Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

JOSIP FRANK
(16.4.1844. - 17.12.1911.)

Josip Frank kroz svoj je politi�ki �ivot etiketiran raznim, uglavnom negativnim konotacijama, koje su ga ponekad i pretenciozno karakterizirale kao srbofoba i ultranacionalnog radikala, a njegove nasljednike frankovce ekvivalentom kasnijeg ustaškog pokreta Ante Paveli�a. Ipak, što god tko mislio o njemu, Franku se ne mo�e osporiti veliki utjecaj na politi�ke prilike u Hrvatskoj krajem XIX. i po�etkom XX. stolje�a, pa i ostavljanje imetka i zdravlja u borbi za hrvatsku samostalnost, neovisnost te sprje�avanje ulaska Hrvatske u bilo kakve asocijacije.

Ro�en je u Osijeku 16. travnja 1844., gdje se i školuje. Obrazovanje nastavlja 1862. u Be�u na studiju prava i nakon šest godina stje�e doktorat iz pravnih znanosti. Karijeru pravnika zapo�inje u Austriji, nastavlja u Ma�arskoj, a u Hrvatsku se vra�a 1872. i otvara svoj ured u Zagrebu.

Odmah po povratku uklju�uje se u politi�ki �ivot, izdaje novine i, kao vrsni ekonomski stru�njak, brošuru o pogubnim posljedicama Hrvatsko-ugarske nagodbe na gospodarstvo i financije u Hrvatskoj. Godine 1880. postaje zastupnik grada Zagreba, a �etiri godine kasnije i �lan Hrvatskog sabora. Iako se politikom po�eo baviti odmah po povratku u Hrvatsku, Frank se gotovo osamnaest godina nije opredjeljivao za niti jednu stranku. U�inio je to tek 1890., kada se uklju�uje u rad Stranke prava za koju 1894. piše prve programske smjernice politi�kog djelovanja Stranke u kojima kao glavni ciljevi stoje obnova hrvatske dr�avnosti, ujedinjenje i samostalnost te op�enito protivljenje bilo kakvom udru�ivanju Hrvatske i njena asimilacija s drugim narodima.

Samo godinu dana kasnije uslijedio je njegov izlazak iz Stranke prava, zajedno sa Antom Star�evi�em i još nekim istaknutim �lanovima. S njima Josip Frank 1895. osniva �istu stranku prava, koju i preuzima kao �elni �ovjek nakon Star�evi�eve smrti 1896. godine. Od tada se neprestano bori protiv financijske ovisnosti Hrvatske o bilo kome, zatim sve vidljivije projugoslavenske politike involvirane u programu Hrvatsko-srpske koalicije, te protiv velikosrpskih ideja koje, naro�ito nakon 1903. drasti�no ekspandiraju. Frank je tada mnoge relevantne politi�ke �imbenike s hrvatske strane upozoravao na, po Hrvatsku pogibeljnu politiku jugoslavenstva, ali ga nisu �eljeli poslušati anatemiziraju�i ga kao radikalnog nacionalista. Komponentu socijalne osjetljivosti posebno je pokazivao bore�i se za prava seljaka i radnika i njihov dostojanstveni �ivot od vlastitoga rada.

Godine 1909. Josip Frank se razbolio i postupno udaljavao iz politi�kog i gospodarskog �ivota Hrvatske. Povukao se iz javnosti i dvije godine kasnije, 17. prosinca 1911. umro u Zagrebu

Za portal: Sandra Skanderli�
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: www.sandraskanderlic.com

 

*****

PS:
Preko priloga AUGUST ŠENOA objavljenog 14. prosinca 2009. i linka na kraju toga priloga na�i �ete linkove na do sada objavljene priloge iste autorice.

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.