Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

eRepublik: Hrvatsku napali ujedinjeni Slovenci, Ma�ari i Srbi


Karta simultanih napada na virtualnu Hrvatsku; foto: eRepublik

Virtualna Hrvatska pro�ivljava najte�e trenutke od osnutka: u ponedjeljak nave�er je napadnuta s tri strane. Na Hrvatsku su navalili Slovenci, Ma�ari i Srbi.

Rije� je, naravno, o eRepubliku, najpopularnijem online geopoliti�kom simulatoru. Igru trenuta�no igra više od 250 tisu�a ljudi, a online Hrvatska broji gotovo 11 tisu�a stanovnika.

"Iskustvo je na našoj strani, imamo znanje, organizaciju i atmosferu, ali nam nedostaje igra�a. Onaj koji ima najviše igra�a je u prednosti, a trenuta�no su to Srbi. Fascinantno je da se Hrvatska odupire simulatnim napadima Srbije i Ma�arske koje u igri va�e za velesile. Slovenija je manji problem", ka�e aurelije the family guy, iskusan igra� i kandidat za predsjednika virtualne Hrvatske na izborima koji se odr�avaju u �etvrtak 5. studenog.

U igri se odvija projekcija realnog svijeta. Igra od igra�a tra�i nekoliko minuta anga�mana dnevno. Igra�i rade, obu�avaju se za vojnike, osnivaju poduze�a, mešetare na burzi, izdaju novine, a najzanimljiviji dio igre je mogu�nost politi�kog anga�mana.

Virtualnom Hrvatskom od osnutka vlada Hrvatska demokratska stranka (HDS), virtualni pandan HDZ-u. "Krenuli su kao nacionalni pokret i tad je to imalo smisla - osnovali su dr�avu, uspostavili institucije itd. Kasnije se to pretvorilo u oligarhiju u kojoj oni me�usobno izmjenjuju uloge i ne dopuštaju nikome da se pribli�i. Njihovu vladavinu su obilje�ile korupcionaške afere. Onda su doveli omiljenog Borkana, igra�a koji je bio prvi predsjednik Srbije, a sada je odradio dva mandata na �elu eHrvatske. Iskoristili su ga da bi sebi spasili image i sada se svaki napad na njih do�ivljava kao udar na popularnog Borkana", ka�e aurelije the family guy, jedan od vode�ih ljudi prve velike koalicije protiv HDS-a i �lan e-HSP-a.

U koaliciji su još i liberali, HLD, umjereno desni HUS i ekstremno desni ND. Aurelije se nada da �e na izborima u �etvrtak postati predsjednik virtualne Hrvatske.

"Ne bih htio da moja kandidatura bude u prvom planu. Najva�nije je da se sada obranimo od napada. Dugo se nismo obazirali na Slovence i pustili smo ih da egzistiraju. Sad su nam zabili no� u le�a i postavlja se pitanje treba li ih nau�iti lekciju. Još jednom pozivam sve koji �ele igrati da se priklju�e našoj zajednici na erepublik.com", ka�e aurelije the family guy.

 

Izvor: nacional.hr, Autor: Marko �usti�

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.