Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Samoborski Fašnik u djejem vrtiuGrigor Vitez

Od gospo�e Diane Koller, PR 187. Samoborskog fašnika, dobili smo mailom sljede�u poruku i prilo�en vrlo lijepi prilog o pripremama za nastup na Samoborskom fašniku, u Dje�jem vrti�u „Grigor Vitez“:

Poštovani,
u prilogu Vam šaljemo objavu u kojoj Vam otkrivamo što se krije u pozadini veselih i šarenih povorki dje�jih vrti�a koje svake godine prodefiliraju pozornicom Samoborskog fašnika.

Nadamo se da �ete prepoznati da je ova pri�a interesantna i za Vaše �itatelje ili druge korisnike. A za one koji �ele vlastitu pri�u na tu temu, svje�e fotografije ili razgovor za emisiju na radiju ili TV, javite nam i mi �emo Vam ugovoriti razgovor, snimanje, odgovore na Vaša pitanja...
s odgajateljicom iz naše pri�e ili nekom drugom iz samoborskih vrti�a, koje se s jednakim �arom, zajedno s veselim mališanima, pripremaju i za 187. Samoborski fašnik.

Srda�an pozdrav,

Diana Koller
PR 187. Samoborskog fašnika
info@fasnik.com <samobor.fasnik@gmail.com>
Mob. 091 15 41 223

*****

Samoborci od vrti�a �ive s Fašnikom

Ozbiljne pripreme za nastup na Samoborskom fašniku, u Dje�jem vrti�u „Grigor Vitez“ u Samoboru traju cijele godine. Ve� godinama djeca tog vrti�a sudjeluju u povorci Dje�jeg fašnika, no izlazak na pozornicu samo je završnica dugog i osmišljenog rada, gdje su djeca kreatori i izvo�a�i.

Maske i kostimi mališana iz tog vrti�a nisu djelo kroja�a, niti odgajateljica ili roditelja, nisu svi jednaki, niti su izrezani i oslikani „po crti“. Oni su rezultat dje�jih ideja, njihovog rada i truda, izraz njihove kreativnosti, domišljatosti i spretnosti, rekla nam je Mirjana Slamar, odgajateljica predškolske djece u dje�jem vrti�u „Grigor Vitez“.

Za nastup na Samoborskom fašniku, odgojno obrazovni program i njihove „tete“ pripremaju djecu kreativnim programima cijele godine. Obra�uju�i razli�ite teme, upoznaju umjetnike i njihov rad u galerijama i na izlo�bama, odlaze na kazališne predstave i na koncerte, o poznatim Samoborcima i povijesti svoga grada u�e obilaze�i njegove ulice…, sve s ciljem poticanja djetetova cjelokupnog razvoja. A tu nastaju i ideje za Samoborski fašnik.

Ove �e godine (dajemo tek naznake, jer maske moraju biti za publiku iznena�enje) svojim nastupom mališani jedne od šest skupina iz Dje�jeg Vrti�a „Grigor Vitez“ koje �e se predstaviti na fašni�koj pozornici, poseban zna�aj dati dijelu Samobora zvanom „Samoborska Venecija“.

 

A kako se to realizira, govori Mirjana Slamar: Dijete promišlja u što bi se �eljelo maskirati, kako i od kakvog materijala bi moglo izraditi zamišljenu masku. Zatim po�inju aktivnosti sakupljanja informacija o odabranom motivu. Pri tome se slu�imo enciklopedijama, slikovnicama, predmetima iz stvarnog �ivota, fotografijama, filmovima… Djeca osmišljavaju razne detalje koje �ele na svom kostimu, pa onda djeca sama kroje, re�u, boje, lijepe, oslikavaju i završno oblikuju kostime. Kroz te aktivnosti ujedno poti�emo djetetovu kreativnost i likovno stvaralaštvo.

U takvom procesu dijete je u centru zbivanja, isti�e Mirjana Slamar, dolazi do novih spoznaja, rješenja, ima priliku biti samostalno, kreativno, do�ivjeti uspjeh, biti pomaga�, sura�ivati s prijateljima. Ujedno dijete osje�a i zajedništvo, svoju i tu�u va�nost te gradi pozitivnu sliku o sebi, koja je u predškolskom razdoblju od neprocjenjive va�nosti.

A koja je uloga odgajateljica? 
- Odgajatelj u svojoj ulozi poti�e dijete u razvoju, izmišljanju ideja, poma�e u prikupljanju potrebnog materijala, sudjeluje kao motivator, a po potrebi djeteta je i pomaga�, ka�e Mirjana Slamar te poru�uje - Djeca u kostime ula�u puno truda i rada. Zato, gledaju�i dje�je kreacije, ne uspore�ujmo ih s kupovnim kostimima, niti onima koji su djelo ruku odraslih. Oni su odraz djetetova truda, njegove kreativnosti i ustrajnosti. Zato ih, kad proše�u pozornicom na Dje�jem fašniku u nedjelju, 3. velja�e u 12 sati, jednostavno nagradimo gromoglasnim aplauzom, jer su to i zaslu�ili.

A i njihove odgajateljice, dodajemo mi, jer za njih to nije tek posao koji rade, ve� su djeca, njihova mašta  i rad malih ru�ica za njih od neprocjenjive vrijednosti. (DK)

Foto galerijaPriop�ila: DianaKoller, PR 187. Samoborskogfašnika
Zaportalpripremio: ZvonimirMitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.