Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Zamolba za sponzorstvo knjige-monografije rod Rukavina

SENJSKO KNJI�EVNO OGNJIŠTE
Cilnica 8
53270 SENJ
tel: 053 882189
mob: 091 2882189

PREDMET:
Zamolba za sponzorstvo knjige-monografije
„Znameniti bunjeva�ki i li�ki rod Rukavina“,
autora, Envera Ljubovi�a, prof. iz Senja.

Poštovani prijatelji!

Ovih dana je završen rad na sveobuhvatnoj Monografiji pod naslovom, „Znameniti bunjeva�ki i li�ki rod Rukavina“, na kojoj je autor radio više godina. Bunjeva�ki rod Rukavina je jedan od najraširenijih rodova u Hrvatskoj, tako da danas samo u Hrvatskoj �ivi oko 5000 osoba koja nose ovo prezime, a tako�er veliki broj osoba ovoga prezimena �ivi diljem svijeta.

Iz ove obitelji potekli su najviši �asnici austrijske vojske, me�u kojima su bila tri feldmaršala i nekoliko generala austrijske vojske, a mnogi su me�u njima zbog vojni�kih zasluga bili promaknuti u plemi�ki stale� s razli�itim plemi�kim pridjevcima: „Vidovgradski“, „Bojnogradski“, „von Liebstadt“, „Ljuba�ki“, „Morgestern“ i „von Vezinovac“.

Sadr�aj knjige-monografije:


1.   Najstariji spomen i podrijetlo obitelji
2.   Mjesto Trnovac, kolijevka Rukavina “Vidovgradskih"
3.   Bunjevci i rod Rukavina
4.   Rukavine u podplješevi�kim selima i okolici Biha�a
5.   Rukavine plemenitog roda te njihove grbovnice i grbovi
6.   Najistaknutije osobe iz ove obitelji
7.   Razli�ita rodoslovlja raznih grana obitelji Rukavina te crtana rodoslovlja
8.   Vrela i literatura

Knjiga bi trebala imati oko 320 stranica teksta te oko 100 razli�itih fotografija, zemljovida i crtanih rodoslovlja ove znamenite �asni�ke bunjeva�ke obitelji.

Danas su veoma teška vremena za knjigu i nakladništvo, pa Vas molimo da u granicama Vaših financijskih mogu�nosti, financijski pomognete tiskanje ove veoma vrijedne obiteljske knjige-monografije. Bez nov�ane pomo�i ovako vrijedna djela naše zavi�ajne povijesti ne bi se mogla tiskati.

Nov�ana sredstva mo�ete uplatiti na: Senjsko knji�evno ognjište, Cilnica 8, HR-53270 Senj, �iro ra�un, 2402006-1100133170 kod Erste banke Senj, s naznakom „za tiskanje knjige, autora E. Ljubovi�a“. Mati�ni broj: 03195678.

S poštovanjem!

Senj, 14. svibnja 2011

Predsjednik SKO
Enver Ljubovi�, prof.

*****

PS:

Iznimno interesantne povijesne knjige prof. Envera Ljubovi�a i prilozi iz tih knjiga dobro su poznati zainteresiranim �itateljima portala, jer smo svojevremeno na portalu objavili niz vrijednih djela toga svestranog i kompetentnog istra�iva�a povijesti hrvatskog plemstva i znamenitih hrvatskih obitelji. Pogledajmo kako smo na portalu predstavili prof. Ljubovi�a i nekoliko njegovih na portalu objavljenih priloga:

Predstavljamo Vam prof. Envera Ljubovi�a,
autora priloga o senjskim uskocima i plemi�kim obiteljima Senja


Plemi�ka obitelj Zduni� (Zdunich, Zduna) iz roda Krmpoti�a

Senjska usko�ka obitelj Rub�i�-Rup�i�

Brinjska i senjska plemenita obitelj Vu�eti� - Vuchetich

Senjski uskoci i plemi�i �oli�i i njihovi grbovi

Senjski uskoci i plemi�i Vukasovi�i i njihovi grbovi

Za portal: Zvonimir Mitar


 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.