Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Aleksandar Ivanov zaintrigirao javnost o otvorenju stalnog postava posve�enog djelima carskog draguljara

Ruski milijarder �eli Fabergeova jaja trajno u Dubrovniku
Peter Carl Faberge eggs

Plan ruskog milijardera i kolekcionara Aleksandra Ivanova, o otvorenju stalnog postava posve�enog djelima ruskog carskog draguljara Petera Carla Fabergea, zaintrigirao je dubrova�ku kulturnu javnost koja još pamti fascinantnu izlo�bu “Faberge u Dubrovniku – Blago carske Rusije” na kojoj je 2007. predstavljena zbirka od 500 umjetnina, me�u kojima su najcjenjenija znamenita uskrsna jaja iz Fabergeove draguljarnice.

U dubrova�koj gradskoj upravi, me�utim, nemaju nikakvu slu�benu informaciju o nakanama ruskog bogataša.
 
- �itav projekt je još u po�etnoj fazi, pa ne mo�emo govoriti o detaljima - kazala nam je pro�elnica gradskog Upravnog odjela za kulturu grada Dubrovnika Ana Hilje �agalj i uputila nas na ured gradona�elnika, gdje smo doznali da bi ruski ljubitelj umjetnosti Fabergeovu dubrova�ku kolekciju �elio smjestiti unutar povijesne jezgre.

No kako gradske vlasti za smještaj zbirke nemaju raspolo�ivih reprezentativnih prostora, ruski �e ulaga�i u umjetnost morati posegnuti za kupnjom nekretnine u koju bi “uselili” postav. S namjerom da u Grad dovede dio Fabergeova blaga gradona�elnika Andra Vlahuši�a proljetos je upoznao osobno Ivanov, vlasnik dijela od ukupno 42 carska jaja s potpisom slavnog draguljara, koliko ih se trenuta�no �uva u svijetu kao podsjetnik na narud�bu posljednjih �lanova carske dinastije Romanov.

Ruski magnat gradona�elnika je izvijestio kako uz Baden-Baden, gdje osim Fabergeova muzeja kani otvoriti i postav starih automobila i Tiffany kolekciju, upravo Dubrovnik vidi kao idealno mjesto za zbirku. Zanimljivo je spomenuti da je Ivanovljev zemljak i kolega po kolekcionarstvu poslovni �ovjek Viktor Vekselberg, osniva� i predsjednik zaklade “Spona vremena”, prvi otkrio Dubrovnik gdje je prije tri godine u Kne�evu dvoru predstavio dio zbirke Fabergeovih umjetnina u svojemu vlasništvu.

GABRIJELA BIJELI�

Nevi�ene mjere osiguranja
Iskrcaj eksponata za dubrova�ku izlo�bu Fabergeovih dragulja i jaja, izra�enih potkraj 19. i po�etkom 20. stolje�a u draguljarnici Petra Carla Fabergea, pratile su nezapam�ene mjere osiguranja, što ne �udi ako se zna da je vrijednost zbirke oko 180 milijuna dolara. Izlošci su u Dubrovnik “doputovali” privatnim zrakoplovom iz Londona, a tijekom trajanja izlo�be bili su osigurani visokosofisticiranim protuprovalnim ure�ajima u 18 staklenih vitrina, u trima dvoranama Kne�eva dvora, gdje ih je razgledalo više od 30 tisu�a posjetitelja iz cijele Hrvatske.

Izvor: Slobodna Dalmacija

PS:

O skupocjenim, filigranski izra�enim jajima ruskog carskog draguljara Petera Carla Fabergea nije dovoljno samo �itati – ta minijaturna remek djela treba i pogledati:


PETER CARL FABERGÉ,
18.05.1846. St. Petersburg – 24.09.1920. Lausanne

Portal je za svoje �itatelje odabrao dio zbirke Fabergéovih uskrsnih jaja – kliknite na sljede�a dva linka i pogledajte:

Fabergéova uskrsna jaja

Peter Carl Faberge Eggs

Za portal: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.