Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Satirikon: Slu�aj poriluk trese Europu

Branko Štrli�u svom je vrtu u Makarskoj uzgojio poriluk nesvakidašnje veli�ine. Vade�i poriluk iz zemlje Branko se nemalo iznenadio vidjevši koliko je veliku lukovicu uspio uzgojiti. Najve�i od nekoliko zaista divovskih primjeraka te�io je 3, dok su ostali bili izme�u 2 i 2,5 kilograma.

Tako veliki poriluk ne vi�a se �esto, a sretni i zadovoljni Branko poru�uje: Tko od motike i duplaša straha nema, ne mora se niti gladi bojati! Literatura navodi podatak da ta vrlo zdrava i ukusna lukovica naj�eš�e naraste do pola metra duljine, a ako je suditi prema dimenzijama Brankovih orijaša, �ija veli�ina dobro premašuje jedan metar, slobodno se mo�e kazati kako je rije� o pravim divovima. Treba naglasiti da su svi primjerci potpuno zdravi i izrazito lijepe boje.

EU Parlament izra�ava zabrinutost
Ta je kratka vijest - zanimljivost svojedobno prošla skoro nezapa�eno. Ovih se dana, me�utim, u briselskim krugovima, digla cijela bura oko Brankova poriluka. �im je vijest i fotografija velike lukovice procurila u europske medije uslijedila su oštra upozorenja iz sjedišta EU kako je rije� o hrvatskom nepoštivanju odredbi pristupnog ugovora u poglavlju o poljoprivredi. Europa ne poznaje tako veliki poriluk, a to što se Hrvati njime hvale dodatni je udarac posrnuloj EU poljoprivredi koja se još nije oporavila od superbakterije e-coli. – Misle li Hrvati da su bolji od nas ili je tu na djelu izraziti i vrlo opasni ekstremni nacionalizam? -  pita se Hannes Swoboda. – Sve ovo dokazuje kako �e Hrvati biti trouble makeri u EU, a prvi dokaz tome su i ovi plodovi hrvatskog podzemlja – upozoravaju britanski parlamentarci.

Reakcija nizozemske veleposlanice
Odmah se javila i nizozemska veleposlanica Stella Ronner Gruba�i� zatra�ivši hitan sastanak s predsjednikom Ivom Josipovi�em. Tom prigodom je dala i izjavu za medije. - Ovo je samo još jedna potvrda kako smo bili u pravu tra�e�i poja�an monitoring nad Hrvatskom prije njenog priklju�enja EU. Iz svega je vidljivo da je tu rije� o mrkvofobiji, kao i nedostatku tolerancije prema osobama istospolne orijentacije. Fotografija heteroseksualca koji na neprimjeren na�in dr�i dva velika poriluka u rukama izazvala je opravdan nemir i strah unutar udruga BABE, KONTRA i ISKORAK (koje takvo što još nisu vidjeli a kamoli dr�ali u rukama), a koje su naši partneri u razvoju demokracije. Svoje prosvjede najavljuju HHO i Amnesty International, te Documenta, GONG i ostale slobodoumne i napredne udruge civilnog društva, i Nizozemska �e ih u tome podr�ati. Ovako velik i �vrst poriluk prijeti penetracijom u temelje europske pravne, kulturne i poljoprivredne ste�evine s mogu�im nesagledivim posljedicama – kazala je Ronnerica.

�ovje�e pod zvijezdama
O slu�aju se potom o�itovao i predsjednikJosipovi� - Poriluk nije ni�iji monopol i toga bismo trebali svi biti svjesni. Uzgoj ovako velikog poriluka mogao bi se smatrati provokacijom usmjerenom prema našim prijateljima u EU koji nisu u stanju proizvesti ovako velik i �vrst primjerak. Uvjeren sam da �e nadle�ne institucije, tu prvenstveno mislim na pravosudni sustav, u�initi sve što je u njihovoj nadle�nosti, te da �e po�initelj biti priveden pravdi. U skladu sa svojim ustavnim ovlastima, te sukladno politici razvoja regionalne suradnje o svemu sam izvijestio predsjednika Srbije Borisa Tadi�a, ina�e mog dobrog prijatelja, izrazivši uvjerenje kako veli�ina i te�ina poriluka nisu i ne mogu biti prepreka daljnjem produbljivanju našeg prijateljstva. O�ekujem brzu reakciju Vlade RH, a po�initelju ovog nedjela �elim poru�iti: �ovje�e pazi da ne hodaš malen ispod zvijezda, posebno ako si u poljoprivredi.

Prenosimo još neke izjave naših politi�ara
Predsjednica vlade RH Jadranka Kosor - Što se vlade kojoj sam na �elu, a i mene osobno, ti�e, naš stav je jasan, a iako smo ga toliko puta iznijeli u javnost ponoviti �u to još jednom. Poriluk nikada ne koristimo za pripremu krumpir salate, jer našim je zakonima to izri�ito zabranjeno. Ako se ne varam polja poriluka su idealan teren za mito i korupciju, a nadam se kako �e naše pravosu�e poduzeti sve potrebne mjere za utvr�ivanje odgovornosti svih onih koji su sudjelovali u uzgoju tako velikog poriluka. Još bih poru�ila, svima onima koji na taj na�in �ele usporiti ili zaustaviti naš put u EU da im to ne�e uspjeti. Ja �u potpisati ugovor o pristupanju RH u EU, s porilukom ili bez njega.

Vladimir Šeks -Rije� je o bandi poljoprivrednika koji ovakvim svojim istupima sustavno podrivaju ustavni poredak RH.Radi se o morbidnoj manipulaciji porilukom, jednom organiziranom akcijom odvratnih lešinara. Radi se o bandi koja perfidno koristi medijski prostor kao najzna�ajnije uto�ište demokracije. Ali ne�e još dugo, ne dok ja sjedim u Saboru.

P.S.
Umalo smo zaboravili predstavnika oporbe. Slavko Lini� – Iza svega ovoga stoji ona špijun�ina Karamarko. Sada valjda svi vide kako je ovdje rije� o montiranom slu�aju koji za cilj ima diskreditaciju moje osobe, ali i oporbe u cjelini. Na rije�koj tr�nici takav se poriluk ne bi nikada mogao pojaviti, a da svi u lancu njegove proizvodnje ne budu uhi�eni i privedeni na obavijesni razgovor. Ne�u prestati boriti se protiv HDZ-ovske mafije. Ne�u, ne�u i ne�u – uzbu�eno je izjavio Lini�, a na upit zašto misli da je to usmjereno protiv njega osobno odgovorio je neka pitamo špijun�inu Karamarka, rovokopa�a koji je vjerojatno taj poriluk pronašao istra�uju�i Bleiburg, Jadovno i Šaranovu jamu.

Izvor: hrsvijet.net, napisao i snimio Galeus

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.