Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Turisti�ka zajednica grada Zagreba
Kaptol 5
10000 Zagreb

O (U) ZAGREBU SVE NAJBOLJE!

Uz bilje�enje konstantnog porasta broja posjetitelja i no�enja, Zagreb osvaja i svjetske medije. Tako su u rujnu o Zagrebu pisale jedne od naj�itanijih dnevnih novina u Francuskoj „Le Figaro“, koje su na jednoj cijeloj stranici objavile lijepi prilog o našem gradu pod nazivom:  „Rendez-vous à.. .Zagreb, capitale baroque“. Procijenjena medijska vrijednost jedne stranice u spomenutim novinama iznosi oko 30.000€, a novine imaju oko 1.305.000 �itatelja.  

Osim Francuske, o Zagrebu je pisala i Danska. Naime, danski magazin „Vagabond Rejs“ objavio je u svom rujanskom broju reporta�u s ovogodišnje „Snje�ne kraljice” pod naslovom „Snedronningens fest i Zagreb” (Fešta Snje�ne kraljice u Zagrebu). Reporta�a na �etiri stranice mali je podsjetnik pred nadolaze�u skijašku sezonu, a opisuje i znamenitosti grada poput Dolca, Mimarinog muzeja, Muzeja prekinutih veza, uspinja�e, ali i zagreba�kih restorana. Kao posebnu zanimljivost, autor Rudy Hemmingsen navodi da nigdje na svijetu nije vidio stanovnike jednog grada koji se dru�e vani na trgovima i parkovima, usprkos hladno�i koja vlada u sije�nju,  kao ovdje u Zagrebu. Kultura dru�enja te slavljeni�ko raspolo�enje i veselje „Snje�noj kraljici u �ast”  tako fasciniraju i oduševljavaju danskog novinara da to stavlja �ak i u podnaslov reporta�e u kojem navodi da se Zagrep�ani rado sastaju u zagreba�kim kafi�ima koji i zimi nude „outdoor”  pijuckanje kava. Procijenjena medijska vrijednost 1 stranice u spomenutom magazinu iznosi oko 4.000€.

No, Danska i Francuska nisu jedine koje su u rujnu pisale o Zagrebu i/ili njegovim znamenitostima. Njema�ki „Cosmopolitan“ objavio je pri�u o Muzeju prekinutih veza na �ak tri stranice; nizozemski „Metro“ �lanak o najve�em cappuccinu na svijetu, talijanski „Messaggero di Pordenone“ najavio je spektakl „Disney on Ice“, a austrijski „Kleine Zeitung Steiermark“ popratio je jesenska doga�anja u Zagrebu te objavio �lanak o Muzeju suvremene umjetnosti.

Turisti�ka zajednica grada Zagreba konstantno radi na promociji hrvatske metropole. Sustavnom promocijom, suradnjom s medijima diljem svijeta, organizacijom posebnih promocija te nastupom na turisti�kim sajmovima i kongresnim burzama, grad Zagreb se premetnuo u jedan od obaveznih lokaliteta za posjetiti u Hrvatskoj. Suradnja s medijima, kako stranim tako i s doma�im, najzna�ajniji je oblik promocije turisti�ke destinacije, a ulo�ena sredstva višestruko se vra�aju kroz objave raznih �lanaka, reporta�a ili TV emisija.

*****

Kontakt:
Darja Juzbaši�
Voditeljica za odnose s javnoš�u
TURISTI�KA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
Kaptol 5
10000 ZAGREB
tel: +385-1-4898547, 4898500
fax: +385-1-4814340
e-mail: pr@zagreb-touristinfo.hr
web: http://www.zagreb-touristinfo.hr

Za portal priop�io: Ivan Raos

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.