Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Puljanin na milijunima japanskih boca!

Na ogromnom japanskom tr�ištu od skoro 130 milijuna ljudi najpopularniji flaširani zeleni �aj zove se Oi Ocha-Ryokucha, a proizvodi ga velika multinacionalna kompanija Ito En. Odnedavno je na etiketi tog �aja otisnut i haiku Puljanina Dejana Pavlinovi�a, profesora engleskog i njema�kog jezika u pulskoj gimnaziji.

Prošle je godine za svoj haiku na engleskom jeziku osvojio drugu nagradu na uglednom me�unarodnom natjecanju u Tokiju, �iji je glavni pokrovitelj spomenuta kompanija Ito En, a pored uvrštenja njegove haiku pjesme u zbornik te nov�ane nagrade od 50.000 jena (440 eura), Pavlinovi� je ovog vikenda iz Japana primio i paket od 24 boce zelenog �aja na kojima je, pored radova prvo i tre�enagra�enog autora, otisnut i njegov haiku.

- Kad sam dobio nagradu, nisam imao predod�bu o kakvim je �ajevima rije�. Mislio sam da su posrijedi klasi�ni suhi �ajevi u vre�icama. Bila mi je fora u toj gomili nerazumljivih japanskih znakova uo�iti vlastito ime i prezime, i moj haiku na engleskom. Ne mogu re�i da nisam sretan zbog toga. Drago mi je da je ovaj haiku našao svoj put do japanskih �itatelja, pa i na ovaj neuobi�ajen na�in, kazao je Pavlinovi�.

Porijeklo naziva ove serije japanskog zelenog �aja dolazi od u�estale fraze u japanskim domovima (Oi Ocha!), koja zna�i poziv na �aj. Japanska je to ina�ica engleske fraze "It's tea time!".

Zanimljivo je da je okus ovog flaširanog nezaše�erenog zelenog �aja razo�aravaju�i za zapadno nepce razma�eno slatkastim: neke koji su ga okusili asocirao je na duhan, neke na marihuanu, a neke, eto i na - frigane girice. No, to nije sve.

- Ocu je �aj imao okus kikirikija, meni nekakav organski okus humusa, dok se supruga Ivana, recimo, nakon prvog iznena�enja navikla brzo na taj okus, u�ivaju�i u do�ivljaju ne�eg prirodnog i zdravog. Mislim da je ona jedina popila cijeli sadr�aj od pola litre, ka�e Pavlinovi�.

No, nije samo rije� o navici, ve� i o posve druga�ijem kulturološkom krugu.

- Vijest se proširila pa mi se tako javila i naša pulska japanologinja Vanja Zenzerovi� koja se nedavno vratila iz Japana. Poru�ila mi je da je njoj, pored kave, ovaj �aj prvi izbor na automatima u Japanu.

Ovaj �aj ima naziv "Oi Ocha-Ryokucha" i dr�i �elnu poziciju kao najpopularniji, najprodavaniji brend zelenih �ajeva u Zemlji Izlaze�eg Sunca. Prodaje se u cijelom Japanu, u trgovinama, supermarketima, na automatima za pi�e, kioscima na kolodvorima, a napravljen je sto posto od japanskog zelenog �aja, bez aditiva i ikakvih umjetnih dodataka.

Zašto haiku? Prije tri i pol godine u pulskoj gimnaziji odr�ana je radionica haikua pod vodstvom japanskog pjesnika Shokana Tadashija Kondoa i predsjednice Društva hrvatskih haiku pjesnika Višnje McMaster. „Ta radionica je otvorila neku slavinu u meni; pronašao sam sebe u takvom poetskom izra�aju", ka�e Pavlinovi� koji objašnjava da je haiku pjesmuljak od tri stiha - s po pet, sedam i pet slogova - �ija forma �esto varira, bez umetanja sebe, ali sa �eljom da fotografskom jasno�om pokuša zabilje�iti do�ivljaj jedne istine. U Istri desetak autora više ili manje intenzivno piše haiku. (Zoran ANGELESKI, snimio Manuel ANGELINI)

Pavlinovi�ev haiku
Sea pebble
only for a moment
in a little hand

(Oblutak
samo na tren
u malenoj ruci)
.

Izvor: Glas Istre  

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.