Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dogodilo se za vrijeme portalove LJETNE STANKE

Odlazak putopisca i novinara
�eljko Malnar preminuo u 69. godini �ivota

'U zadnje vrijeme jako se mu�io, problemi s plu�ima bili su preteški'

- Punih 20 godina �eljko i ja smo radili zajedno i vijest o njegovoj smrti me zaista pogodila i iznenadila mada se ovakav rasplet i mogao o�ekivati jer se u zadnje vrijeme jako mu�io i bio u bolnici, kazao nam je Nedjeljko Badovinac Jumbo

'U zadnje vrijeme jako se mu�io, problemi s plu�ima bili su preteški'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon du�e i teške bolesti u Zagrebu je 9. srpnja 2013., u 69. godini, umro poznati hrvatski putopisac, dokumentarist, novinar, jedinstveni televizijski autor i voditelj te legendarni predsjednik Republike Peš�enice - veliki �eljko Malnar.

'U zadnje vrijeme jako se mučio, problemi s plućima bili su preteški'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Punih 20 godina �eljko i ja smo radili zajedno i vijest o njegovoj smrti me zaista pogodila i iznenadila mada se ovakav rasplet i mogao o�ekivati jer se u zadnje vrijeme jako mu�io i bio u bolnici. Problemi s plu�ima o�ito su bili preteški. Nekoliko minuta prije vašeg poziva Tarzan mi je javio za �eljkovu smrt tako da sam još u šoku - kazao nam je ve�eras Nedjeljko Badovinac Jumbo, Malnarov bliski suradnik i producent njegove "No�ne more".

'U zadnje vrijeme jako se mučio, problemi s plućima bili su preteški'
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

A Malnarova biografija impresivna je. Nakon završene gimnazije studira medicinu i eksperimentalnu zoologiju pa za vrijeme studija organizira i svoju prvu ekspediciju. Tadašnja dru�enja s mladim indolozima zagreba�kog Filozofskog fakulteta rezultirat �e na kraju odlaskom u New Delhi gdje upisuje i diplomira novinarstva te potom u Indiji ostaje još deset godina. Za to vrijeme bio je i vo�a brojnih ekspedicija po cijeloj Aziji s kojih objavljuje pregršt �lanaka o azijskim narodima i obi�ajima, a reporta�e su se mogle gledati na nekadašnjoj Televiziji Zagreb �iji je suradnik bio godinama. Osim tih indijskih, za TV Zagreb napravio je i cijeli niz, preko 70, reporta�a i dokumentarnih filmova i iz Pakistana, Afganistana, Irana, Turske, Jordana, Iraka, Šri Lanke, Tajlanda, Maldiva, Paname, Portorika, Ekvadora...

'U zadnje vrijeme jako se mučio, problemi s plućima bili su preteški'  'U zadnje vrijeme jako se mučio, problemi s plućima bili su preteški'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sredinom 70-ih godina prošlog stolje�a studira i indijsku filozofiju u ašramu jednog indijskog filozofa. Tamo radi i za strane producente. Krajem 70-ih za TV Zagreb radi i vodi ekspediciju pod nazivom "Put na istok", a 1982. postaje zapovjednik profesionalnih ekspedicija i radi za jednu ameri�ku instituciju, kao i za ameri�ku kompaniju uime koje vodi tada veliku svjetsku ekspediciju u tropski dio svijeta s koje šalje provorazredni dokumentarni serijal. Sudjelovao je i na speleološkim ekspedicijama, ai jedini je stranac kojemu je u Samoi dodijeljena titula Seiuli (Poglavica koji govori).

'U zadnje vrijeme jako se mučio, problemi s plućima bili su preteški'
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

S Bornom Bebekom napisao je 1986. �uvenu knjigu "U potrazi za staklenim gradom", a kasnije je napisao i "Filozofiju Republike Peš�enice". Od 1992.. do 2010., najprije na zagreba�kom OTV-u a onda i na televiziji Z1, vodi unikatni talk show "No�na mora �eljka Malnara", da bi na Z1 nastavio raditi "Male no�ne razgovore". Godinama je bio i vrlo �itani kolumnist tjednika Globus, a pamtit �emo ga i kao samoproglašenog predsjednika Republike Peš�enice u �ijoj su sviti bili: Ševa, Tarzan, Jaran, Braco, Stankec, Cezar...

