Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Jablanosaurus, Rodijak, Duvnjak ili Delminiumsaurus?

Kako je vrijeme godišnjih odmora i školskih praznika mnogi su Hrvati iz dijaspore još uvijek u domovini pa i hrvatske udruge u dijaspori spavaju svoj „san ljetne no�i“ i probudit �e se tek po�etkom nove školske godine. To je vrijeme kada portalu nedostaju teme iz hrvatskih udruga pa to pokušavamo nadoknaditi drugim interesantnim temama.
 
Evo i sada jedne takve teme iz Slobodne Dalmacije. Doduše, nije 1. travnja pa se ne radi o prvoaprilskoj šali, ali je ljeto i tzv. „sezona kiselih krastavaca“ (izraz koji se u medijima koristi kao oznaka za vrijeme kad se ama baš ništa ne doga�a) pa se svega i sva�ega na�e u tisku, vijesti u koje se mo�e, a i ne mora povjerovati.

Tako i sada ne znamo treba li povjerovati u ovu pri�u, jer ispri�ana je uz izvjesnu dozu humora, no ako je istinita, zanimljivo ju je pro�itati:

*****

ZALJUBLJENIK U ‘RUB ZNANOSTI’ VINKO LJUBAS JABLAN PRONAŠAO OSTATKE IZUMRLOG DINOSAURA

Praslon iz Njema�ke dobio ro�aka iz Tomislavgrada


Vinko Ljubas Jablan tvrdi da ostataka ima još dosta, ali ne
�eli odati lokaciju da svijet ne navali i sve ne odnese

Nekidan do�e mi u ku�u prijatelj Vinko Ljubas Jablan s kartonskom kutijom pod rukom. Šutke stavi kutiju na stol, pa iz nje izvadi tri predmeta veli�ine šake, onda upita: Pogledaj dobro i procijeni što bi ovo moglo biti?

Nakon razgledanja zaklju�io sam da se radi o zubima, ali mi nije bilo jasno da postoji �ivotinja s tolikim zubima. Najve�i zub je duga�ak 12 centimetara, širok 6 cm i visok 6,7 cm, te te�ak 600 grama. S donje strane svaki zub ima po osam izbo�ina, šiljaka duga�kih oko 2 cm, dok su s donje strane ravni.

Ka�e baba - nije krava
- Pokazao sam ove zube i svojoj babi, a ona veli kako je samo sigurna da nisu od krave kad su toliko veliki - ka�e Jablan. Dogovorili smo se da svaki od nas tra�i vlasnika tih golemih zubi na internetu. Pa me ju�er nazva Jablan da do�em u radnju kod Ivice Krajine.

- Našao sam vlasnika zubi, ali sve �u ti kazati kada do�eš. Povedi i snimatelja. Ovdje su još �ivi�, Pešo, dvojica mladih arheologa..., a dolazi i gradona�elnik Ivan Vukadin. Pred njima je na stolu le�alo nekoliko papira pretiskanih s interneta. Na njima su bile slike i tekstovi o raznim vrstama dinosaura i izumrlih mastodonata.

Rodijak, nego kako
- Evo ga, rodija�e - veli Jablan pokazuju�i crte� kostura neke izumrle �ivotinje iznad kojega je pisalo: GOMPHOTHERIUM. Ispod crte�a pisalo je na njema�kom jeziku: Gomphotherium je izumrla �ivotinjska vrsta koja se svrstava me�u mastodonte. To je bio �est stanovnik šuma velikog dijela Euroazije i Sjeverne Amerike u vrijeme miocena i pliocena.


Mladi arheolozi dohvatili su se ostataka

Najve�i predstavnici ove oblikom bogate �ivotinje dosezali su u grebenu visinu od tri metra i du�inu do 8 metara. Potpuni kostur Gomphotheriuma prona�en je u pijesku na obali rijeke Inn ju�no od Münchena kod naselja Mühldorf, star deset milijuna godina. Po tom lokalitetu �ivotinja se naziva Mühldorfer Urelefant (Mildorfski praslon). U Innviertelu je 1960. godine prona�ena kljova Gomphotheriuma.

