Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�enska mre�a
‘Gore vuna, dolje guma to je nova li�ka puma’


�lanice Tare Manda Luketi�, Zora Kuga, Sonja Leka i Mara Nakarad dru�e se i pletu

Ah,  kako su slatka bila ona stara seoska sijela na kojima su se djevojke okupljale, šaputale, ispod oka, da ne vide baba i strina, mjerkale stasale mladi�e! Disko, kafi�i, turbofolk... sve se promijenilo, tradicije su se gubile. I mo�da bi posve nestale da ne postoje �uvarice prošlosti, �ene raznih zanimanja i interesa, stare i mlade, iz gradova, mjesta i najmanjih sela koje su se uhvatile posla i opet na svjetlo dana izvukle preslice i tkala�ke stanove, stare šiva�e mašine, kukice i igle.  

Rade puno i raznovrsno: od potrošenih najlonskih vre�a stvaraju prakti�ne torbe, od ov�je vune prave kape i figurice, drvo se zbog njih pretvara u predivan nakit. Na �istim livadama i planinama skupljaju trave od kojih proizvode mješavinu za vrhunske �ajeve, aromaterapijske kapi, masti, ulja. Sve je �ivnilo, Dalmacija, unutrašnjost naših otoka, �ivnula je i velika i osamljena Lika. I, zanimljivo, nikome od njih prioritet i prva misao nije zarada. Skupi se tu, ka�u nešto malo love, za podmirenje troškova.


Pleteni nakurnjak

Poanta njihova dru�enja je nešto drugo - pojašnjavaju �ene iz Li�kog Petrovog Sela, zapravo seoceta, od prvog bosanskog mjesta udaljeno tek koji kilometar. E, u tom selu dogodila se �enska ‘revolucija’ koja je više-manje zahvatila cijelu Liku.

- Da, prava revolucija! U našem selu od sto ljudi prosjek godina se vrti oko 70, a više od 20 posto stanovnika ima otvoren profil na Facebooku. U centru sela, a to je upravo ovdje gdje se nalazimo, centar je Udruge “Tara” - to je postaja nas 20-ak �ena raznih nacionalnosti koje smo se tu okupile da bi se podru�ile, zabavile, razveselile, napri�ale i isplakale kada treba. I potu�ile se kao što je bilo ove zime kada nas je snijeg zatrpao. Kada ve� u svijet ne mo�emo, mi smo �ivi svijet stvorile izme�u nas – pri�a Sonja Leka, predsjednica Udruge “Tara”, li�ke �enske skupine koja je svoje proizvode, nekad tradicionalne potrepštine, danas originalne suvenire, pronijela diljem Hrvatske. Ma što Hrvatske!

Nakurnjaci, znate li što je to?
Tko bi mogao ne znati za tradicionalnu li�ku zimsku opravu za muško me�uno�je, koju su cure iz Tare proslavile na sve strane. Na dar ih je dobio Mesi�, Josipovi�, �obankovi�, Sanader, razni ambasadori, diplomati, gosti, doma�i, strani, dr�avnici i poslovni ljudi. Susrela se s njima i Jadranka Kosor, ali nije bio red dati joj muški nakurnjak pa je ku�i ponijela Tarin topli vuneni šal, sto posto ru�na izrada. Koje su te tu zezancije odigrale - pri�aju �ene iz Tare, dok smo s njima posjeli oko velikog stola punog vune svih boja, tekstila, pletiva.

- Di �eš velikom �ovjeku dati mali nakurnjak? - to je ravno uvredi. Nitko ne �eli small, poga�a to muškarce. Premda mi imamo veli�ine, od small do extra large. Joj što smo se znale nasmijati! Sje�am se Mesi�a, kada je uzeo svoj nakurnjak rekao je da mu treba normalni broj, a da je onaj mali taman idealan za Mer�epa. Da se razumijemo, nakurnjaci su bili povijesna li�ka oprava i ako se netko prema njemu odnosi s podsmijehom na dar ga dobiti ne�e. Treba ga zaslu�iti - ka�u Sonja Leka, Mara Nakarada, Zora Kuga, Boja Leka, Olga Prica i Manda Luketi�, pri�aju�i nam o povijesti svog okupljanja.

�ene su se nekako voljele dru�iti, uvijek je tako bilo. Što bi doma i radile? Na televiziji su stalno neke reprize. Ovdje je bolje, govore Li�anke, prisje�aju�i se 2004. kada se pri�a po�ela stvarati. Po�elo je od Sonje.

- Malo pomalo su po�ele dolaziti i druge �ene. Po�ele smo kucati na razna vrata, a prva potpora je preko OESCE-a stigla od australskog veleposlanstva koje nam je kupilo tkala�ki stan. Onda nam je pristigla i Stana Kova�evi�, profesorica s Tekstilno- tehnološkog fakulteta iz Zagreba i podu�ila nas tkanju. Htjele smo se ekonomski osna�iti, jer vidi ovo naše selo, ratom je bilo potrgano, izolirano, trebalo je nešto po�eti raditi. Onda smo kroz projekte po�ele dobivati sredstva, pa smo po�ele odlaziti na skupove, primili su nas i ovi i oni. A vidi nas! Niti jedna mla�a od 50 – ka�u �ene.

Ruke su im stalno u pogonu, pri�a Mara Nakarada, ali bogme i jezik. Skrati se tako vrijeme u dru�enju, ophrva se dosadi, nasmiju se, našale. Usitno do�e i nešto love.

- Moramo se pohvaliti, imale smo hrabrosti s proizvodnjom nakurnjaka, i još se tako zezati. Ljudima dajemo naše rukotvorine, oni nama donacije, taman da kupimo novi materijal, sredimo prostor, odemo na dru�enja s drugim �enskim udrugama. I sve ih je više – ka�e Zora.  


Andja Stjepi� iz udruge Prospero

I stvarno ih je sve više. Nit je u Korenici, Oto�anke iz Udruga “Ga�anka” i “Krosna”, “Prospero” iz Gra�aca, �enska grupa “Donji Lapac”, “Lika” iz Lapca, klapa s Plitvica. A svaka ima, što bi se reklo, ‘svoj faktor’. Tari su to �arape, coklje ili šlape koje imaju i svoj slogan: Gore vuna, dolje guma to je nova li�ka puma. Dolaze tu i torbe, nazuvci, štucne, vesele krpare od ostataka vune, razni ru�ni radovi, šalovi, pletenina, kape...

- Skupljamo se svaku ve�er, do�e kako koja stigne, kad ‘opremi’ mu�a, stoku, zemlju, ku�inu. Kada je puno posla na zemlji onda ne mo�emo dolaziti svaki dan. Eto, mi jesmo nekako u izolaciji, autoput nas je nekako izbacio sa strane. Ali zato imamo Facebook, stalno smo u kontaktu s drugima, s �lanicama drugih udruga. �esto sve odemo na izlet kod naših prijateljica – ka�e Mara.

Pri�aju nam tako kako im se nigdje ne �uri, rade polako, mirno, bez stresa, svako malo pogledaju svoju FB stranicu, pa se dopisuju, ‘�ataju’.

- Sura�ivale smo i s Hippy gardenom, za njihovu reviju. To je bilo predivno iskustvo. Ma �ene mogu sve, a još kada se ujedine, ma tko nama mo�e tada na kraj! Eto vidite Taru. Postale smo li�ki brend, znaju nas diljem Hrvatske – ka�u razigrane Li�anke.

Tekst: Tanja Šimundi� Bendi�
Snimio: Nikola Vili� / CROPIX
Izvor: Slobodna Dalmacija

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.