Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Najiskrenije ZAHVALJUJEM !!!

Gase�i (pra)stare mailove naišao sam i na mail kojim sam prije dvije godine oduševio kolegicu Hedu, kojoj je, o�ito, ve� tada bila „puna kapa“ raznih SRCEDRAPALJIVIH HOAXA, kao što ih je i meni puna ne samo kapa, nego i još koješta.

Kako i u zadnje vrijeme u�estalo, s raznih strana, od prijatelja, poznanika i nepoznatih osoba, primam HRPETINE mailova s HOAXIMA i s preporukom „PROSLIJEDI TO...", odlu�io sam još jednom poslati taj mail na moje mail adrese, s kojih mi s vremena na vrijeme sti�u i takvi mailovi, a onda sam se ipak predomislio!

Naime, zašto to ne objaviti na portalu – to mo�e biti mnogima od koristi, a i nitko se ne�e na�i osobno pogo�en, jer mail nije nikome direktno upu�en.

Mnogih se to ustvari i ne ti�e, mnogi su ve� proku�ili ispraznost takvih mailova,
ali molim one koji takve mailove još uvijek marljivo proslje�uju da kona�no SHVATE:

1) - nije potrebno pisati „Proslijedi to...", jer ako je nešto lijepo i pozitivno, mnogi �e takav mail ionako proslijediti i bez tog bezveznog i totalno suvišnog „Proslijedi to..."!

2) - ako prijateljima pošaljete mail u kojem se PRIJETI OGNJEM I PAKLOM ako taj mail ne proslijede, a vi im ga šaljete jer ste NAPUNILI GA�E i u strahu da bi se nesre�a kojom se prijeti mogla dogoditi vama, dakle na ra�un prijatelja pokušavate spasiti vlastitu ko�u (egoizam na kvadrat!!!) – onda budite sigurni da te prijatelje tim mailom niste nimalo usre�ili, a sumnjam i da ste na taj na�in pospješili prijateljstvo. Samo ste i prijatelje „usosili" i uvalili im kukavi�je jaje, a ako i oni drhtulje zbog takvih mailova, da i oni imaju zbog �ega napuniti ga�e.

3) - zato razmislite i ne šaljite takve mailove dalje, s tim nikoga ne�ete ni obradovati ni usre�iti, a ako ih ne proslijedite – NIŠTA VAM SE NE�E DOGODITI... 

*****

No da ne du�im, pogledajte dolje mail o kojem pišem, a koji se Hedi toliko svidio!

 -----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: H. M.
Gesendet: Dienstag, 7. Juli 2009 09:48
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Re: Najiskrenije ZAHVALJUJEM !!!

Bravo Zvonimire, ovo je najbolji meil koji sam ikad dobila!!!!!
Hvala, hvala, hvala - pozdrav, Heda

*****

-------- Original-Nachricht --------
Datum: Sat, 4 Jul 2009 18:34:49 +0200
Von: "Zvonimir Mitar" <zmitar@gmx.net>
An: undisclosed-recipients
Betreff: Najiskrenije ZAHVALJUJEM !!!

Najiskrenije zahvaljujem svima koji su mi slali junk mailove na kojima na kraju piše:

- „proslijedi to svim svojim prijateljima...“
- „ako to ne pošalješ, dogodit �e Ti se...“
- „ako to pošalješ na xxx adresa dobit �eš u roku od xxx dana ...“!
- ili tome sli�no...

Jer, zahvaljuju�i dobroti vrijednih pošiljatelja:

1. Pro�itao sam svih 25 tona sabranih djela Dalaj Lame i skupio 4690 godina mira i blagostanja.

2. Nagomilao sam otprilike 3000 godina nesre�e i umro dosad ve� 67 puta zbog raznoraznih pisama koja nisam proslje�ivao.

3. Sirota djevoj�ica Amy Bruce iz Kambod�e dobila je moju godišnju zaradu koju joj je isplatio Microsoft za svaki poslani mail. Ona je naime bila u bolnici 7000 puta u zadnjih nekoliko godina, a od 1995. ima uvijek 8 godina i uop�e ne stari.

4. Saznao sam recept za vje�nu ljubav i sre�u: dovoljno je proslje�ivati mailove na sve mogu�e adrese u roku 3 sekunde od primitka, pritom se grebati lijevom rukom po le�ima skaku�u�i funky chicken oko Renault-a 4, suprotno od kazaljke na satu.

5. Još uvijek �ekam da mi nepoznati bogataš iz Boukistana prebaci milijardu boukistanskih zlatnika i Nokiu koju sam zaradio šalju�i mail u Ericsson.

6. Spasio sam bar dvije endemske ugro�ene vrste kratkorepih Bjeloruskih vjeverica.

Još jednom, HVALA SVIMA!

VA�NO: ako ovaj mail ne proslijedite u slijede�ih 20 sekundi na barem 850 e-mail adresa, svemirski dinosaur �e do�i i pojesti vas i vašu obitelj, skupa s malom Amy Bruce koja je u bolnici.

Opet!
Srda�ni pozdrav
Zvonimir

*****

Vezani �lanak:

Jo� jednom: �to je HOAX
I tko se boji vuka jo�, vuka jo�. ???

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.