Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Cijela epizoda serije Discovery Channela
snimljena u zadarskom zale�u

Man, Woman, Wild u zadarskom zale�u

Na tragu �elje da hrvatski turizam bude prepoznat kao turizam do�ivljaja, Discovery Channel snimio je cijelu epizodu serije Man, Woman, Wild u Hrvatskoj: u Cerova�kim špiljama, ju�nim obroncima Velebita, te kanjonima rijeke Krupe i Zrmanje.

Odabir Hrvatske, posebice zadarskog zale�a, kao lokacije snimanja svjetske avanturisti�ke serije još jednom potvr�uje kako je ovaj prostor izuzetno atraktivna destinacija za avanturisti�ki, te sportsko-rekreativni turizam.

Da turisti�ka ponuda bazirana na do�ivljajima u nerazvijenom podru�ju nije puki hir pojedinaca, te da ona mo�e i mora biti baza za pove�anje broja no�enja turista i pove�anje broja dana boravka, te da mo�e osigurati cjelogodišnje poslovanje u turizmu govori i �injenica da je Discovery Channel jednu epizodu svjetski poznate serije Man, Woman, Wild odlu�io snimiti upravo ovdje; te za konzultanta u prostoru odabrati upravo tvrtku koja na ovom podru�ju �ivi i radi, imaju�i na umu iskustvo, te veliko znanje o teškim terenima koje u epizodi akteri ove serije prolaze.

Ponu�ena divljina, zahtjevni tereni, i neprocjenjiva prirodna ljepota s razlogom su odabrani za ovu epizodu pre�ivljavanja u prirodi.

Regija koja je uvijek bila zapostavljena nepravednim povijesnim hipotekama i nemarom šire društvene zajednice dodatno se pozicionirala na kartu avanturizma i sportsko-rekreativnog turizma Europe koja joj zaslu�eno pripada, te iz godine u godinu u prostor privla�i sve ve�i broj turista koji svoj odmor �ele provesti aktivno, u prirodi ali uz sve blagodati današnjeg suvremenog na�ina �ivota.

Nena razloga sumnjati da �e ovaj projekt, zahvaljuju�i cijelom produkcijskom timu i svima koji su sudjelovali, generirati dodatni razvoj avanturisti�ke Hrvatske, a posebice regije zadarskog zale�a

autor: ezadar.hr

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.