Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Rje�enje za celulit i dla�ice
Zlatna medalja u �vicarskoj mladoj rije�koj inovatorici!


Dijana �uzela
(foto: Petar FABIJAN)

Dijana �uzela priznanje je dobila zahvaljuju�i anticelulitnoj pasti za depilaciju s ljekovitim dodacima za inovaciju na podru�ju kozmetike i medicine

Osim što je bila poznata kao vladarica izuzetnih diplomatskih sposobnosti, Kleopatru povijest pamti i po o�aravaju�oj ljepoti. Egipatska kraljica svoj izgled ve� je tada mogla zahvaliti še�ernoj pasti, danas sve popularnijoj metodi uklanjanja dla�ica.

Ovaj oblik depilacije daje odli�ne rezultate i djelotvorniji je od one voskom. Time se odlu�ila pozabaviti i Dijana �uzela koju je �elja za istra�ivanjem dovela na ovogodišnji 39. Me�unarodni sajam izuma, tehnologija i novih proizvoda nedavno odr�an u �enevi.

Za inovaciju na podru�ju kozmetike i medicine mlada je Rije�anka osvojila Zlatnu medalju stru�nog ocjenjiva�kog suda i posebnu nagradu Ruske Federacije. Vrijedno priznanje donijela joj je anticelulitna pasta za depilaciju s ljekovitim dodacima.

Test na prijateljicama

U �emu je tajna? Dijana je eksperimentirala pa je uobi�ajenim sastojcima še�erne paste poput še�era i limuna dodala neven i aloe veru, dok je še�ernoj pasti s anticelulitnim djelovanjem pridru�ila kofein, bršljan i cimet.

– Kremu sam testirala na prijateljicama, i to na onima s ja�im dla�icama. Vidjela sam da su rezultati puno bolji, rekla je 22-godišnja studentica Zagreba�ke škole ekonomije i menad�menta.

Kod ovakvog oblika depilacije potrebno je �etiri do šest tjedana da po�nu rasti dla�ice. Za razliku od voska kod kojeg dla�ice pucaju i to uzrokuje njihovo urastanje u ko�u, prednost ove metode je u tomu da se krema nanosi ru�no i u suprotnom smjeru rasta dla�ica.

– Na taj se na�in u cjelosti izvla�e iz korijena i sprije�avaju se upale. Smjesa je u obliku �vaka�e gume i omekšava se toplinom ruku. Rije� je o sto posto prirodnoj kremi koju mogu koristiti i oni s popucalim venama, dodaje �uzela koja je kao jedina �ena iz Hrvatske sudjelovala na presti�nom sajmu inovacija i k tome osvojila nagradu.

– Bilo je fantasti�nih ideja. Najviše je zamislite, bilo Iranaca. Kod njih vrijedi pravilo, ukoliko nešto osvoje, oslobo�eni su vojnog roka, ispri�ala je djevojka.

Put u Koreju

Zahvaljuju�i uspjehu što ga je ostvarila u �enevi, Dijana je dobila poziv od Hrvatske gospodarske komore te �e sa svojim proizvodima od 4. do 7. svibnja sudjelovati i na me�unarodnom sajmu i izlo�bi u ju�nokorejskom gradu Seulu. Iako se ka�e ona, bojala radijacije, naposljetku se uvjerila da su mediji sve to »prenapuhali« i u tu daleku zemlju letjet �e bez straha.

Njezini proizvodi ve� se sada mogu nabaviti u nekim ljekarnama, a uskoro �e se mo�i i u ostalima. U planu je otvorenje malog proizvodnog pogona na Mavrincima, a dogodi li se još ve�i »boom«, Dijana �uzela pri�eljkuje da �udotvornom kremom prije�e i granice Hrvatske.

Izvor: Novi list, autor: Bojana Perhat  

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.