �asnika i do�asnika. No smanjivanje tog broja je ipak jedan dulji proces za koji �e trebati godine i godine.

I na kraju tek podsjetnik da pla�e aktivnih generala u OS RH ovise o sta�u, mjestu stanovanja i osobnom odbitku, a kre�u se u rasponu od 10-tak tisu�a kuna za najni�eg brigadnog generala do 16 tisu�a kuna za generala zbora, dok se mirovine kre�u u rasponu od 8 do 13 tisu�a kuna.

SVI  HRVATSKI  GENERALI
Aktivni: Drago Lovri�,na�elnik Glavnog sto�era, zamjenik NGS za operacije Mate Pa�en, zamjenik NGS za planove Ante Urli�, Dragutin Repinc zapovjednik kopnene vojske, Dra�en Š�uri zapovjednik zrakoplovstva, Robert Hranj zapovjednik mornarice, Petar Stipanovi�, Mirko Šundov, Slavko Bari�, zapovjednik vojnog u�ilišta, Jozo Mili�evi�, Ivica Kinder (Ured predsjednika), Viktor Koprivnjak, Ivica Toli�, Mate Ostovi�, Ivica Oluji�, Marileo Stani�i�, Siniša Jurkovi�, Ivan Juri�, Mladen Fuzul, Frano Tomi�i�, Zdravko Klanac, Vlado Šindler, Senad Fejzi�, Nikola Škunca, Slaven Zdilar...

Umirovljeni: Petar Stipeti�, Martin Špegelj, Anton Tus, Davor Domazet Lošo, Franjo Feldi, Pavao Miljavac, Ante Roso, Ante Gotovina, Ivan Basarac, Krešimir �osi�, Ivan �ermak, Miljenko Crnjac, Mile �uk, �uro De�ak, Ante Budumir, Mate Lauši�, Mladen Marka�, Milivoj Petkovi�, Slobodan Praljak, Damir Krsti�evi�, Ivan Kapular, Mirko Norac, Bo�o Budimir, Tihomir Blaški�, Ljubo �esi� Rojs, Ivan Tolj, Luka Bebi�, Ante Jelavi�, Andrija Hebrang, Miroslav Tu�man, Branimir Glavaš, Karl Gorinšek, Marinko Kreši�, Josip Štimac, Vladimir Zagorec, Markica Rebi�, Rahim Ademi, Matko Kakarigi, Vinko Vrbanac, Drago Dragi�evi�, Ilija Naki�, �uro Matuzovi�, �eljko Šiljeg, Nedjeljko Obradovi�, Mi�a Lasi�, Ivica Primorac, Tomo Medved, Josip Luci�, Mladen Kruljac, Josip �uleti�, �eljko Glasnovi�, Darko Grdi�, Krešimir Kašpar, Marijan Marekovi�, Zdravko Kardum, Josip Stojkovi�, Mate Obradovi�, �eljko Sim�i�, Ivica Supi�, Zvonko Peternel, Josip Zviroti�, Pavao Krpan, Mladen Mikol�evi�, Vinko Štefanek, �eljko Dobranovi�, Ivan Pokaz, Josip Petrovi�, Pavao Krpan, Darko Rukavina, Milan Bokuli�, Ivan Bobetko, Marjan Biški�, �ivko Zrili�, Šime �i�in-Karlovi�, Anton Jeri�evi�, Augustin Kontrec, a ovom broju treba dodati još tridesetak hrvatskih generala koji su poginuli ili umrli nakon rata.

Izvor: Dnevno.hr

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.