Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Svjetska zdravstvena oranizacija ISTI�E Va�nost redovite konzumacije 'zelene' hrane

SVI NA DIJETU
Hrvati, deveta smo najdeblja nacija na svijetu

Svaka bi osoba dnevno trebala pojesti 600 grama vo�a i povr�a. Zato se provodi inicijativa o uvo�enju pet dnevnih porcija vo�a i povr�a barem tijekom zimskih mjeseci, u kojima opada korištenje ove kategorije hrane. Time seutje�e na op�e zdravlje organizma, a sni�ava se i rizik od te�ih sr�anih bolesti, bolesti krvnih �ila, dijabetesa i ostalih kroni�nih stanja, �ak i nekih karcinoma

Svaka osoba dnevno bi trebala pojesti 600 grama vo�a i povr�a, no Hrvati svakoga dana konzumiraju samo 350 grama zdravih biljnih namirnica. Va�nost redovite konzumacije “zelene” hrane isti�e i Svjetska zdravstvena oranizacija koja poti�e inicijativu o uvo�enju pet dnevnih porcija vo�a i povr�a barem tijekom zimskih mjeseci, u kojima opada korištenje ove kategorije hrane.

Time se, isti�u nutricionisti, utje�e na op�e zdravlje organizma, a sni�ava se i rizik od te�ih sr�anih bolesti, bolesti krvnih �ila, dijabetesa i ostalih kroni�nih stanja, �ak i nekih karcinoma.

I u Hrvatskoj se tijekom sije�nja i velja�e provodi kampanja ”Pet na dan” - “5 A DAY”, Me�unarodna inicijativa za zdraviji �ivot. U njoj, osim nas, sudjeluje i sve “svjesnije” dr�ave svijeta kada se radi o zdravlju, od SAD i Velike Britanije do Austrije, Norveške, Finske i Nizozemske.

Besplatne biljne namirnice
Svjetske zdravstvene organizacije objavila je podatke prema kojima su Hrvati deveta najdeblja nacija u svijetu, a �ak 90 posto gra�ana ne bavi se dovoljno fizi�kom aktivnoš�u, što bi podrazumijevalo najmanje 150 minuta laganog vje�banja tjedno.

Tako�er, kako isti�u u Agenciji GFK, ne ubacujemo u prehranu dovoljno vo�a ni povr�a. Akciju “5 na dan” na podru�ju Hrvatske svake godine promoviraju zdravstvene institucije i organizacije koje su uklju�ene u kampanju.

Putem svojih web stranica i drugih kanala daju savjete i sugestije kako i na koji na�in omogu�iti “5 na dan“ najširem stanovništvu, posebno u kontekstu sve tanjih ku�nih bud�eta. �elji da Hrvati budu što zdraviji pridru�uju se i pojedini trgova�ki lanci, poput “Mercatora” koji idu�ih šest tjedana uz kupovinu vo�a i povr�a nudi besplatnu koli�inu biljnih namirnica ovisno o boji.

Izvor: Slobodna Dalmacija, autor Marijana Šešo

PS:

Dobro, dobro, nemojte se odmah naljutiti zbog poziva „Svi na dijetu!“
Vo�e i povr�e sigurno nikome ne škodi, a i korizma je...

Ali, kada pro�e korizma... nadoknadite propušteno, a evo i da Vam pri tome malo pomognem – u�ivajte u tortama:

Torte za �itatelje portala

Za portal odabrao i pripremio:
Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.