Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Doprinos Crkve proslavi Me�unarodnog praznika rada

Na znanje svima koji bi proslavu Me�unarodnog praznika rada 1. Maja - 1. Svibnja najra�e ukinuli, smatraju�i to komunisti�kim naslje�em iz bivše dr�ave - to je praznik kojeg na svoj na�in poštuje i Crkva: „Druga internacionala“, me�unarodna udruga radnika, odlu�ila je 1889. da �e 1. svibnja slaviti kao svjetski praznik radništva, a papa Pio XII. je 1955. odredio je da se blagdan svetoga Josipa Radnika slavi upravo 1. svibnja, na dan „koji je svijet rada izabrao kao svoj praznik“.

Autor koji svakog dana objavljuje priloge iz serije "Svetac dana" za 1. svibnja objavio je sljede�i prilog:

SVETAC DANA
Sveti Josip Radnik – 1. svibnja

 

O svetom Josipu, zaru�niku Bla�ene Djevice Marije, Isusovom poo�imu i zaštitniku hrvatskog naroda, opširno smo pisali na njegov spomendan, 19. o�ujka. Danas ga s radoš�u u srcu slavimo kao zaštitnika rada i radnika. Blagdan svetoga Josipa Radnika uveo je 1955. u crkvenu godinu papa Pio XII. Odredio je da se taj blagdan slavi 1. svibnja na dan „koji je svijet rada izabrao kao svoj praznik“. „Druga internacionala“, me�unarodna udruga radnika, odlu�ila je 1889. da �e 1. svibnja slaviti kao svjetski praznik radništva. Iste godine papa Leon XIII. izdao je svoju encikliku o svetom Josipu, kojom je radnike i sve ljude skromnih �ivotnih prilika uputio na svetog Josipa kao uzor i primjer za nasljedovanje. Sveto pismo samo na jednom mjestu spominje Josipovo zanimanje i to u Matejevu evan�elju, gdje se opisuje Isusov povratak u Nazaret. "Do�e u svoj zavi�aj te je tako u�io svijet u njihovoj sinagogi da su se divili i govorili: 'Odakle ovom tolika mudrost i �udesna mo�? Zar on nije tesarov sin'" (Mt 13,54).

   

Uvo�enjem blagdana svetog Josipa Radnika Crkva �eli iskazati posebno poštovanje prema radu jer svojim radom krš�anin „pridonosi povijesnom ostvarenju Bo�je zamisli“. Josipov svakidašnji rad svjedo�i naime o spremnosti slu�enja u vjernoj poslušnosti tajni utjelovljenja Sina Bo�jega i djela otkupljenja. To treba biti smisao rada i svakoga krš�anskoga djelatnika. Svaki radnik treba te�iti da njegov posao postane apostolska slu�ba i suradnja s Kristom na djelu spasenja. U tom slu�aju svakidašnji rad, stavljen u slu�bu spasenja, poprima bo�anske razmjere. Pio XII. nazvao je svetog Josipa „naj�istijim, najsvetijim, najuzvišenijim od svih Bo�jih stvorova“. Ne zaboravimo na današnji blagdan da je taj šutljivi sveta�ki div i najve�i duhovni velikan, uzor vjernosti i postojanosti, po zanimanju bio samo „tesar“, drvodjelac, radnik.

O brojnim hrvatskim crkvama posve�enima svetom Josipu, izvijestili smo na Josipovo, ali i svetom Josipu  Radniku posve�ene su mnoge �upe, crkve, kapele i ustanove u svijetu i hrvatskim krajevima (Brebrovac kod Jastrebarskog, Klin�a Sela-Zden�ina kod Jastrebarskog, Zagreb-Gajnice, Vukovar-Borovo Naselje, Osijek, Beliš�e, �ur�enovac, Slavonski Brod, Sisak-Galdovo, Kadina Glavica kod Drniša, Ra�ine kod Šibenika, Bosanska Kostajnica, Kornica kod Bosanskog Šamca, Bare kod Busova�e, Lug kod Prozora, Domanovi�i kod �apljine, Grljevi�i kod Ljubuškog, Izbi�no kod Širokog Brijega, �ur�in kod Subotice). �estitamo od srca svim našim �itateljima današnji blagdan svetog Josipa Radnika i praznik rada, 1. svibnja!

Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.