Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Japan: Umjetnost ri�inih polja

Prije dvadesetak godina je op�inski tajnik Koichi Hanada od svojih pretpostavljenih dobio zadatak, prona�i neki na�in kako privu�i turiste u Inakadate, malo mjesto na ruralnom sjeveru Japana u podno�ju planine Mount Iwaki, koje ima samo ri�ina polja i vo�njake jabuka i takore�i ništa više.

Mjesecima je razmišljao kako to ostvariti, a onda je vidio školsku djecu kako u okviru školskog projekta sade ri�u i to u kombinaciji dviju razli�itih boja, tamno purpurnu i zelenu. To ga je dovelo na ideju da bi se, sade�i ri�u razli�itih boja, na polju mogla kreirati slika planine Mount Iwaki.

Nije tada mogao ni sanjati u što �e se ta ideja razviti, kakve spektakularne umjetni�ke kreacije �e vrijedne ruke do tada jednostavnih seljaka stvoriti i koliko �e turista tim projektom umjetnosti na ri�inim poljima privu�i taj ina�e ne baš za turizam previše atraktivni kraj. Pa pogledajmo kako ta umjetnost nastaje i kako izgleda na kraju kada posa�ena ri�a izraste:    

Zapanjuju�a umjetnost usjeva iznikla je na ri�inim poljima u Japanu, ali to nije umjetnost vanzemaljaca. Dizajni su namjerno i pametno zasa�eni

Poljoprivrednici stvaraju ogromne slike bez tinte ili boje. Umjesto toga, razli�ite boje ri�e su precizno i strateški raspore�ene u ri�inim poljima.

Kako ljeto napreduje biljke ni�u, i detaljne ilustracije po�inju se raspoznavati.

Sengoku ratnik na konju izra�en je od stotina vrsta ri�inih biljaka. Boje su stvorili pomo�u razli�itih sorti. Ova fotografija je snimljena u Inakadate, Japan.

Napoleon na konju mo�e se vidjeti odozgo. To je precizan rad seljaka i poljoprivrednika, a nalazi se u Inkadate, Japan.

Fiktivni ratnik Naoe Kanetsugu i njegova supruga, Osen, �iji su �ivoti prikazani u televizijskim serijama Tenchijin, pojavljuju se i u poljima u gradu Yonezawa u Yamagati, prefekturi Japana.

Samurai Keiji Maeda u Yonezawa-i dobro je vidljiv samo kad ga se gleda s povišenog platoa.

Umjetnost ri�inih polja (Rice paddy – art) je tamo po�ela 1993.g. kao lokalni projekt revitalizacije, ideja koja je nastala na sastanaku odbora sela Inakadate.

U prvih devet godina, jednostavan dizajn Mount Iwaki svake godine sve se više razvijao.
Nihove sve kompliciranije ideje po�ele su privla�iti sve ve�u pozornost.

2005.g., sporazumom izme�u zemljoposjednika dozvoljeno je stvaranje ogromnih umjetni�kih prizora ri�inih polja.

Godinu dana kasnije, organizatori koriste ra�unala za preciznu sadnju na zemljištu, od �etiri razli�ito obojene sorte ri�e koje donose slike iz �ivota.

Dvije povijesne figure; lijevo legendarni fratar-ratnik Benkei i desno ratnik Ushiwakamaru, a.k.a. Minamoto no Yoshitsune.

Ako se ri�ino polje ne gleda s povišenog mjesta, sa u tu svrhu podignutih tribina i tornjeva, odnosno iz zraka, umjetni�ki ugo�aj se potpuno gubi i cijela slika izgleda kao slu�ajni hir prirode koji je dozvolio da ri�a raznih boja izraste jedna uz drugu. 

Odozdo, slike su nevidljive, a gledatelji se moraju popeti na toranj da bi u�ivali u umjetnosti ri�inih polja.

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.