Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Za dobro raspolo�enje:
Prošetajmo Keukenhofom uz melodiju La Paloma

Internetom kru�e mnogi prilozi s lijepim slikama, popra�eni lijepom glazbom. Mnoge ste vjerojatno ve� primili, a neke mo�da i ne. Zato �emo za �itatelje portala objaviti niz takvih lijepih priloga.

Danas, na primjer, prošetajmo uz melodiju La Paloma parkom Keukenhof, jednim od najspektakularnijih svjetskih Parkova cvije�a:

Kliknite dvaput  na sliku i pogledajte i poslušajte:

PROLJETNI VATROMET CVIJE�A

Smješten na 70 hektara šumovitog parka, Keukenhof je jedan od najspektakularnijih svjetskih Parkova cvije�a. Osmišljen i ure�en 1949.g, prvotno kao mjesto-sajam, na kojem bi nizozemski uzgajiva�i cvije�a pokazivali svoje 'proizvode', Keukenhof je prerastao u Park u kojem svakog prolje�a više od sedam milijuna lukovica gura svoje vratove prema nebu. 
Naime, svakoga prolje�a - ove godine od 23. o�ujka do 22.travnja - Keukenhof postaje najzna�ajnija nizozemska cvjetna atrakcija.

Osam tjedana krase ga milijuni proljetnih cvjetova u svim duginim bojama.
A to zna�i pogled na masovne nasade narcisa, zumbula, tulipana i ostalog proljetnog cvije�a. Uzgajiva�i se natje�u u najmaštovitijim kreacijama miješaju�i vrste radi boljeg efekta.
U�inak mase boja i mirisa na o�i i nos, nezaboravno je iskustvo.

Keukenhof Park je i bez proljetnog festivala aktrakcija, jer ima izrazito puno drugih sadr�aja. 
U prolje�e je, naravno, najljepši. Japanske trešnje, azaleje i rodondendroni rastu pokraj redova proljetnog cvije�a koje u svakom trenutku mogu biti isporu�eni po cijelom svijetu, ako cvje�ari dobiju narud�bu. Kad se to i dogodi, redovi u vrtovima se uredno obnavljaju novim biljkama kako bi se osiguralo stalno blistanje cvjetnih redova.

 Dramati�na utakmica u aran�iranju cvije�a prenijela se i na staklenike u kojima se tako�er mogu vidjeti velike kolekcije orhideja i drugog cvije�a koje je osjetljivije na temperaturne promjene i baš ne podnosi hladno�u. 
Park je podijeljen u nekoliko tematskih vrtova. Jedan od njih je, primjerice, prirodni vrt. Uzgojene sadnice ovdje su iskombinirane sa samoniklima. Povijesni vrt, pak, vodi vas u vrijeme Jacoba von Bayerna i u njemu se �ini da bi Jacob i njegova pratnja svakoga trenutka mogli prošetati vrtom.

Umjetnost je, kao prirodni dodatak cvije�u, jedna od atrakcija Keukenhofa. Tako se u Parku stalno prire�uju izlo�be skulptura, a tko je posebno zainteresiran za njihovo razgledanje pri posjeti Parku mo�e izabrati tzv. rutu skulptura. U vrtu je mnoštvo kafea i restorana brze hrane. Staze su široke i prostrane, tako da po njima mo�e šetati, voziti bicikl ili kolica.

Tu je tako�e i zoo park na otvorenom, labirint u kojem roditelji zajedno s djecom mogu lutati u potrazi za srcem labirinta te igralište za djecu sa starom nizozemskom vjetrenja�om. Za djecu se tako�er prire�uje posebna ruta - tzv. "Clever clogs route" koja ih vodi kroz park i usput pripovijeda o njegovoj povijesti i cvije�u koje se u njemu mo�e vidjeti. 

U parku se tako�er mogu vidjeti dine - karakteristi�an nizozemski pejza�, a park ima 350 metara dugu aleju hrastova, novi paviljon za izlo�be cvije�a i nekoliko veli�anstvenih fontana. Park je otvoren svaki dan od 9 do 18 sati, a novina je da �e se od 20. travnja dva dana u tjednu - petkom i subotom - Park mo�i posje�ivati i no�u, što �e zasigurno biti poseban do�ivljaj.

Dva dana - 19. i 20. svibnja u Parku �e biti stru�njaci za hortikulutru koje mo�ete pitati svakojake savjete, pogotovo ukoliko �elite promijeniti izgled svoga vrta.

Po�eljno je da sa sobom ponesete fotografije ili snimke vlastitoga vrta, a oni �e vam dati profesionalni savjet i to po vašoj mjeri.
Ukoliko se u Keukenhof uputite automobilom, treba znati da se on nalazi u gradu Lisseu, ju�noj Holandiji, 20-tak milja zapadno od Amsterdama.

 

Izvor teksta: merlin-world.com
Za portal odabrao: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.