Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Nova godina

Da je Nova godina neko� po�imala na Bo�i� kazuje i naziv za taj dan u nekim hrvatskim krajevima gdje se i danas naziva Mali Bo�i� ili Mladi Bo�i�. Danas je iš�ekivanje Nove Godine izgubilo zna�ajku obiteljskog blagdana, ne samo u gradu nego i na selu. Nisu se sa�uvala ni stara �estitanja koja isprepli�u poruku o doga�aju Bo�i�a s novogodišnjim dobrim �eljama �lanovima obitelji i njihovom materijalnom dobru. Tako to pjeva pjesma iz Hrvatskog zagorja.

Dober nom ve�er, gospodar,
došlo je Novo leto k nam!
No se leto veseli,
da nam se Sinek narodil.
Svetle su zvezde shajale,
za one gore visoke.
Oslik i volik dišeju,
malo Dešco grejejo.
Tople su rose padale,
ke su to Diete kupale.
Oslik i volik dišeju,
malo Detešce nunaju,
Deveojke po i�e kišejo
pa nam bo�i�nice isš�ejo.
Vaši je i�i zelenje,
dej vam Bog zdravlje, veselje.
Va�i je i�i ro�marin,
tru budi sam Marijin Sin,
japica po lotri smicajo
pa nam slanine cicajo.
Devoj�ice mi darujemo
z lepim zelenim ven�ekom.
Naši je pesmi konac, kraj,
daj Bog dušicam svetli raj.

Suvremeno slavljenje Nove godine je op�e; pripada svima, a ne samo krš�anima. Kako su narodni obi�aji gotovo zamrli, valjalo bi u tom slavljenju razvijati ljudske vrednote; osobito u �estitanju. Treba po�i od �injenice da �estitanje popra�uje redovito gesta rukovanja, stisak ruku, a i ljubljenje uz rije�i: „sretna ti Nova godina!“
 
Vrstan poznavalac i tuma� hrvatskog krš�anskog slavljenja bo�i�nih dana poti�e i na produbljivanje tih gesta i rije�i: „�ovjek ne govori samo rije�ima, nego i gestama. Jeste li kad razmišljali o toj tako jednostavnoj i svagdašnoj, a tako sve�anoj gesti? I što nam ka�e ta gesta: ruka o ruku, ruka u ruci? Prijatelju, �elim biti s tobom, bez tebe ne mogu ostvariti sebe. Primi moj podr�aj, o�ekujem i tvoj. Samo se zajedno mo�emo ostvariti i više i bolje i sretnije. Ruka o ruku, ruka u ruci! Na mene se mo�eš osloniti, ja te prevariti ne�u. Podnesi me, ponesi me. Primi kao suradnika, o�ekujem tvoju suradnju. Samo zajedno mo�emo sretnije naprijed!“ (Bonaventura Duda, Ljudskost Bo�i�a. Zagreb 1995, 106).

Izvor: Hrvatska televizija, HRT

Portal team

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.