Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Hajdemo jo� jednom pro�etati starim Zagrebom,
obe�ali smo to Davoru i Ribi !

Dan, dva, nakon što smo 10. sije�nja 2011. na portalu objavili prilog o starom Zagrebu pod naslovom Kratki izlet u stari Zagreb, u daleku prošlost, dobili smo za to nekoliko pohvala pa smo obe�ali da �e biti još takvih priloga i evo jednog takvog.

Bilo je usmenih i telefonskih pohvala prijatelja i poznanika, uglavnom Zagrep�ana, ili kako neki od njih ka�u; Zagrep�anaca, purgera (od njema�ke rije�i „Bürger" = gradski �ovjek, koja se u narodu �esto izgovarala „burger“i polako pretvorila u „purger"), a stiglo je i nekoliko mailova s pohvalama, tako i mail Davora B.:

Zvonimire, hvala! One slike starog Zagreba su genijalne! �isto mi izvuku suzu na oko, kako mi je grad izgledao!
Super su slike. Taj ppt sam si spremio. Siguran sam da �e i moji de�ki u Zagrebu u�ivati - poslao sam im link!
Puno srdacnih pozdrava i jednu lijepu u zadiviljnu Novu Godinu zelim!
Davor

Na adresu uredništva stigao je i mail nama do tada nepoznatog �itatelja portala Iveka Mil�eca, s mail-adrese riba.zagreb...: 

Poštovani prijatelji,
iskrena fala kaj ste na internet stavili fotke i popratni tekst o Zagrebu kak je negda zgledal.
Na �alost,danas smo daleko od toga vremena kad je Zagreb istinski bil grad srednjeeuropske kulture i uljudbe.
Današnji Zagreb,prepun je narodnja�ko balkanskih �umeza i �udnih likova koji su balkansku nekulturu donijeli sa sobom i koja ozbiljno prijeti da glavni hrvatski grad pretvori u obi�nu selendru.
Pravih Purgera sve je manje, mili nam kajkavski sve rje�e se �uje i bojim se, da �e za koje desetlje�e potpuno nestati s govorne scene.Bolan, �e si, tudeka, bona... izrazi su koji se sve �eš�e �uju i rabe u javnom komuniciranju pa se pitam kam smo to došli.
Srda�no vas pozdravljam sa zamolbom:nastavite s objavljivanjem tekstova i fotki o dragom nam Zagrebu.

Bilje�im se sa štovanjem vaš Ivek Mil�ec.

Davoru B. i Ribi, odnosno gospodinu Mil�ecu, obe�ali smo da �e biti još takvih priloga, a nakon što je ovih dana i Gorana N. predlo�ila da još pišemo o Zagrebu, vidi današnji prilog iz britanskog tiska, evo, ispunjavamo obe�anje.

Prvo jedna pjesmica koja ve� izvjesno vrijeme kru�i mail porukama, a djelomi�no odra�ava upravo ono, o �emu u svom mailu piše gospodin Mil�ec. U me�uvremenu sam saznao i ime autora – ovu interesantnu pjesmicu napisao je Krešimir Pološki:

Zakaj ?
A zakaj prosim vas lepo,
Moj Zagreb tolko ne vole?
I zakaj ih smeta na� kaj,
Kak da ih re�i bole?
Zakaj?
Kad Zagreb ih prima,
I svakome srce otvara.
I zakaj, kad ovdje su do�li,
Ne po�tuju pravila stara?
Prosim, nemojte biti tak prosti,
Ni lepo se glasno podrignut.
I zakaj bi bilo tak te�ko,
Vu treski se starijem dignut.
I zakaj se baca sme�e?
I zakaj se hra�ka po cesti?
I zakaj se trgaju klupe,
Da stari si nema di sesti.
I zakaj mrglate stalno?
Kaj pljujete navek po svemu?
Zakaj ne volite Zagreb,
I sve kaj je lepo vu njemu?
I zakaj ja moram pitat,
Sve one kaj Zagreb ne vole.
Ak' vam je ovde tak grdo,
Kaj se ne vratite dole?

I kao �to sam ve� u prvom prilogu o starom Zagrebu napisao, internetom nam sti�u razni mailovi s vi�e ili manje interesantnim prilozima, a za neke priloge je prava �teta, da ih ne vidi �to vi�e osoba pa sam za �itatelje pripremio niz fotografija starog Zagreba, koje sam dobio s raznih strana, od poznatih i nepoznatih po�iljatelja, a nakon nekoliko fotografija pogledajte i pps-prilog Zagreb na starim fotografijama, iz vremena na koje �e se stariji me�u nama mo�da jo� i sje�ati.


Ilica, nekad davno


vinogradi prije uspinja�e


trg, sajam – toga se ne sje�aju ni najstariji me�u nama


Zrinjevac


ovdje se vidi Cvjetni trg, HNK, Mimara, a ono iza je još nepostoje�a Trešnjevka (!),
cca. 1885.


ugao De�eli�eva-Frankopanska, (sada zgrada GZH), iza se vidi Pantov�ak (!), 1900.


ulica Medveš�ak, prije nasipavanja potoka


Mirogoj i iza Ksaver (!)


"blokada" Ilice (kod Frankopanske) 1908.


par du�ana po�etkom 1900.


katedrala sa Šalatom (nema niti jedne ku�e), fotka iz balona Turul 1906.


trg sa banom, 1930.


trg sa sakrivenim banom (!?) prije demonta�e,
(vidi u što se transformirao znak Bayer, kasnije Pliva), 1947.

Zagreb na starim fotografijama
(ugodno klikanje!)

Za portal odabrao i pripremio:
Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net


Vezani �lanak:

Kratki izlet u stari Zagreb, u daleku pro�lost

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.