Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Maturalno putovanje

Ve� nakon sportskih praznika, zapitali smo se, kamo bismo trebali i�i na maturalno putovanje. U Italiju, Španjolsku, Gr�ku, Cipar ili pak u Hrvatsku? Marija, naša Hrvatica, uspjela nas je uvjeriti da putujemo u Novalju. Ona je bila i ta koja je sve isplanirala i organizirala. Neposredno prije proljetnih praznika putovanje je ve� bilo rezervirano. Tako smo inspirirali i ostale razrede naše škole da nam se pridru�e na  putu u Hrvatsku.

2. rujna 2011., 19:00, svi ispiti završeni. Autobus nas �eka pred kantinom. Svi šestaši bili su u razdraganom raspolo�enju. Nakon 15 sati vo�nje autobusom kroz Švicarsku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku našli smo se pred našim modernim apartmanima. Sunce je pr�ilo, a tako �e biti i slijede�eg tjedna. Još se nismo pošteno ni raspakirali, a ve� smo sjedili u autobusu koji nas je vozio na pla�u. Tako smo se lijeno le�e�i oporavili od putovanja autobusom, da bi potom nave�er mogli krenuti u pravi provod. Iako je prava sezona zabavljanja ve� bila okon�ana, mi gimnazijalci Kantonalne škole Oerlikon/Zürich (KSOe) potpuno smo se otka�ili. Dva kluba bila su još uvijek otvorena.
Sljede�i dani protekli su sli�no: ustajanje, doru�ak, vo�nja na pla�u, odmor i ljen�arenje, odlazak ku�i, ve�era i ure�ivanje da bi na kraju dana istinski zaru�ili.

Dan odluke – rezultati maturalnih ispita! Otprilike tre�ina razreda morala je trtariti, osobito izme�u 8 i 9 sati nave�er. To je bio apsolutni horror, neki su bili neposredno pred �iv�anim slomom. Svatko je dr�ao svoj mobitel u ruci, bolje re�i oni koji ga nisu izgubili ili potrgali. Moli se Boga da telefon ne zazvoni. Proklinje se svaka SMS poruka, budu�i da svaki put izaziva kratkotrajni zastoj srca. Sre�om su neki od nas imali pristup WLAN-u u apartmanu, tako da je Marija slu�ajno otvorila svoju e-poštu i vidjela e-dopis gospodina Bleichenblachera (rektora škole). Prvo radosni vrisak, a potom suze i smijeh u isto vrijeme, opet vrištanje, nekontrolirano tr�anje okolo, grljenje, naprosto NEPOJMLJIVO. Naša radost je bila toliko glasna da nam je vlasnica apartmana zaprijetila izbacivanjem. Tu no� ne�emo komentirati, ali za svakog od nas ona ostaje nezaboravna.

Tek sada moglo se istinski u�ivati u maturalnom putovanju. Novalja, kao i pla�a za partijanje Zr�e imaju puno toga za ponuditi. Tijekom dana nije se moglo samo le�ati i ljen�ariti na suncu, nego se (l)jet(no) skijati, skijati na vodi, "wakeboardirati" (ljetno "snowboardirati", daskati na vodi), i�i brod(ic)om na izlet, bungee (iliti "u�e-sno") skakati i još mnogo toga „poduzeti“.
Hrana je bila ukusna i jeftina. Tako�er ni izlasci nisu tako skupi kao u Švicarskoj.

A onda je iznenada došao �etvrtak, dan odlaska. Kako smo kretali na ve�er, mogli smo se pri prekrasnom zalasku sunca oprostiti od Hrvatske. Putovanje doma bilo bi gotovo savršeno, da voza� autobusa nije natankao premalo goriva i time izazvao prisilno zaustavljanje. Tijekom dvosatnog stajanja neki su nas u�enici zabavljali preko mikrofona.

Na vrijeme smo stigli ku�i imaju�i tako vremena za uhvatiti malo sna i za urediti se za maturalnu zabavu.
Hrvatska, kao i samo maturalno putovanje, ostat �e nam uvijek u lijepom sje�anju i �arobno izazivati smješak na licu.

Fotogalerija

Tekst na njema�kom napisale Marta A. i Marija Brašnji�
Na hrvatski preveo Zlatko Kova�evi�
Fotografije maturalnog putovanja: Marija Brašnji�

*****

Naša Marija, promicateljica hrvatskog turizma

 

Velika grupa od 140 gimnazijalaca iz 6,5 (od ukupno 8) završnih, maturalnih, šestih razreda Kantonalne škole iz Oerlikona/Züricha (KSOe) uputila se po�etkom rujna 2011. s dva autobusa, u svakom oko 70 maturanata, na maturalno putovanje u Hrvatsku, u Novalju na otoku Pagu. 

Svoje dojmove s maturalca za portal www.arhiva.croatia.ch su opisale gospo�ice Marta Alp i Marija Brašnji�.

Marija je bila jedina Hrvatica na maturalnom putovanju, ona je putovanje i organizirala i osje�ala se kao turisticki vodi�, osobito jer je ve� u kolovozu bila u Novalji i dobro je poznavala mjesto. Gdje god su išli Marija je vodila organizaciju, iako svi konobari, voza�i, .. znaju i engleski i njema�ki.

Ona je bila ta koja je uvjerila prvo svoj razred, a zatim svi zajedno i ostalih šest razreda, da je prava i najidealnija destinacija za maturalno putovanje upravo Hrvatska. A bilo je puno predrasuda; da Hrvati kradu, da neznaju engleski ili njema�ki, da je Hrvatska siromašna zemlja i trebalo je razbiti te predrasude i kolegice i kolege uvjeriti u suprotno. Zato je Mariji baš i bilo posebno drago što je putovanje super prošlo i što su se svi oduševili i na kraju priznali, da nisu o�ekivali da �e se provesti tako dobro.

Marija je tako svojim kolegicama i kolegama priredila nezaboravni maturalac, a pritom napravila i zna�ajnu promid�bu Hrvatske i hrvatskog turizma, jer o tom putovanju �e se još dugo pri�ati, a mnogi �e poslije toga mo�da i individualno odabrati Hrvatsku za svoje 
 
Napomena:
U Švicarskoj škole niti organiziraju, niti pla�aju maturalna putovanja. Sve se odvija na vlastitu inicijativu i na vlastiti trošak (uglavnom ve� punoljetnih) u�enika. Me�utim, uobi�ajeno je da ve�ina razreda ide na završno zajedni�ko putovanje.

KSOe ima ukupno 1133 u�enika, od �ega je njih 164 u šestom (maturalnom) razredu.

http://www.ksoe.ch

Tekst na njema�kom: Peter Müller
Preveo na hrvatski: Zlatko Kova�evi�

*****

PS (dodatak Z. Kova�evi�a):

�uvaj se senjske ruke, no posjeti gradi� usko�ke crvenokose Zore
Švicarski gimnazijalci oprostili su se ovaj put od Hratske uz �aroban zalazak sunca.
Sljede�i susret s Hrvatskom bit �e mo�da jednom u zoru („zora rudi, dan se budi“), uz isto tako �aroban izlazak sunca u gradi�u Senju, gradu „Crvenokose Zore“ („Die rote Zora“).

DIE ROTE ZORA u Libri i na daskama koje �ivot zna�e

„Crvenokosa Zora“ spada u red nezaboravnih likova dje�je knji�evnosti, poput Huckleberryja Finna i Olivera Twista.

Film „Crvenokosa Zora“: Hrvatica koju vole njema�ka djeca

DIE ROTE ZORA oduševila brojnu publiku, 30 .11.2005., Bünzen

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.