Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Osje�ka pri�a:
Djelatnica zoolo�kog vrta godinu dana u vlastitom krevetu
lije�ila lane

PRI�A SA SRETNIM KRAJEM
LANE ZVON�ICA VRATILO SE SVOM KRDU U ZOOLO�KOM VRTU

Trebalo je godinu dana i puno ljubavi i brige djelatnika osje�kog zoološkog vrta da se lane azijskog aksisa oporavi, stane na svoje nogice i vrati mati�nom krdu.

Ova ganutljiva pri�a zapo�ela je prije to�no godinu dana, kada se u velja�i okotila košuta azijskog jelena i nakon komplikacija pri poro�aju mlado slomljene noge odbacila na blato izvan staje. Tada ju je jedan od timaritelja uzeo u naru�je te pokislo i pothla�eno mladun�e odnio u zagrijani ured, a nova “mama” malenom lanetu postala je Zlata Luki�.

Ta je djelatnica zoološkog vrta lane svakoga dana nakon radnog vremena nosila ku�i, a o kolikoj je ljubavi i brizi bila rije�, jasno je ka�emo li kako je Zlata svoje “posvoj�e” hranila na bo�icu te spavala s malenom Zvon�icom u krevetu. Ina�e, ova prekrasna �ivotinja nazvana je po timaritelju Zvonku, koji ju je pronašao.

- Postala mi je kao dijete, a �ak sam joj stavljala i pelene da mi ne pravi nered po ku�i. Svakog smo dana bili zajedno dok sam ja na poslu, a kada sam išla ku�i, i Zvon�ica je išla k meni. Redovito sam je hranila, mazila i pazila. U po�etku je nosila longetu jer je pri poro�aju istegnula ligamente stra�nje noge te se teško kretala. No, sa svakim je danom postajala sve �ivahnija i nestašnija. Sada smo zaklju�ili da je vrijeme da se pokuša vratiti svojoj prirodnoj obitelji, jer je ve� velika - ispri�ala je Zlata, koja i dalje svakodnevno najmanje sat vremena miluje Zvon�icu i hrani je perecom. Naime, djelatnici osje�kog zološkog vrta nisu bili sigurni ho�e li krdo prihvati sada ve� mladu košutu azijskog aksisa.

- Bila je preplašena. Prvo smo je stavljali u blizinu krda, koje je dolazilo do kaveza i mirisalo je, a ona je bila uspani�ena. Nakon tri tjedna otvorili smo kavez i oni su jurnuli jedni prema drugima kao da je oduvijek bila dio obitelji - zaklju�uje Zlata.

ODGOJILI I JARCA HRVOJA
Sli�no iskustvo kao sa Zvon�icom djelatnici zoološkog vrta imali su i s patuljastim jarcem Hrvojem. Naime, i on je bio odba�en od svog stada te su ga othranili timaritelji, a kao odrastao tako�er je uspješno vra�en svojoj prirodnoj obitelji.


Izvor: Glas Slavonije, Nefreteta ZEKI�

*****

Ovako je po�elo:

Osijek: Spašeno napušteno lane

Prošle srijede ujutro košuta se okotila izvan štale, a mladun�e je palo u blato i ozlijedilo nogu
OSIJEK – »Zvon�ica je naša miljenica i svi jedva �ekamo da se oporavi. Svi brinemo o njoj kao da nam je dijete«, uzbu�eno su nam ispri�ali djelatnici osje�kog ZOO vrta nakon što su spasili �ivot mladun�etu jelena aksisa azijskoga kojega je košuta odmah nakon okota napustila jer ima ozlije�enu no�icu. Naime, prošle srijede ujutro košuta se okotila izvan štale, a mladun�e je palo u blato i ozlijedilo nogu. Nakon toga košuta ga je ostavila i malo je jelen�e ostalo le�ati u blatu na zimi. Prilikom redovne ophodnje, timaritelj Zvonimir Šepovi� uo�io je mladun�e. Ve� je bilo potpuno pothla�eno i mokro zbog snijega koji je taj dan padao. Ime Zvon�ica mladun�e je dobilo po timaritelju Zvonimiru koji joj je spasio �ivot. Ako sve bude kako treba, Zvon�ica bi se za mjesec dana trebala potpuno oporaviti. [M. S. G.]  

Izvor: Vjesnik

*****

A ovako završilo: 

Lane Zvon�ica više ne�e u krevet, vratila se jelenima

Povratak krdu: Ozlije�eno lane se nakon godinu dana vratilo jelenima u osje�kom ZOO vrtu. Zlata Luki� se brinula o lanetu i hranila ga na bo�icu


Zlata je �ivjela s lanetom godinu dana
(D. Javorovi�/Pixsell)

Zlata Luki�, djelatnica osje�kog zoološkog vrta, svakodnevno je godinu dana skrbila o Zvon�ici, lanetu azijskog aksisa. Na svoj prvi ro�endan Zvon�ica se napokon priklju�ila svojoj obitelji.

