Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Botani�ki vrt San Diego

Neovisni hrvatski i ameri�ki knji�evnik Ivan Marjanovi� De Tonya poslao nam je iz San Diega fotografijama bogato opremljen prilog o tamošnjem botani�kom vrtu, uz kratki osvrt i na grad San Diego.

Autor se svojevremeno s puno nostalgije i nade, sretan da to kona�no mo�e, vra�a iz Amerike u svoju domovinu Hrvatsku, a onda, razo�aran onim što je u Hrvatskoj do�ivio, nerazumijevanjem na svim nivoima upravnih institucija, a posebno administrativnim šikaniranjem, nakon izvjesnog vremena, vide�i da to nije Hrvatska kojoj se nadao, koju je o�ekivao na�i, rezignira i duboko razo�aran ponovno se vra�a u iseljeništvo, u zemlju iz koje je došao. Iz San Diega poslao nam je za portal ve� nekoliko interesantnih priloga pa tako i ovaj koji slijedi:


Ivan Marjanovi� De Tonya pred ulazom u Botani�ki vrt u San Diegu

San Diego – sedmi najve�i grad u Americi. Na izbo�enom ju�nom dijelu Kalifornije prema Meksiku. Ameri�ka pomorska vojna baza i blizu dva milijuna stanovnika. Moderan grad u kojem se isprepli�u stara španjolska arhitektura i moderna arhitektura u �eliku i staklu �ivahnih boja… Pored Havaja, najomiljenije izletište na godišnje odmore za ljude iz cijeloga svijeta. Najbolja klima u Americi…

San Diego je turisti�ki i lu�ki grad s mnoštvom parkova, mostova i muzeja. Kada je Juan Rodriguez Cabrilo, portugalski moreplovac, 28. rujna 1542. uplovio u zaljev Point Loma u tadašnjem nenaseljenom San Diegu, otkrio je Kaliforniju. Od tada pa do danas, San Diego je postao izletište u mnogobrojne prirodne i turisti�ke ljepote. Spomenimo samo: Stari San Diego (u španjolskom stilu), San Diego Convention Center (najsuvremeniji San Diego centar za konferencije), Sea World (Park sa �ivotinjama u vodi), Zoološki safari park, Zoološki park, Balboa Park (u kojem se nalaze muzeji, zvjezdarnica, Spreckells Organ - najve�e orgulje na svijetu pod vedrim nebom, Zoološki vrt, Vrt ru�a, Vrt kaktusa, Botani�ki vrt i dr.

Botani�ki vrt – Botani�ki vrt je bio zamišljen kao sastavni dio Panama-California Exposition (Svjetske izlo�be) koja se odr�ala u San Diegu 1. sije�nja 1915. godine. Ovo je najve�i botani�ki vrt pod krovom od �elika i rebrasto prišivenih letvica od “redwooda”, tj. od posebnog crnogori�nog drveta koje raste u sjevernoj Kaliforniji i koje dosi�e visinu i do 300 stopa – ove letvice se �esto zamjenjuju novim letvicama, kako bi ovo zdanje uvijek “išlo” u korak s vremenom…

Vrt je u obliku izdu�ene polukupole – 250 stopa duga�ak, 75 stopa širok i 60 stopa visok. Ispred Botani�kog vrta  nalaze se  dva plitka bazena s vodom (manji, 43x50 stopa i ve�i, 43x195 stopa). U bazenima rastu lopo�i, me�u kojima plivaju gigantske ribe crvenperke (i divlje patke i pa�i�i)……

 

U samom Botani�kom vrtu rastu palme, divlje smokve i povijuše i odr�avaju se svakodnevne izlo�be raznovrsnog bilja i cvije�a iz cijelog svijeta (posebice ljiljana, orhideja, kaktusa, pelargonija, zvon�i�a dr.).

Botani�ki vrt San Diega je omiljeno izletište i za mlade i za stare. Mladenci se �esto vjen�avaju u ovom suptropskom krajoliku, koji budi maštu u svakom zaljubljeniku u prirodu i u prirodne ljepote flore, koja je ovamo presa�ena iz cijeloga svijeta.

Pogledajmo kratki foto zapis s nekoliko zanimljivijih objekata:


Balboa Park - San Diego, CA


Balboa Park - San Diego, CA


Balboa Park - Casa del Prado, zgrada s izlo�benom dvoranom


Balboa park - Fontana i Muzej  prirode


Balboa Park - Svodovi Case del Prado


Muzej �ovjeka - San Diego, CA


Španjolska �etvrt likovnih umjetnika - Balboa Park


Španjolska �etvrt likovnih umjetnika - Balboa Park


Gigantsko drvo magnolije - Balboa Park

I na kraju pogledajmo i veliku foto galeriju s fotografijama iz Botani�kog vrta; cvije�e,  cvije�e bez kraja ..., orhideje, kaktusi, nema �ega nema...

Foto galerijaTekst i fotografije:
Ivan Marjanovi� De Tonya
neovisni hrvatski i ameri�ki knji�evnik

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.