Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dvorac Stein – simbol grada Badena 

Dvorac Stein izdi�e se na strateškom polo�aju iznad grada Badena s kojeg se kao na dlanu vide Baden i bli�a i dalja okolica, a u vrijeme kada je izgra�en bio je va�na utvrda, va�an obrambeni objekt. Izgra�en je najvjerojatnije nešto prije 1000. godine, s tim da se samo naga�a tko ga je dao izgraditi, a prvi puta ga se u dokumentima spominje 1040. godine. Danas je od dvorca ostala tek ruševina, koja svojim polo�ajem i izgledom budi znati�elju svih koji je ugledaju.

U srijedu, 18. kolovoza 2010., Info Baden je organizirao i u lokalnim novinama najavio razgledanje ruševine dvorca Stein, popra�eno predavanjem o povijesti dvorca Stein i grada Badena, koje je u trajanju od sat i pol suvereno vodila Lucia Kohl Listmann. Na razgledanju se okupilo 17 za povijest grada i dvorca zainteresiranih znati�eljnika, a jedan od njih je bio i dolje potpisani reporter portala.

Stepenicama smo se popeli do terase dvorca, gdje je po�elo predavanje o povijesti grada Badena, uklju�uju�i i povijest dvorca Stein, popra�eno interesantnim slikama, a nakon prvog dijela predavanja spustili smo se uskim metalnim, u novije doba izgra�enim stepenicama u „podzemlje“ dvorca, u podrum za barut (Pulverkeller). Zatim smo se isto tako uskim, ali originalnim, kamenim stepenicama popeli na vrh stra�arskog tornja (Wachtturm), odkud se pru�io prekrasan vidik na sve strane i na kraju smo odvedeni u kapelicu sv. Nikole (Niklauskapelle), gdje je razgledanje ruševine Stein i interesantno predavanje završeno, a predava�ica i voditeljica razgledanja za svoje interesantno predavanje nagra�ena aplauzom.

Tijekom predavanja saznali smo puno interesantnih podataka iz povijesti Badena i dvorca Stein. Tragovi naselja se�u do 8000. prije Krista, a oko 58. prije Krista vjerojatno su ga naseljavali Kelti. Baden je u rimsko doba zbog svojih termalnih izvora ljekovite vode nosio naziv Aqua Helveticae pa iako su rimski legionari iz obli�njeg lagera Vindonissa (današnji Windisch) spoznali ljekovitost toplih izvora i rado ih koristili, godine 69. je Aqua Helveticae upravo od legionara rimske XXI legije iz Vindonisse oplja�kana i do temelja spaljena.

Tijekom stolje�a bilo je uspona i padova; izmjenjivali su se gospodari, jedni grad i utvrdu  napadali, drugi branili, jedni rušili, drugi ponovno gradili... Poslije Rimljana u ranom i srednjem vijeku spominju se Alemani, Nellenburgeri, Lenzburgeri, Kiburzi, Habsburzi, Eidgenossen...

U religijskim ratovima jednom su pobijedili katolici Badena pa je uslijedio uspon grada, u drugom religijskom ratu reformirani kantoni, što je bilo katastrofalno za Baden.

Saznali smo i najva�nije podatke o svim va�nijim povijesnim doga�ajima i svim povijesno va�nijim objektima i gra�evinama Badena, no svrha ovog priloga nije ispri�ati povijest Badena i dvorca Stein, nego prikazati fotografije snimljene za vrijeme posjeta ruševini dvorca Stein, a o povijesti Badena i dvorca Stein mo�e se sve va�no saznati preko interneta, jedan ve�i dio i preko ova dva linka:

http://www.burgenseite.ch/ruine_stein.htm

http://wapedia.mobi/de/Baden_AG

Ili još bolje; nazovite Info Baden, tel. 056 200 87 87, i upitajte kada �e ponovno biti organiziran ovakav posjet ruševini dvorca Stein s predavanjem pa se priklju�ite grupi i u�ivajte. I ne zaboravite sa sobom ponijeti fotoaparat – terasa dvorca i mala platforma na vrhu stra�arskog tornja ruševine Stein su jedinstveni vidikovci, s kojih �ete za lijepog vremena mo�i snimiti prekrasne fotografije Badena i okolice.

A sada pogledajte što je reporter portala i po obla�nom vremenu uspio snimiti:


Još malo pa smo stigli ...


... još nekoliko stepenica ...


... i evo nas na terasi, vidikovcu dvorca, gdje se okupljamo ...


... i nakon što su svi najavljeni stigli, predavanje mo�e po�eti.


Nakon izvjesnog vremena prelazimo na drugi dio terase ...


... gdje se predavanje nastavlja ...


... popra�eno interesantnim povijesnim crte�ima, slikama i fotografijama.


Što li se krije ispod ove zaklju�ane �eljezne plo�e?


Ah, da; evo nas na ulazu u „podzemlje“ dvorca ...


... kuda se spuštamo uskim �eljeznim stepenicama ...


... i sti�emo u podrum za barut, nevjerojatno impozantnih debelih kamenih zidova.


Istim �eljeznim stepenicama napuštamo podrum za barut ...


... i penjemo se prema stra�arskom tornju ...


... u kojem nas �ekaju isto tako uske, ali kamene stepenice ...


... kojima se penjemo do na vrh tornja ...


... gdje se s malog platoa pru�a prekrasan vidik na sve �etiri strane svijeta ...


... doduše ne baš do Indije, no ipak do indijskih turista na susjednom vidikovcu.


Spuštamo se s vidikovca na platou stra�arskog tornja ...


... i nailzimo na dio turista koji su iz daleka došli pogledati ruševinu Stein ...


... pa kako su oni interesantni reporteru portala, tako je i on interesantan njima i tako je došlo do uzajamnog fotografiranja.


Put nas vodi u kapelicu sv. Nikole ... 


... gdje je razgledanje ruševine Stein i interesantno predavanje završeno.


Još jedan pogled kroz ulazna vrata kapelice ...


... i napuštamo ruševine dvorca Stein. Pod nama Schulhausplatz u Badenu...


... a za nama ruševine dvorca Stein, �iju smo povijest upravo upoznali.

Više fotografija snimljenih na ruševini i s ruševine dvorca Stein pogledajte u fotozapisu:

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal, tekst i fotografije: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.