Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Raj na zemlji u provinciji Yunan u Kini

O Crvenoj zemlji Isto�ne rijeke teško se mo�e na�i koja rije� u turisti�kim mapama. Nalazi se sjeverno-isto�no od KUNMINGA, glavnog grada provincije YUNAN, oko 850 m iznad mora. Zbog udaljenosti, nedostatka infrastrukture i nedostatka smještaja - nije na turisti�koj karti Kine. �ak i ljudi koji tu �ive nisu svjesni te ljepote.

Ali oni koji su to jednom vidjeli, do�ivjeli su taj kraj kao prelijepu sliku prirode.

Zemljište sadr�i oksid �eljezo i neke minerale, pa je kroz dugo vremena postalo neobi�no crvenkasto sme�e.  

OVDJE JE SVAKI CENTIMETAR PLANINA I BRIJEGOVA OBRA�EN DO MAKSIMUMA, prouzrokuju�i tako i ne�eljeno eroziju.

Zato je pitanje do kada �e ovaj predivni fenomen postojati.

DONG�UAN CRVENA ZEMLJA ima najatraktivnije boje.

Posjeta toj ljepoti predstavlja odmor i gozbu za dušu.

Predivno je vidjeti pet-šest....raznobiljnih valova po planinama.

Tu se uzgaja krumpir, uljana repica...razno cvjetno povr�e nevjerojatnih boja pa se sti�e utisak predjela slikanog slikarevom rukom.

Svaka porodica uzgaja ono što �eli. A kad se obavi �etva, zemlja se okopava i tada je sve crveno.

Svi�a mi se i izgled seoskog doma�instva.

U rujnu polja prekriju bijeli cvjetovi uljane repice. Najljepše je oti�i u studenom.

Kao da je cijela planina prekrivena lijepim obojenim pokriva�em.
Ujutro se mo�e vidjeti slika magare�ih zaprega, kao i djeca koja idu u školu .

Pogled na ovo je kao muzika!

Razli�ita godišnja doba, doba dana, osun�enje...sve daje razli�ite boje.

U�ivajte u ovoj ljepoti bar na fotografiji!

Zalazak sunca je prelijep...Naj�arobnija boja je pred sam zalazak...
Uspio sam snimiti u�arene oblake,što rijetko uspijeva.

Ovaj tvrdoglavi magarac ne�e raditi zajedno sa volom. Prvi put sam vidio da se upre�u razli�ite �ivotinje.

Ovdje su konj i vol. Ka�u da je to dobro pošto razli�ite �ivotinje kontroliraju jedna drugu.

Taj stari sistem se izgleda samo ovdje primijenjuje.

I djeca poma�u.

U�ivajte u ovoj slici - vedro nebo sa dugom poslije kiše i šarenilo boja.

Ova dolina je najizrazitiji dio predjela. Svakako �e postati turisti�ko mjesto.

Okolina mjesta LEKSIAGO (zna�i: mjesto gdje lijepe boje borave)

Zaista je prelijepo!

 Isti�u se jasno krivudave linije polja.

 

Izvor: slike-viva.blogspot.com

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.