Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Najljep�a rijeka na svijetu - Rijeka pet boja
Cano Cristales - "The river of five colors"

Najljepša rijeka na svijetu koju nazivaju i Rijeka pet boja ili Rijeka koja je pobjegla iz raja; to je rijeka Cano Cristales, u Nacionalnom parku i biološkom rezervatu nedaleko od grada La Macarena u Kolumbiji. Duga�ka je oko 100 km, široka oko 20 metara i zaista je jedinstveno biološko �udo.

river

Stjenovito dno i hridi rijeke su prekriveni mahovinom i algama i ve�i dio godine rijeka Cano Cristales izgleda sasvim normalno i ni malo se ne razlikuje od bilo koje druge rijeke. Tijekom kolumbijske kišne sezone, voda je duboka i te�e brzo te zaklanja dno rijeke, a mahovina i alge su �eljne sunca koje im je potrebno, a za vrijeme sušne sezone nema dovoljno vode kako bi podr�ala ciklus �ivota u rijeci. No, tijekom kratkog perioda izme�u kišne i sušne sezone, kada je vodostaj upravo idealan, veliki broj algi i mahovina procvjeta u prelijepim nijansama �ute, plave, zelene, crne i crvene boje, što rijeku �ini jedinstvenom na svijetu.   

Više kolumbijskih turisti�kih agencija, koje organiziraju avanturisti�ka putovanja, turiste prebacuju zra�nim putem do obli�njeg grada La Macarena, no kako nema nikakvih prometnica koje vode do rijeke Cano Cristales, ostatak puta mora se pre�i ili jašu�i na konjima ili pješke.

Pa kada je tako teško do�i do tog jedinstvenog prirodnog fenomena i vidjeti ga „u �ivo“, pogledajmo bar niz fotografija koje �e nam do�arati svu ljepotu rijeke Cano Cristales.

Fotogalerija

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

VIDEO

Fotografije: internet
Tekst i obrada za portal: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.