No Zlata i dalje, svaki dan, sat vremena miluje “svoje dijete” i hrani ga perecom, nakon �ega se lane sretno vrati ostalim jelenima. Ljubav laneta i Zlate po�ela je kada ga je majka tek ro�enog ostavila u blatu izvan štale. Bilo je pokislo i pothla�eno s ozlije�enom nogom. Zlata je lane nosila ku�i nakon radnog vremena. Zvon�ica je spavala sa Zlatom u krevetu. Oporavak je trajao dugo. Tijekom radnog vremena Zvon�ica je le�ala u uredskim prostorijama, a Zlati i timariteljima je prva jutarnja obveza bila mu�nja koza radi mlijeka kojim su hranili njihovo mezim�e. Ostatak radnog vremena Zlata je nosila Zvon�icu. No nedavno su u ZOO vrtu odlu�ili da ju pokušaju vratiti prirodnoj obitelji.
- Bila je preplašena. Krdo je dolazilo do kaveza, mirisali su je, a ona je bila unezvjerena. Nakon tri tjedna otvorili smo kavez i oni su jurnuli jedni prema drugima kao da je oduvijek bila dio krda - pri�a Zlata i dodaje da se veseli “unuku” ako Zvon�ica zatrudni.

Izvor: 24 sata, �eljko Garmaz 

***** 

Evo još jedne osje�ke pri�e:

�UDESNO IZLJE�ENJE
NAPUŠTENU ARGENTINSKU DOGU IZLIJE�ILI UZ POMO� FIZIOTERAPIJE

Pas kojeg su svi �eljeli eutanazirati prohodao nakon �etiri dana masa�e

Da ljubav i predanost �ine �uda ponovno je dokazala pri�a o gotovo �udesnom izlje�enju argentinske doge Nadje, koja je prije samo mjesec dana ostavljena ispred nemetinskog Azila s potpunom deformacijom prednjih šapa, zbog �ega uop�e nije mogla hodati.

Šokantne slike napuštenog i nelije�enog psa tada su obišle cijeli Osijek, a pri�a o Nadji objavljena je i u našem listu. Potresena sudbinom ovog tada �etveromjese�nog šteneta, 26-godišnja Osje�anka Adrijana Šimi� u dogovoru s roditeljima odlu�ila je pru�iti psu privremeni dom. Naime, u tom trenutku vetrinari su psu davali samo 10 posto šanse za izlje�enje, te je ve�ina savjetovala eutanaziju �ivotinje.

„Ve�ina ljudi kada je �ula da �u je udomiti mi je rekla da nisam normalna i da ne znam u što se upuštam. Moram priznati da nisam imala nikakvu ideju kako �u je izlije�iti, samo sam joj �eljeli pru�iti topao i miran dom, da mo�e uzimati lijekove. No, uzeli smo je u subotu poslijepodne, a ve� u srijedu je stajala na nogama. Mislim da je to pljuska svima koji su govorili da psa treba uspavati, jer ona danas normalno hoda i tr�i, pa i po nekoliko kilometara, a prošlo je samo mjesec dana od kada je stigla kod nas”, pri�a Adrijana.

Veterinari su imali tri teorije o Nadjinoj bolesti i to od slomljenih nogu, koje su loše srasle, preko sumnje u nedostatak kalcija, do sumnje u neurološke smetnje, kao posljedice zlostavljanja. No, na savjet Pet centra Šimi�evi su pozvali fiziotereputa koji je dao savjet o masa�i šape i izvla�enju tetive. „Odmah smo je po�eli masirati i to tri do �etiri puta dnevno, a u ponedjeljak joj je tata napravio improvizirane udlage od plasti�nih vodovodnih cijevi, kako bi je prisilili da stane na noge i u srijedu se probudila i sama normalno stala na noge”, prisje�a se Adrijana.

Ve� ovog tjedna Nadja �e prvi put posjetiti i veterinara u Zagrebu, kako bi Šimi�evi pokazali �udo koje su napravili s psom.

JOŠ JEDNA DOBROTVORKA
Uz obitelj Šimi�, Nadja ima još jednog dobrotvora, a rije� je o mladoj djevojci koja za psa pla�a skupe lijekove za kosti (600 kuna) i najbolju hranu vrijednu 400 kuna. O kolikom je iznosu rije� dovoljno govori i �injenica da Nadja pije ve� drugu kutiju lijekova i jede tri puta dnevno.

Izvor: Glas Slavonije, Nefreteta ZEKI�

Za portal pripremio: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.