Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Darvaza, vrata pakla

Pored malog gradi�a Darvaza u Uzbekistanu nalaze se vrata pakla. Nije rije� o trash-horor filmu, ve� o vjerovanju lokalnog stanovništva koje tako naziva ovu tajanstvenu „rupu u zemlji“ posljednjih 35 godina.

Ruski geolozi su u potrazi za prirodnim plinom naišli na ovu pe�inu buše�i probne bušotine, a ono što se �inila kao mala pe�ina, ispostavila se kao prava bezdan, koja do današnjih dana nije istra�ena, a istra�ivanje je do daljnjeg neizvedivo. Prilikom bušenja u bezdan je propala sva geološka oprema i kamp te je pravo �udo što nije bilo ozlije�enih. Zbog ogromne koncentracije plina nitko se nije usudio u�i u pe�inu, pa su ju geolozi jednostavno zapalili ne bi li sprije�ili istjecanje opasnog plina. Od tada je pe�ina u neprestanom plamenu, a nitko ne mo�e ni pretpostaviti koliko je plina izgorjelo u posljednjih 35 godina i kada �e zapravo taj plin prestati sagorijevati.

Uzbekistan ina�e ima mnogo podru�ja bogatih prirodnim plinom, a regija oko Darvaza jedna je od tih. Za podru�je oko Darvaza do nedavno su se borili Uzbekistan, Tad�ikistan i Afganistan, a od 2004. podijeljena je izme�u ove tri dr�ave. Pod uzbekistanskom upravom je ostao manji dio, sjeverni dio je autonomna pokrajina pod tad�ikistanskom upravom, dok se ve�i dio nalazi u sklopu pokrajine Badakhshan unutar Afganistana. 2004. otvoren je i most preko rijeke Amu Darya, koji povezuje tad�ikistanski i afganistanski dio Darvaza.

Unato� borbi za prevlast u regiji u kojoj sudjeluju i sveprisutne ruske vlasti, nitko se u posljednjih 35 godina nije pozabavio ‘’vratima pakla’’, što lokalnom stanovništvu još više potkrijepljuje vjerovanje u prokletstvo koje se krije u ovoj bezdani. Tome pridonosi i �injenica da je regija vrlo slabo razvijena te da u njoj �ivi muslimansko stanovništvo, koje svoje siromaštvo pripisuje brojnim praznovjerjima i legendama poput prokletih „vrata pakla“.

Izvor: Portal Budi in  

PS:

Gdje se to�no nalazi Darvaza i ta goru�a „vrata pakla“ pogledajmo na satelitskoj slici:

A sada pogledajmo „vrata pakla“ malo iz bli�ega, ali kako? Treba biti hrabar, mo�da pomalo i lud, za oti�i do „vrata pakla“ i snimiti ih iz blizine:

Sre�om za nas, obi�ne smrtnike, takvih hrabrih „lu�aka“ se uvijek na�e, koji se �esto izvrgavaju velikim opasnostima da bi snimili najinteresantnije, najspektakularnije i �esto najopasnije fenomene i tako nam omogu�ili bar na foto-, video- ili filmskim snimcima vidjeti i ono, što osobno nikada ne bismo otišli pogledati. Zato...

Pogledajmo pps-prilog:

Vrata pakla

A zatim i nekoliko video priloga:

Vrata pakla

Vrata pakla 1

Vrata pakla 2

Vrata pakla 3

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.