Pogledajte neke od najboljih Malnarovih televizijskih uradaka

 Izvor: Ve�ernji list, napisala Bo�ena Matijevi�

Vezani �lanci:

*****

U sje�anje na �eljka Malnara Index.hr je objavio video priloge nekih legendarnih gostovanja u Malnarovom  talk showu "No�na mora �eljka Malnara" pa pogledajmo i taj Indeksov prilog:

U sje�anje na �eljka Malnara
- Legendarna gostovanja u "No�noj mori"

U sje�anje na �eljka Malnara: Legendarna gostovanja u 'No�noj mori'
Screenshot: YouTube

�ELJKO MALNAR, poznati hrvatski novinar i putopisac, umro je u Zagrebu u 69. godini �ivota.

Iako je autor niza dokumentaraca i putopisa, najve�i broj doma�ih gledatelja vjerojatno �e ga pamtiti po kultnoj emisiji "No�na mora".

U showu samoprozvanog "do�ivotnog predsjednika Republike Peš�enice" tijekom godina (od 1992.- 2010.) prošao je niz "osebujnih" likova, a nikako ne smijemo zaboraviti ni stalnu postavu koja je ovaj suludi show �inila još lu�im.

Odmah na po�etku, tu je sada ve� legendarno Vucino gostovanje u kojem se i danas u�iva istim intenzitetom, a trenutak u kojem ostraš�eni pjeva� vadi nov�anice i koristi ih kao lepezu ostat �e u sje�anju mnogih. Naravno, tu je i citat za sve vremena: "Tko ne voli Vucu, ne di�e mu se kurac".

http://www.youtube.com/watch?v=uWpxhcbyZC4&feature=player_embedded

Silvio Mari� tako�er je ostao u sje�anju mnogih zahvaljuju�i gostovanju koje je obilje�eno pijanstvom, pijanim baljezganjem i u�ivanjem u narodnjacima. Tom mu se prilikom pridru�io i Stjepan Spaji� koji je ustvrdio da je "nacionalno šikaniran".

http://www.youtube.com/watch?v=TravAOIEnl8&feature=player_embedded

Nizu bizarnih gostovanja svakako valja dodati i "ukazanje" ultra-desni�ara Mladena Schwarza koji je bio �est gost Malnarove "No�ne more", a redovito je odgovarao na provokacije voditelja koji je na ovaj na�in ukazivao na neopisivi apsurd izjava ovog deklariranog fašista.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QaPneyztX80

Predrag Raos tako�er je bio �est gost emisije, a u ovom videu mo�emo vidjeti njegovo su�eljavanje sa Zdravkom Mami�em iz 2007. kada se "ozbiljno" raspravljalo o uvla�enju u guzicu Milana Bandi�a i financiranju Dinama.

http://www.youtube.com/watch?v=-Y9Bg0ekKYE&feature=player_embedded

Naravno, ne smijemo zaboraviti ni ovaj nje�an duet predsjednika Dinama i An�e.

http://www.youtube.com/watch?v=dVfcJhanVkc&feature=player_embedded

Ipak, nekima je "No�na mora" bila previše, a jedan od njih svakako je bio i Josip Manoli� koji je uz re�enicu "baš je zabavno" doslovno pobjegao iz emisije.

http://www.youtube.com/watch?v=25kX5yKhlS0&feature=player_embedded

Uz dnevno-politi�ke teme i pjesmu, "No�na Mora" �eljka Malnara bila je poznata i po "edukativnom sadr�aju", a ovaj doprinos seksualnom odgoju jedan je od popularnijih. Rije� je o razgovoru izme�u Lidije i Stankeca, a sve što ste htjeli znati o seksu, a niste se usudili pitati mo�ete prona�i u ovom legendarnom videu.

http://www.youtube.com/watch?v=IPcwhq3sk-A&feature=player_embedded

Stankec je te ve�eri imao priliku prou�iti i Lidijinu tetova�u.

