Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Izlo�ba "Merika" na otoku Ellis Island
iznimna je prigoda pokazivanja hrvatske kulture u Americi

 "Merika – Iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914." je izlo�ba koju Muzej grada Rijeke organizira u newyorškom Muzeju imigracije na Ellis Islandu.

Izlo�ba Muzeja grada Rijeke koja predo�ava iseljavanje iz srednjeeuropskih dr�ava u Ameriku 1880.-1914., nagra�ena je poveljom Hrvatskog muzejskog društva za 2009. godinu, a bit �e predstavljena u Muzeju imigracije na Ellis Islandu u New Yorku od 28. lipnja do 4. rujna 2012., tijekom ljetnih mjeseci, kad bi je prema procjenama organizatora, moglo vidjeti oko 350.000 posjetitelja.

Muzej grada Rijeke dobitnikgodišnje nagrade HMDa

Obrazlo�enje godišnje nagrade HMDa

Rje�ki muzej pronašao je organizacijske sposobnosti kako bi ta dojmljiva izlo�ba bila pokazana kao hrvatski me�unarodni proizvod kulture, zapravo treba istaknuti skupinu
stru�njaka predvo�enu ravnateljem Ervinom Dubrovi�em - koja se je i na javnom predstavljanju projekta u utorak, 20. o�ujka 2012. u Muzeju Mimara pokazala uspješnom i zanimljivom, na skupu organiziranom s ministarstvom kulture, pohvalivši iz ministarstva  organizatore, za�elivši im "dobro more preko Atlantika".

O iznimnoj prigodi koju donosi izlo�ba u Americi - kao  prilici kojom se pokazuje i hrvatska kultura, ali i drugi sadr�aji i mogu�osti društva, govorio je pro�elnik Odjela za kulturu grada Rijeke Ivan Šarar, kazavši kako je otok Ellis jedan od najzna�ajnijih ameri�kih parkova, koji �ini jedinstvenu cjelinu s Muzejem imigracije i Kipom slobode. Šarar je istaknuo podatak "da je Kip slobode najsna�niji simbol spone Europe i Amerike, koji je stigao kao francuski dar ameri�kom narodu za stogodišnju nezavisnost". Ipak taj kip kao simbol ponosa i Amerike, korišten je u mnoštvu filmova, a vidjele su ga mnoštva iseljenika iz �itave srednje Europe - jer su u Ameriku doplovljavali iz Rijeke.

"Rijeka je kao luka i grad odigrala najve�u ulogu u srednjoeuropskoj i austrougarskoj emigraciji. U razdoblju izme�u 1880. i 1914. godine iz Rijeke je otišlo više od 300.000 ljudi, što je iziskivalo velike organizacijske, transportne i druge sposobnosti. Preko otoka Ellis, na kojem �e gostovati naša izlo�ba, u Ameriku je ušlo 90 posto useljenika", kazao je rije�ki pro�elnik za kulturu. Istaknuo je da skup u Mimari organiziran s namjerom upoznavanja svih hrvatskih ministarstva o potencijalu projekta - vrijednoga milijun kuna.
U svrhu predo�avanja ameri�anima hrvatske nacijie, dodao je Šarar, mo�e se iskoristiti povezanost rije�ke kulture s New Yorkom preko Fiorella la Guardije, glasovitoga newyorškoga gradona�elnika, koji je karijeru zapo�eo u Rijeci, kao jedan od najuspješnijih organizatora prjevoza iseljenika.

"U ovoj godini obilje�avamo 130. godišnjicu Guardijina ro�enja i 100 godina od potonu�a Titanica, a jedan od brodova koje je Guardija otpremao prema New Yorku je Carpathia, brod koji je pristao do Titanica i spasio ve�inu pre�ivjelih, a plovio je na relaciji Rijeka – New York. Sve se te pri�e stapaju u jednu veliku promotivnu priliku", napomenuo je Šarar jer zanimljive povjesne �injenice su i informacija da su iz Rijeke isplovljavale mnoge obitelji u Ameriku - pronašli su obitelji glumaca Johnnyja Weissmüllera i Ericha von Stroheima, ali i umjetnika Andyja Warhola.

Ambicioznost ove izlo�be je ostvariva, njoj su prethodila zahtjevna i opse�na istra�ivanja stru�njaka iz europskih zemalja i SAD-a, govorio je ravnatelj Muzeja grada Rijeke Ervin Dubrovi�, rekavši da �e izlo�ba "Merika" (što je primorski naziv za Ameriku) biti okosnica iznimne europske manifestacije "Tjedan srednje Europe" koja �e se odr�ati u New Yorku krajem lipnja.

