Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Izlo�ba "Bo�i�na pri�a" na imanju obitelji Salaj u Grabovnici

Do SVETA  TRI  KRALJA traje izlo�ba „Bo�i�na pri�a“ na imanju obitelji Salaj u Grabovnici pored �azme. Obitelj Salaj bavi se seoskim turizmom kroz godinu, a u Bo�i�no vrijeme prema njihovu se imanju slijevaju rijeke posjetitelja.

Oko cijele oku�nice, vrlo prostrane i raznolike konfiguracije tla, ribnjaka i ruba šume postavljeno je MILIJUN svjetle�ih lampica u svim bojama. Po�elo je skromno, no bilo je tako dobro prihva�eno da je svake godine pove�avan broj lampica, a ove godine dosegao rekordan broj – �itav milijun svjetiljki.

Ovijene su oko ku�e i zgrada, oko stabala i grmova na imanju, na ogradama oko imanja i unutarnjih staza i pojedinih dijelova, na jaslicama i svemu što se nalazi na toj oku�nici...

Ljudi se bar na trenutak pretvore u djecu, osje�aju se kao „Alisa u zemlji �udesa“, �ude se, pokazuju jedni drugima posebne prizore. A prizora je toliko da je nemogu�e upiti svo to šarenilo koje je i nebo pretvorilo u paletu boja, ribnjak na imanju odra�ava još jednom svu tu �aroliju, a mrak je u ovom slu�aju samo prijatelj koji pove�ava dojam ljepote i omogu�uje svjetlu da poka�e svu svoju raskoš...

Gospo�a i gospodin Salaj su posve sami na�inili prekrasne jaslice na rubu šume koje na tom otvorenom prostoru i bajkovitom okru�enju postaju stvarno mjesto ro�enja Isusova, i mali i veliki dugo ostaju pred njima u �elji da  sve detalje sa�uvaju u sje�anju...

Bra�ni par Salaj se mjesecima trudi da bi do�arali tu �aroliju jer im treba tri mjeseca da postave sve �aruljice, a onda dva i pol mjeseca da ih skinu, slo�e i poprave ošte�eno.

Ne samo oni koji vole Bo�i�, njegovo ozra�je i pri�e – ovdje baš svi ljudi do�ive vrlo sna�an osje�aj nadnaravne ljepote, razigranost u duši i �istu, potpunu radost.

I Turisti�ka zajednica �azme poduprla je pothvat obitelji Salaj tako da Bo�i�nu pri�u prate razna turisti�ka doga�anja: kulturno umjetni�ka društva iz okoline nastupaju, preporu�a se razgledavanje izlo�be, Crkva s mnoštvom vrijednih slika i sve ostale zanimljivosti toga kraja.

Gdje god ima gostiju ima i gastronomske ponude pa mještani nude šarane pe�ene na rašljama, kola�e i kuhano vino. Nude se i suveniri i komplet razglednica s imanja...

S malog vidikovca mo�e se obuhvatiti cijeli prizor, a dojam je tako sna�an da biste mogli duugo ostati i upijati ljepotu posve nesvjesni mase ljudi oko vas, svih onih koji su posve isto ushi�eni i zadivljeni pa sa svih strana �ujete samo uzvike divljenja.

Svjetlo se pali u 17 sati i program traje do 21 sat. Obitelj Salaj po�asti svoje goste i vatrometom pa dojam nadmašuje baš sva o�ekivanja. Jedan doista hvale vrijedan osobni, privatan pothvat mudro podr�an od lokalne zajednice na dobro doma�ina i svih posjetitelja.

Za portal pripremila: Karla – Dragica Pongrac
Fotografije: Tomislav Šebek

 

PS:
Autorica priloga, portalova suradnica Karla (na pred-predzadnjoj slici s k�erkom!), je izlo�bu posjetila tek sada u nedjelju, tri dana prije zatvaranja pa smo ovaj interesantni prilog dobili neposredno prije zatvaranja izlo�be, što je velika šteta. Ali pošto se izlo�ba odr�ava svake godine za vrijeme Bo�i�a i bo�i�nih blagdana, zainteresirani �itatelji koji izlo�bu ne uspiju vidjeti sada, mo�i �e ju vidjeti slijede�i puta, za vrijeme idu�ih bo�i�nih blagdana.

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.