http://www.youtube.com/watch?v=7VKfT8Qw_Ug&feature=player_embedded

A kad smo ve� kod "pou�nih" gostovanja, nikako ne smijemo zaboraviti kiroprakti�ara Antu Pavlovi�a od �ijih se nastupa teško mo�e izdvojiti najbolje, ali neka se ipak isti�u.

http://www.youtube.com/watch?v=qS6HPO-XFZs&feature=player_embedded

Vje�no nabrušeni Jajan jedna je od velikih zvijezda "No�ne more", a tu i tamo, znali su se doga�ati i pravi obra�uni pred kamerama.

http://www.youtube.com/watch?v=fmem6DGWUts&feature=player_embedded

�eljko Malnar zaslu�an je za stvaranje brojnih "zvijezda", a Cezar i Sla�a svakako su dvije od njegovih najve�ih "kreacija". Ovaj romanti�ni susret završio je bi�evanjem i simuliranjem seksa.

Ipak, najve�a zvijezda svakako je bio Zvonimir Leva�i� Ševa �ija je popularnost toliko narasla da su mu gledateljice predlagale snimanje porni�a.

http://www.index.hr/black/clanak/u-sjecanje-na-zeljka-malnara-legendarna-gostovanja-u-nocnoj-mori/687976.aspx

Tu je i prigodni Ševin komentar ulaska u Europsku Uniju koji �e vas vjerojatno zbuniti, ali svakako ga valja pogledati. Od legendarnog Ševe prije nešto više od tri godine oprostili su se mnogi njegovi prijatelji i štovatelji, a tom je prigodom i �eljko Malnar za Index dao intervju i progovorio o svom prijatelju i suradniku.

>>�eljko Malnar: �etvero iz No�ne more je umrlo, a ni ja se ne osje�am najbolje

http://www.youtube.com/watch?v=4J-8h_tGQ50&feature=player_embedded

Malnar je uz "No�nu moru" bio zaslu�an i za Doru-No�nu moru, spektakl koji bismo najbolje mogli opisati kao "estradni antitelevizijski show", a o svemu više pro�itajte u ove dvije reporta�e.

Uz doma�e zvijezde, znale su tu gostovati i strane zvijezde, a posebno valja spomenuti košarkaša Dennisa Rodmana koji se savršeno uklopio u ekipu.

http://www.youtube.com/watch?v=aSCLlwIfFVQ&feature=player_embedded

No, ne bi bilo fer o �eljku Malnaru govoriti isklju�ivo kao o voditelju "No�ne more". Naime, novinari i putopisac autor je više od 70 dokumentarnih filmova i reporta�a s više kontinenata. Nositelj je mnogih priznanja u svijetu (Chicago Film Festival, Barcelona Film Festival itd.), a 1986. godine dobiva klju�eve grada Forth Wortha Dallas u ameri�koj dr�avi Teksas od gradona�elnika Boba Bolana kao nagradu za zbli�avanje kultura i naroda. Valja spomenuti i da je 1986., s Bornom Bebekom, izdao knjigu "U potrazi za staklenim gradom", koja je do�ivjela �etiri izdanja.

http://www.youtube.com/watch?v=nKoyfSTakgk&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BzzV7bh2EcY

Nikako ne smijemo zaboraviti film "Peš�enopolis" Zrinka Matijevi� Veli�an, portret samostalne "Republike Peš�enice", starog industrijskog predgra�a Zagreba i njezinih �ivopisnih stanovnika. Dokumentarni film prati �ivote �ista�ice Ljiljane Bulješi�, �ista�icu, Maria Kova�a, u�itelja u romskoj školi Halila Berišu i �eljka Malnara.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kTNkkxCIne4

 Izvor: index.hr, napisao/la B. La.
Za portal preuzeo i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

PS:
Video zapisi televizijskih emisija No�ne more preuzeti su bez obzira na njihov sadr�aj, koji se nekim �itateljima portala mo�da/vjerojatno ne�e svidjeti (neki se ne svi�aju ni meni), ali to su televizijske emisije koje su godinama pratili milijuni gledatelja hrvatske televizije pa zašto ih ne bismo pokazali i onima koji ih mo�da još nisu vidjeli, a i onima koji su ih ve� jednom vidjeli, da ih se prisjete i mo�da im se opet od srca nasmiju. 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.