Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Baden pokazuje srce - Uspjela humanitarna dra�ba 102 srca
Baden zeigt Herz - Gelungene Versteigerung von 102 Herzen

U subotu, 19. rujna 2009., na Schademühleplatzu u Badenu uspješno je sprovedena dra�ba 102 srca projekta Baden zeigt Herz (Baden pokazuje srce) u korist humanitarne zaklade Margrit Fuchs za školovanje djece u Ruandi

Za tu priliku sva srca su sa svojih mjesta, na kojima su od 22. svibnja 2009. krasila ulice, trgove i parkove Badena, najsrda�nijeg grada Švicarske, dove�ena na Schademühleplatz u Badenu, gdje smo ih u petak, dan prije dra�be, uspjeli snimiti. Toliko srca na jednom mjestu mogu�e je vidjeti samo u Badenu, gradu koji pokazuje svoje srce:

102 srca spremna za humanitarnu dra�bu

U subotu, nešto prije po�etka dra�be, reporter portala se uputio na Schademühleplatz snimiti  taj nesvakidašnji doga�aj.

Inicijatorica i predsjednica Organizacijskog komiteta projekta Baden zeigt Herz, naša Hrvatica Suzana Senn-Beneš, s puno entuzijazma i srda�nosti otvorila je dra�bu i nakon svog uvodnog govora u kojem je objasnila svrhu i va�nost dra�be, predala je rije� voditelju dra�be, vještom i verziranom aukcionaru Kurtu Feuzu.

Kurt Feuz je suvereno otvorio dra�beno nadmetanje. Srca su redom projecirana na platno, a sudionici dra�be koji su se nadmetali oko kupovine srca imali su i vrlo lijepu brošuru u kojoj su prkazana sva srca s podatcima o broju i nazivu srca, o sponzorima koji su srca sponzorirali i o autorima koji su ih dizajnirali i dekorirali, a uz sve to Kurt Feuz je vješto i znala�ki ukazivao na interesantne detalje i ljepotu pojedinih srca. Vrijedi pogledati fotogaleriju srca u toj brošuri:

Fotogalerija srca

Ve� na samom po�etku, oko srca broj 1, „MA-LI-LU“, badenske papeterije Höchli, razvilo se interesantno nadmetanje i srce je prodano za Fr. 900.-. Kod srca broj 5, „Augenblicke voller Liebe...“ (Trenutci puni ljubavi...) autorice Suzane Senn-Beneš, u nadmetanju je sudjelovao i Suzanin suprug Peter Senn, koji je uspio iza�i kao pobjednik nadmetanja i za Fr. 1'000.- odkupiti to Suzani tako drago srce, uz koje smo ju vi�ali na fotografijama:  


Trenutci puni ljubavi o�araju svako srce – Suzana Senn-Beneš sa srcem
koje je ona kreirala i koje je na dra�bi za nju odkupio njen suprug Peter Senn

Najinteresantnije nadmetanje za vrijeme dok je reporter portala još prisustvovao dra�bi razvilo se oko srca broj 22, „Es Meitli & es Büebli“ (curica i de�ki�) i u nadmetanju je pobijedila jedna gospo�a koja je srce dobila za Fr. 2'300.-, što je po cijeni na kraju zauzelo 3. mjesto. Na 2. mjestu je završilo srce broj 50, „HERZ zeigt Baden“ otkupljeno za Fr. Fr. 3'500.-, a po�asno 1. mjesto osvojilo je srce broj 54 „warm ums Herz“ (toplo oko srca) koje je donijelo Fr. 3'600.-.
Na kraju su prodana sva srca i ova uspješna humanitarna dra�ba donijela je fantasti�nu sumu od Fr. 50'000.- 

Uz voditelja dra�be va�no zadu�enje su imali i Suzanin suprug Peter Senn i njegov brat René Senn, koji su mu asistirali brinu�i o tehnici, sastavljali ugovore s kupcima za svako kupljeno srce i napla�ivali ih.

Nekoliko pitanja Suzani nakon uspješne dra�be, na koja je rado odgovorila:

Kako je prošla dra�ba?
- Za sve nas bilo je to pravo u�ivanje i mogu re�i da smo svi više nego zadovoljni!

Koliko srca je prodano?
- Sva srca, do posljednjeg!

Tko je srca kupovao?
- Zainteresirani kupci su došli sa svih strana, �ak i iz Njema�ke. Najviše srca prodano je kupcima iz naše regije, iz Badena, Wettingena, Nussbaumena, Neuenhofa, Birmenstorfa i Würenlingena, ali i ljubitelji srca iz Oetwila, Dällikona, Urdorfa, Weiningena i Therwila su došli sudjelovali u nadmetanju dra�be i kupili srca.

Koliki prihod je dra�ba na kraju donijela?
- Fantasti�nih 50'000.- franaka! I evo što o tome mislim:
Od srca hvala!!! ♥ ♥ ♥ !!!  
Ima li to neke veze s mojim sretnim brojem 5? Na dra�bi šareno ukrašenih SRCA prihod je rije�ima i brojem pedeset tisu�a franaka, 50'000.- Fr.!!! Moje SRCE je dvostruko posko�ilo pa �ak radilo i kolutove od veselja. Koliko me je to osobno razveselilo i duševno obogatilo kada su svi sati i sati  priprema i planiranja na kraju dobili smisao koji grije SRCE. Vidjeti koliko su SRCA dirnula i pokrenula bilo je za mene istinsko veselje... 
�elim se od sveg SRCA zahvaliti svima sponzorima SRCA, dizajnerima SRCA, kupcima SRCA i svim pomaga�ima koji su u pozadini marljivo radili i podr�avali ovaj projekt SRCA.
Bilo bi lijepo da taj pri�a o SRCIMA ostane još dugo u sje�anju. Neki imaju sre�u da �e ta srda�na pri�a, da �e ta na dra�bi kupljena SRCA i dalje �ivjeti u njihovim vrtovima...

Pogledajmo na kraju i fotozapis jednog dijela ove jedinstvene humanitarne dra�be:

Fotozapis humanitarne dra�be

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.