Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Ljubav prema �ivotinjama ne poznaje granice
Švicarci poma�u Uto�ištu za �ivotinje u Dubrovniku

Bilo je rano jutro, sunce još nije otjeralo tamne sjene kada je stigao poziv za pomo�. �uo se šum valova i pla� djevojke s druge strane: Umire pas! Nakon pola sata stigli smo. Le�ao je uz samu obalu mora. Valovi su zapljuskivali njegovo mršavo i iscrpljeno tijelo prepuno o�iljaka i dubokih rana. Stavili smo ga u auto -nije mogao sam- i dr�ali ga u naru�ju tiho mu šap�u�i najnje�nije rije�i dok mu je veterinar izvla�io urezani lanac oko vrata i sanirao rane. Bilo je prekasno. Taj divni pas najtu�nijih o�iju na svijetu umro nam je na rukama. Predao se i krenuo na put iza duge, u neku drugu dimenziju, daleko od boli i patnje, daleko od ljudi.

U tim trenucima tuge i gubljenja vjere u ljude u ovom okrutnom ljudskom svijetu dobili smo poziv od naše vjerne prijateljice Anne Marie Scheier koja nam je javila da sti�e u pomo� sa timom iz zaklade Susy Utzinger.

Barem na trenutak zaboravili smo izgubljenog psa i smjestili ga da mirno spava u našim srcima, kao i mnoge prije njega. 

Kad bezna�e uspori naše korake, dok slušamo „pla�“ tih divnih bi�a, suo�eni s brojnim problemima, ovakva vijest vra�a vjeru u ljude i osmjeh na lica. Odagnali smo tugu i okrenuli se danima koji slijede.

Od 14. -18. svibnja tim u sastavu Susy Utzinger, Anne Marie Scheier, Janina Werner,  Christine Frauenfelder i Mirko - jedini muškarac, ali zato još posebniji �lan tima, vrijedno su radili u Uto�ištu i još jednom dokazali da prijateljstvo i ljubav prema �ivotinjama ne poznaje granice.

Tijekom �etiri dana u direktnom kontaktu sa psima i ma�kama, izlo�eni lošim i promjenjivim vremenskim uvjetima, tretirali su 357 pasa i 58 ma�aka protiv crijevnih i ko�nih parazita. Osim vrijedne donacije u Advantixu i tabletama za �iš�enje od crijevnih nametnika, Društvo za zaštitu �ivotinja dobilo je na dar �ita� za identifikaciju mikro�ipa, ku�icu za pse te igra�ke, ogrlice i povodce za pse. Bolesne �ivotinje su pregledane, pru�eni su savjeti, izmjenjena iskustva i ispri�ane brojne pri�e o sudbinama �ivotinja koje �ive u našim srcima.

Psi su ih prihvatili s povjerenjem, jer se njih ne mo�e prevariti. Oni osjete svojim šestim �ulom pozitivne vibracije, suosje�anje i prijateljstvo. Samo su neki od njih -oni zlostavljani i mu�eni psi- sakrivali svoje poglede iza svojih �uperaka kao da najprije �ele izvidjeti �emu ta silna radost, lave� i igra njihovih prijatelja; tko su ti dobri ljudi koji se smješe i dodiruju ih.

Radost nije bila prisutna samo kod pasa. Nju su osjetili i dubrova�ki volonteri zahvalni za pomo�.

Ovaj naš nesavršeni svijet prepun je okrutnosti, a �ivotinje i dalje vjeruju �ovjeku, vesele mu se i poklanjaju mu bezgrani�nu ljubav. Osjetiti tu ljubav i uzvratiti je, najve�a je radost i poklon koji nam ta divna stvorenja mogu darovati. Vjerujemo da su Susy, Anne Marie, Christine, Janina i Mirko osjetili tu ljubav i ponijeli je sa sobom u Švicarsku da ih grije i sna�i u njihovim daljnim humanitarnim akcijama.

Zablistale su suze u o�ima, rastanak je prebrzo stigao, ali postoji nada da �emo se opet negdje i nekada sresti i još jednom izgovoriti HVALA!

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

 

Pomo� iz Švicarske stigla je od Zaklade za zaštitu �ivotinja :

Susy Utzinger
 Stiftung für Tierschutz

 

Za portal: Sandra Sambrailo,
Uto�ište za �ivotinje Dubrovnik

 

PS:
Ovih dana Uto�ište za �ivotinje Dubrovnik dobilo je još jedan posjet i pomo� iz Švicarske, no o tome �e portal opširno izvijestiti drugom prilikom, kada dobije sve podatke i fotografije te velikodušne dobrotvorne akcije.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.