Ivan Raos

*****

Pogledajmo što o izlo�bi piše Novi list:

Nagra�ivana izlo�ba

"Merika" u njujorškom Muzeju iseljeništva

Poziv Ellis Island Immigration Museuma potvrda je kvalitete izlo�be, ali i priliku za pozicioniranje nacionalne baštine u globalni kontekst

Izlo�ba 'Merika' u Rijeci 2008. godine / Foto Petar FABIJAN
Izlo�ba "Merika" u Rijeci 2008. godine / Foto Petar FABIJAN

ZAGREB Uspješna i nagra�ivanja izlo�ba "Merika" kojom je Muzej grada Rijeke ispri�ao epsku pri�u o sudbinama iseljenika koji su prije stotinjak godina masovno putovali iz srednje Europe brodom u Ameriku iz rije�ke luke, dobila je priliku koju zaslu�uje: 28. lipnja ove godine gostovat �e u New Yorku, u me�unarodnom Muzeju imigracije Ellis Island, i tako na�i put do oko 350.000 stranih posjetitelja. Ovo veliko i za Hrvatsku višestruko zna�ajno gostovanje predstavljeno je na konferenciji za novinare u muzeju Mimara, gdje je autor izlo�be Ervin Dubrovi� izlo�io sve detalje projekta – i one pozitivne i one negativne.

Pozitivno je što poziv od strane Ellis Island Immigration Museuma predstavlja potvrdu kvalitete izlo�be, ali i priliku za pozicioniranje nacionalne baštine u globalni kontekst, kako je to rekao rije�ki pro�elnik za kulturu Ivan Šarar. Ovu instituciju, znakovito smještenu na oto�i�u blizu Kipa slobode, godišnje posjeti oko dva milijuna posjetitelja, a izlo�ba �e biti na snazi tri mjeseca, za koja �e se uspostavljati paralele izme�u kozmopolitske Rijeke ranog dvadesetog stolje�a i New Yorka kao metropole ameri�kog sna. Predstavlja�i misle da su te veze i danas opipljive.

S druge pak strane, organizacija izlo�be je pred izazovima, prije svega financijskim.

– Ministarstvo kulture sudjeluje u projektu sa 150.000 kuna, a iz još nekoliko izvora nakupljeno je otprilike 440.000, što je još uvijek manje od realno potrebnih milijun kuna. Muzej Ellis Island nudi nam, ustvari, samo prostor, istaknuo je Dubrovi�.

Predstavljanje izlo�be u Zagrebu imalo je za cilj, izme�u ostalog, privoljeti i druga ministarstva – primjerice Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta �iji je prvi �ovjek, �eljko Jovanovi�, bio u Mimari – da se uklju�e financijskom podrškom.

Izlo�ba "Merika - Emigration from Central Europe to USA 1880.–1914." govori o tokovima iseljavanja iz Srednje Europe, razvijenoj organizaciji, o parobrodima i kompanijama, o iseljeni�kim agentima i lukama, no najzanimljiviji su njezin dio svakako sudbine migranata i njihovih obitelji: dok je izlo�ba bila postavljena u Rijeci, posjetitelji su se nerijetko rasplakali nad pri�om o siromašnoj štajerskoj kuharici koja je, nakon što je iz Rijeke došla u New York legendarnom vezom Carpathia, umrla od gladi. O iseljeni�kom �emeru svjedo�e i pisma što su ih emigranti slali svojim obiteljima: neki su s gorkom knedlom u grlu pisali bra�i da spase svoj �ivot i ne dolaze, drugi su bili opijeni hranom koju su s druge strane velike bare vidjeli i okusili prvi put.

Izvor: Novi list

*****

Posredovanjem Ivana Raosa od Marije Lazanja Duševi�, dokumentaristice Muzeja grada Rijeke, dobili smo niz fotografija i dokumenata o izlo�bi pa pogledajmo prvo fotografije:

 
"Merika" - postav u Rijeci 2008

 
"Merika" - postav u Rijeci 2008; na jednoj fotografiji je i Johnny Weissmüller - Tarzan

    
Monografije "Merika" i "Veliki val" te hrvatska verzija plakata "Merika"


Ukrcaj na brod u Rijeci


Imigranti i trajekt


Dolazak na Ellis Island

 
Useljeni�ka obitelj - pogled s Ellis Islanda na kip slobode


Radnici iz Primorja na neboderu u Chicagu

 
Dolfo Luci� iz Kastavštine s obitelji         Nikola Tesla


Kip slobode i Ellis Island


Muzej useljeništva-Ellis Island

"Merika" postav u Ellis Islandu

Press materijal

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.