Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Bespu�ima internetske zbiljnosti

Ako imate puno prijatelja, kolega i poznanika i internetski priklju�ak preko kojeg ste "umre�eni" pa pored njih imate i niz dobrih mail-prijatelja, koje doduše nikada niste osobno sreli i upoznali, a ipak ih u dušu poznajete te ako se vaša adresa, na objašnjiv ili neobjašnjiv na�in, našla i na adresarima potpuno nepoznatih osoba, s kojima nemate nikakvih dodirnih to�aka, bit �ete svakodnevno "bombardirani" mailovima, tek djelomi�no s osobnim porukama i ozbiljnim tekstovima, a uglavnom s nepreglednom masom spamova i hoaxa koji vas smetaju, benignih i malignih viceva koji su, i jedni i drugi, �ak i dobrodošli jer vas nasmijavaju od jutra do sutra, "pametnih" savjeta koje si autori mogu "zataknuti za šešir", bezveznih mantri koje vam sigurno ne�e donijeti bolji �ivot, prijete�ih mailova, na�alost �esto i sa vjerskim porukama, koje "ako ne proslijedite, završit �ete u ognju pakla", masom stvarnih i la�nih zamolbi za pomo�, itd... itd... itd..., no me�u svim tim mailovima bit �e i tekstova koji �e vam se svidjeti i osjetit �ete i vi potrebu da ih nekome proslijedite.

Pa evo da i ja, umjesto mailom, na portalu proslijedim ovaj tekst koji sam ve� nekoliko puta dobio s raznih adresa, a vjerojatno �u ga sljede�ih dana primiti s još toliko ili više adresa:   

Pogodi o kojoj dr�avi ovaj piše?

Netko je u jednomu �ikaškomu listu objavio: 

Postoji na Balkanu jedna zemlja, koja grani�i sama sa sobom; gdje �ive najljepše �ene, a natalitet opada... 

Gdje nezaposleni najviše rade, gdje na najplodnijoj zemlji �ive ljudi, koji gladuju.
Gdje vlakovi kasne po redu vo�nje. 
Gdje svi igraju nogomet, a pobje�uju u vaterpolu, košarci, rukometu ili odbojci. 
Gdje svi �ure na posao, a nitko ne sti�e pravodobno. 
Gdje je zdravstvo besplatno, a lije�enje skupo. 
Gdje su novinari slobodni napisati što god im se naredi. 
Gdje je svjetska kriza dobila dr�avljanstvo. 
Gdje su javne nabave tajne, a dr�avne tajne javne. 
Gdje se ratovi nikada ne završavaju. 
Gdje se povijest ponavlja svaki dan. 
Gdje su najbogatiji oni, koji nikada nisu radili. 
Gdje je doma�a valuta zamijenjena stranom.  
Gdje pametne zbog nerazumijevanja proglašavaju lu�acima, a lu�ake sposobnima. 
Gdje nepismeni pišu povijest. 
Gdje su zakoni nezakoniti, a anarhija normalno stanje. 
Gdje vlast prezire gra�ane kao nepo�eljne svjedoke. 
Gdje se �ivi od budu�nosti, jer na sadašnjost nemate pravo. 
Gdje se svatko svakome smješka, a nitko nikomu ne �eli dobro. 
Gdje sudski postupci traju du�e od �ivota. 
Gdje su samo poplave na�in navodnjavanja zemljišta. 
Gdje prizivaju diktatora, a demokraciju dr�e porezom na budale. 
Gdje dr�e da �e zemlja du�e napredovati, ako što više nazaduje.

Pa ti pre�ivi, ako si normalan. Sre�a je za dr�avu da je takvih sve manje. 
Normalni svakako nikome nisu potrebni.

A i sam �ivot je najve�i paradoks; �iviš samo da bi umro, re�i �e nam oni, koji misle da je doba beskona�no, a oni na vlasti besmrtni.

Na koju god zemlju ste pomislili, pogodili ste !!!
Ali ipak nije baš lijepo od vas, ako ste spontano pomislili na Lijepu našu !!!

Tekst iz �ikaškog lista: nepoznati autor
Za portal pripremio: zm

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.