Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Nikola Tesla je jo� 1909. predskazao postojanje Blackberryja

Nikola   Tesla je još 1909.  predskazao postojanje Blackberryja

Tekst: S.C.H.
Foto: Arhiva


Nikola Tesla je daleke 1909. godine u jednom �lanku objavljenom u �asopisu Popularna mehanika predvidio da �e jednog dana biti mogu�e slati poruke s jednog kraja svijeta na drugi uz pomo� be�i�nog instrumenta koji �e stati u šaku.

Tesla je u �lanku pisao o be�i�nom prijenosu energije – kako je objasnio "jedinom putu kojim �e se u budu�nosti razvijati elektri�na energija".

Genijalni um ameri�kog znanstvenika hrvatskih korijena, koji je kro�io daleko ispred svojega vremena, to�no je predvidio da �e jednoga dana biti stvoren malen instrument kojim �e ljudi u cijelom svijetu mo�i komunicirati sa prijateljima šalju�i im poruke, slike i tonske zapise. To �e, kako je tada napisao Tesla, biti posve nova era tehnologije.Danas je to Blackberry.

Izdava� �asopisa Popularna mehanika Seth Porges objavio je Teslino predvi�anje u okviru posebnog izdanja naslovljenog "108 godina futurizma“ koje je objavljeno u New Yorku. Porges tvrdi kako je Tesla bio u stanju predvidjeti tehnologiju koja �e tek biti stvorena za stotinu godina, a podsje�a i da se istra�ivanja o mogu�nostima be�i�nog prijenosa i dalje vrše u nekoliko istra�iva�kih centara u svijetu.

Izvor: Index.hr
Za portal pripremio: zm

English

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.