Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Alpsko jodlanje na dalmatinskom �kolju

Ovo je zaista lijepo, zanimljivo i nezaboravno iskustvo. Najviše �e mi u sje�anju ostati pjevanje u svetom Donatu i na�in na koji su nas doma�ini primili i ugostili, rekao je Hans Peter Banga. Istaknuo je i da je suradnja s klapom Slanac dokaz da glazba mo�e lako povezati razne kulture


Prije Velog I�a, Jodlerklub nastup je imao u crkvi Sv. Donata

Švicarski pjeva�i, jodleri, �lanovi Jodlerkluba iz Burgdorfa nastupili su u subotu nave�er u Velom I�u zajedno s klapom Slanac. Naime, rije� je o uzvratnom me�unarodnom posjetu švicarskih kulturnjaka, tradicionalnih pjeva�a, koji su u svibnju ove godine ugostili veloiški KUD Sloga. Kao što je poznato, �lanovi udruge Maslinova gora i KUD-a Sloga iz Velog I�a gostovali su u švicarskim gradovima Burgdorfu i Erlenbachu, gdje su predstavili narodne obi�aje Velog I�a, ali i upoznali publiku s dalmatinskom klapskom pjesmom. U subotu je Jodlerklub uzvratio posjet i upoznao Veloi�ane sa svojom tradicionalnom pjesmom - jodlanjem.

Prepuni Dom kulture
Nastupili su pred prepunom dvoranom Doma kulture i izazvali su oduševljenje publike, posebice kada su otpjevali "Biser ju�noga mora", koje su preradili na svoj na�in i kojim su iznenadili i publiku, ali i doma�ine - Klapu Slanac, koja im se pridru�ila u pjesmi. I �lanovi klape Slanac iznenadili su goste otpjevavši jednu jodlersku pjesmu, a u �emu su im jodleri i pomogli.

- U goste su nam došli prijatelji iz Jodlerkluba iz Burgdorfa s kojima smo odr�ali zajedni�ki koncert. Oni su publici predstavili svoje tradicionalno pjevanje - jodlanje, a mi �emo otpjevati naše dalmatinske, klapske pjesme. Raduje me da smo se sastali i dru�ili i ovo je prilika za promicanje kulturne suradnje izme�u Hrvatske i Švicarske, rekao je Milivoj Škorli�, predsjednik KUD-a Sloga i voditelj klape Slanac. Istaknuo je kako su oni u Švicarskoj bili izvrsno primljeni i da se nada kako �e se i gosti iz Švicarske u Velom I�u dobro zabaviti.
Osim KUD-a Sloga posjet švicarskih "Jodlerkluba" pomogla je organizirati i Karin Lips, voditeljica udruge Maslinova gora, Švicarka koja ve� 15 godina �ivi u Velom I�u.

- Moram istaknuti da sam vrlo sretna zbog ove suradnje izme�u Švicarske i Hrvatske, odnosno na na�in na koji sura�uju kulturna društva iz Velog I�a i Burgdorfa. Naši gosti, kojih je iz Švicarske došlo ukupno 35, jako su zadovoljni na�inom na koji su ih doma�ini primili. U petak su prošetali Zadrom i imali su prilike u�ivati u njegovim ljepotama. Posjetili su Morske orgulje, na kojima su zapjevali, odnosno jodlali, uz pratnju zvukova koje su proizveli morski valovi, što ih je oduševilo. Poslije posjeta Morskim orguljama posjetili smo crkvu sv. Donata u kojoj su pjevali gotovo pola sata. Otpjevali su švicarske duhovne pjesme uz jodlanje i svi su bili oduševljeni akustikom i do�ivljajem iz Donata, rekla je Karen Lips.

Istaknula je da su gosti iz Švicarske oduševljeni gostoprimstvom koje su Veloi�ani pru�ili. Ovaj posjet, kazala je Lips, još je jednom pokazao da glazba prelazi jezi�ne barijere i povezuje ljude razli�itih kultura.

Oduševljeni Veloi�anima
Hans Peter Banga, voditelj je "Jodlerkluba" iz Burgdorfa, jodlerske udruge koja djeluje od 1919. godine i jedan je od prvih švicarskih klubova u kojima se organizirano pjeva. Trenuta�no imaju 15-ak aktivnih pjeva�a. On je objasnio na�in na koji je nastalo jodlanje, za koje se smatra da je na po�etku slu�ilo kao na�in komunikacije izme�u pastira koji su bili na udaljenim vrhovima brda i planina. Naime, ako je jedan pastir drugom doviknuo veselu melodiju, zna�ilo bi da je sve uredu, a ako je jodlao tu�nu melodiju, onda bi drugi znali da ovaj ima problema pa bi mu mogli pomo�i. Ipak, u novije vrijeme se razvila još jedna teorija prema kojoj znanstvenici istra�uju da jodlanje nije jedinstveno samo za Švicarsku, kako se do sada vjerovalo, ve� su stari narodi diljem svijeta imali sli�an na�in komunikacije na daljinu. Kazao je da je do 1910. godine jodlanje bilo bez rije�i, a onda se u jodlanje po�elo uklapati u pjesme. U Švicarskoj danas ima oko 25.000 pjeva�a koji odr�avaju tradiciju jodlanja te 100-tinjak skladatelja koji razvijaju jodlanje i �uvaju te nastavljaju tradiciju.

- Ovo je zaista lijepo, zanimljivo i nezaboravno iskustvo. Najviše �e mi u sje�anju ostati pjevanje u svetom Donatu i na�in na koji su nas doma�ini primili i ugostili, rekao je Hans Peter Banga. Istaknuo je i da je suradnja s klapom Slanac dokaz da glazba mo�e lako povezati razne kulture te se nada daljnjoj suradnji i ponovnom gostovanju i nastupu u crkvi sv. Donata za dvije godine.

Izvor: Zadarski list, napisala Anamarija Bilan

*****

Zadarski list

(kliknite na �lanak da ga pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

Vezani �lanci:

KUD Sloga i mješovita klapa Slanac iz Velog I�a gostovali u Burgdorfu

KUD Sloga und Gemischter Chor Slanac aus Veli I� gastierten in Burgdorf

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.