Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Hvalevrijedan projekt Nacionalne knji�nice Zagreb
Stare hrvatske novine i �asopisi od sada online

ZAGREB – Portal digitaliziranih starih hrvatskih novina i �asopisa www.dnc.nsk.hr  predstavljen je u Nacionalnoj i sveu�ilišnoj knji�nici (NSK) u Zagrebu.
O Portalu i digitalizaciji novina i �asopisa govorili su glavni ravnatelj NSK Tihomil Maštrovi�, rektor Sveu�ilišta u Zagrebu Aleksa Bjeliš i na�elnica Odjel za digitalizaciju knji�ni�ne, arhivske i muzejske gra�e Ministarstva kulture Dunja Seiter-Šverko.
Portal su predstavile djelatnice NSK Sofija Klarin Zadravec i Maja Joki�, a glavni i odgovorni urednik urednik �asopisa Hrvatski planinar Alan �aplar darovao je Nacionalnoj i sveu�ilišnoj knji�nici cjelovit komplet digitaliziranoga �asopisa koji izlazi od 1898. godine.

Maštrovi� je napomenuo kako je ovo središnji hrvatski portal koji �e omogu�iti dostupnost starih hrvatskih novina i �asopisa široj javnosti.

„Digitalizacijom �emo sa�uvati vrijednu hrvatsku baštinu,“ rekao je dodavši kako su digitalizirane novine koje su izlazile od kraja 18. do sredine 19. stolje�a.

Napomenivši kako su novine ponekad prvi i jedini izvor dodao je kako su tako�er digitalizirani i hrvatski stru�ni i znanstveni �asopisi od sredine 19. stolje�a.

Po Bjeliševim rije�ima novine su bilje�ile povijest koja se tada doga�ala, a njihova digitalizacija NSK svrstava u jednu uspješnu globalnu knji�nicu.

Dunja Seiter-Šverko je podsjetila kako hrvatsko Ministarstvo kulture u sklopu projekta digitalizacije knji�ne gra�e osigurava financijska sredstva za to od 2007. godine.

„Tijekom zadnje tri godine Ministarstvo je osiguralo 700 tisu�a kuna financijske pomo�i,“ rekla je.

Portal Stare hrvatske novine zamišljen je kao središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama u NSK i ostalim hrvatskim baštinskim ustanovama. Trenuta�no je dostupno šest naslova iz fonda NSK, me�u kojima su i najstarije sa�uvane hrvatske novine Kroatischer Korrespondent iz 1789. te Il Regio Dalmata -Kraglski Dalmatin (1806-1810) – prve novine objavljene na hrvatskom jeziku.

Portal digitaliziranih humanisti�kih �asopisa sadr�i izbor najstarijih hrvatskih humanisti�kih �asopisa u digitalnom obliku. U prvoj fazi projekta digitalizirana su �etiri naslova �asopisa koji kontinuirano izlaze od 1859. godine: Bullettino di archeologia e storia Dalmata (od 1878.), Napredak (od 1859.), Starohrvatska prosvjeta (od 1895.) i Sveta Cecilija (od 1877.). (Hina)

Izvor: Novi list

 

PS:
Pokušaj direktno preko u �lanku objavljene poveznice www.dnc.nsk.hr do�i do više podataka nije uspio, no ako izostavimo www i u google ukucamo http://dnc.nsk.hr/, do�i �emo do �eljene stranice:

Portal Stare hrvatske novine zamišljen je kao središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama u Nacionalnoj i sveu�ilišnoj knji�nici u Zagrebu i ostalim hrvatskim baštinskim ustanovama.

Svrha je Portala omogu�iti digitalizacijom širu dostupnost starih novina i zaštitu vrijednih izvornika.

U prvoj fazi Portal sadr�i digitalne preslike novina iz 19. stolje�a. Trenuta�no je dostupno šest naslova iz fonda Nacionalne i sveu�ilišne knji�nice u Zagrebu me�u kojima su i najstarije sa�uvane hrvatske novine Kroatischer Korrespondent iz 1789. te Il Regio Dalmata = Kraglski Dalmatin (1806-1810) - prve novine objavljene na hrvatskom jeziku.

Projekt je financijski potpomoglo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i sastavni je dio projekta Hrvatska kulturna baština

Za portal: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.