- Rodijak, sunca mi Issova - zavika nakon �itanja gastarbajter Rato iz Omolja koji je s društvom na terasi za susjednim stolom sve sa zanimanjem pratio. O�u kazat da je taj bavarski dinosaur rodijak tom našem i rodom Duvnjak. Di si vidio da Bavarc ima rodijaka u Duvnu, a di si vidio Duvnjaka da nema rodijaka u Bavarskoj. Nestalo mu kod nas hrane, pa �ovik zdimio u Njema�ku.


Duvnjaci su uvjereni, i onaj ‘švabo’ je Hercegovac

Jablan je tako�er nazvao nekoliko stru�njaka iz oblasti paleontologije u Hrvatskoj i BiH, slao im fotografije i opis na�enih zubi, pa su se svi na�elno slo�ili da bi zubi mogli pripadati izumrloj vrsti mastodonta koji se u stru�noj literaturi zove Gomphotherium.

Kostiju ima još
A našoj veseloj dru�ini uskoro se priklju�io gradona�elnik Vukadin. Nije mu bilo teško zaklju�iti da se radi o zubima, ali se i on za�udio dimenzijama vlasnika tih zubi. Svjestan zna�enja pronalaska, obe�ao je da �e stupiti u kontakt sa stru�njacima i dati im punu podršku i pomo� u daljnjim stru�nim istra�ivanjima. Jer, Jablan je donio samo tri zuba i nekoliko okamenjenih kostiju.

- Naravno da ima još kostiju, mo�da �itavi kostur, ali nisam to htio dirati bez stru�njaka - ka�e Jablan, koji ni gradona�elniku nije �elio kazati gdje se nalazi ta lokacija. Strah ga da tu ne bi došli nestru�ni ljudi s krampovima i lopatama, pa sve upropastili. Makrolokacija – op�ina Tomislavgrad, mikrolokacija – samo ja znam - veli Jablan.

Jablanosaurus
Naravno da duvanjskom praslonu treba dati ime. Netko je predlo�io da se zove Jablanosaurus po sretnom nalazniku, Pešo veli da bi ga mogli zvati Rodijak, Ivica bi ga krstio imenom Duvnjak, a �ivi� veli da bi u imenu trebalo stajati staro ime Duvna Delminium. I ve� se kroje planovi da se u Tomislavgradu podigne spomenik praslonu i napravi muzej u kojemu bi Gomphotheriumu pripadalo po�asno mjesto. Kako se Jablanu posre�ilo prona�i tako vrijedne artefakte stare milijune godina, pitaju se mnogi.

Naravno da tu ima usuda i slu�ajnosti, no treba znati da je Vinko Ljubas Jablan zaljubljenik u ono što se zove na rubu znanosti. Pa stalno šeta duvanjskim brdima tra�e�i zanimljivo kamenje i arheološki vrijedne predmete. Sre�om je on našao zube. Velika ve�ina ljudi u njima ne bi prepoznala to što je on prepoznao. Tako je on i na Veliku Gospu, umjesto da nakon misi derne�i, otišao u brda. I svojim nalazom ušao u knjige.

Izvor: Slobodna Dalmacija, napisao i snimio PETAR MILOŠ

GOMPHOTHERIUM
- bio je �est stanovnik šuma Euroazije i Sjeverne Amerike
- narastao bi do tri metra u visinu i 8 metara u du�inu
- imao je dva para kljova
- �ivio je na zemlji punih 10 milijuna godina
- 1971. godine prona�en je potpuni kostur u blizini Münchena
- ostaci su mu prona�eni još u �ileu, Francuskoj, Njema�koj, Austriji, SAD-u, Pakistanu i Keniji

 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.