Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Danas portal prekida ljetnu stanku i ponovno smo s Vama!
Za po�etak nudimo ne�to za dobro raspolo�enje

Danas portal prekida ljetnu stanku, iako se mnogi �itatelji portala još nisu vratili s ljetovanja, a i hrvatske udruge u Švicarskoj se tek polako bude iz „sna ljetne no�i“. Uskoro �e nastaviti svaka svojim radom, a mi �emo Vas obavještavati o njihovim aktivnostima i uspjesima. Do tada Vam nudimo poneki zanimljivi prilog.

Kao što smo prekju�er na portalu najavili, danas se u velikoj hali Glavnog kolodvora u Zürichu igraju finalni susreti nogometa na pijesku, vrhunac Beachsoccer-sezone u Švicarskoj, tzv. Final-Four švicarske Beachsoccer A-lige. Portal �e medijski popratiti turnir, a nadamo se da �ete ga i Vi pratiti kao vatreni navija�i „našeg kluba“ BST Zürich. U sklopu bogatog okvirnog programa turnira, ju�er je odigrano finale švicarskog kupa, a pobijedila je ekipa BSC Scorpions Basel, upravo današnji prvi protivnik „našeg kluba“ BST Zürich (BSC Scorpions Basel – FC Basel 1893  4:3), a sino� je odigran susret reprezentacija Švicarske i trinaesterostrukog svjetskog prvaka Brazila. Kao što je bilo za o�ekivati, pobjedio je Brazil (Švicarska – Brazil 6:8) pa �emo njima u �ast, a Vama na dar i mi na portalu krenuti s prilogom o najpoznatijem brazilskom gradu Rio de Janeiro:   

Rio de Janeiro uz pjesmu Tiha no�

Internetom kru�e mnogi prilozi s lijepim slikama, popra�eni lijepom glazbom. Mnoge ste vjerojatno ve� primili mailom, a neke mo�da i ne. Zato �emo za �itatelje portala objaviti niz takvih lijepih priloga. Danas, na primjer, pro�itajmo nekoliko zanimljivosti o jednom od najpoznatijih gradova na svijetu, o brazilskom gradu Rio de Janeiro i pogledajmo taj grad s 38 metara visokim kipom Isusa Krista, jednim od 7 novih svjetskih �uda, koji se nalazi na 700 metara visokom brdu Corcovado. Uz pjesmu Tiha no�:  

Kliknite dvaput  na ovu sliku, a zatim kliknite na svaku novu sliku
i pogledajte i poslušajte:

RIO de JANEIRO
RIO DE JANEIRO - "Januarska RIJEKA"

Najpoznatiji brazilski grad - Rio de Janerio razvio se du� slikovitog zaljeva Guanabari okru�enog stjenovitim uzvišenjima neobi�nog oblika. Zaljev su 1. sije�nja 1502. otkrili portugalski pomorci i misle�i da se nalaze na uš�u velike rijeke nazvali ga Rio de Janeiro (Januarska rijeka).

GRAD KOJI PUNO TROŠI, A MALO PROIZVODI

Sna�niji razvoj grada po�inje u 18. st. s dolaskom kopa�a zlata, koji su iz njega polazili prema zlatom bogatoj pokrajini Minas Gervais. U Rio se po�elo slijevati zlato iz zaleda i preko njega odlazilo u svijet. Rio de Janeiro je bio glavni grad Brazila sve do 1961. godine, kad je tu ulogu preuzeo novoosnovani grad - Brasilia. Danas je Rio tipi�an grad potrošnje, koji malo proizvodi, a puno troši. Kroz njegovu luku prolazi gotovo pola cjelokupnog brazilskog uvoza, a samo desetak posto izvoza. Grad prete�no �ivi od trgovine, bankarstva, lu�kog prometa i turizma. Rio je ujedno i jedan od najve�ih gradova Ju�ne Amerike. U njegovom metropolitenskom podru�ju �ivi gotovo dvanaest milijuna ljudi.

Rio mnogi smatraju jednim od najljepših gradova svijeta. Jedna od najve�ih atrakcija je "Glava še�era" (Pao de Acucar, kako ka�u Brazilci), stijena visoka oko 700 m koja se okomito di�e iznad grada. Na vrhu druge stijene, Corcovado, nalazi se 38 m visok kip Isusa Krista. Panorama Ria najbolje se vidi s ova dva mjesta. Ne posjetiti ove dvije znamenitosti zna�i ne vidjeti Rio u svoj veli�ini i ljepoti.


Copacabana Beach

Grad je poznat i po 35 km dugoj pješ�anoj pla�i Copacabana koja je namijenjena masovnom turizmu i doma�im, naj�eš�e siromašnim slojevima. Ipak najve�a  poznata turisti�ka atrakcija je poznati karneval.

Karneval u Riu najve�i je na svijetu i bez prekida traje sedam dana i no�i. Svake godine, �etiri dana i no�i prije korizme (u velja�i ili o�ujku) odr�ava se veliki karneval u Brazilu. Ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Rio kako bi osjetili �aroliju maskiranja, glazbe, plesa, zabave. Brojem sudionika, raskoši kostima i danono�nim sve�anostima karneval u Riu je bez premca u svijetu. Vrhunac sve�anosti je povorka �ivopisno ukrašenih kola s pripadnicima škola sambe.


Favela da Rocinha - slum

Ra�una se da 1/5 stanovništva Ria �ivi u siromašnim favelama, gradskim, �etvrtima  na rubu grada. Zbog nedostatka stambenog prostora nastala su ta divlja naselja gra�ena spontano bez plana i odobrenja, od kartona, lima, drveta i raznih otpadaka gra�evnog materijala. Vodovoda i kanalizacije naj�eš�e uop�e nema. Ono što najviše zabrinjava je da se stanovništvo stalno pove�ava.

Zanimljivosti

Vlasti Ria predlo�ile su gradnju zida oko favela kako bi bolje kontrolirali kriminal. Ovaj prijedlog se pojavio nakon još jednog vala kriminala koji je pogodio dijelove grada za uskršnje praznike zbog �ega su trgovine bile zatvorene, a ubijeno je 12 ljudi.


Maracana


Maracana

U Riu se nalazi najve�i nogometni stadion na svijetu - Maracana. Izgradjen je za Svjetski kup 1950. godine. Mo�e primiti oko 200 000 gledatelja.


Ipanema Beach

Druga najpoznatija pla�a Ria - Ipanema, "rezervirana" je za pripadnike brazilskog visokog društva (jet-seta).

Tekst o Rio de Janeiru: znanje.org
Za portal odabrao i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.