Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Susret s Podravkinim gastro-promotorom specijalistom Viljamom Cvekom "NAJBOLJI KUHAR NA SVIJETU JE MAJKA KOJA KUHA ZA DIJETE"

Podravkin gastro-promotor specijalist Viljam Cvek definitivno ruši mit o kuharima kao debelim i masnim ljudima s kuharskom kapom na glavi. Za nedavna susreta s njim, u Podravkinom muzeju prehrane, gdje se pripremao za snimanje televizijske emisije, ukrali smo mu malo dragocjenog vremena kako bismo ga predstavili našim �itateljima. Povod razgovoru bila je i promocija njegove tre�e po redu knjige o kulinarstvu pod nazivom Kreativna kuhinja s okusom Mediterana, predstavljena u Kristalnoj dvorani zagreba�kog hotela Opera. Ve� tamo se vidjelo tko je zapravo Viljam Cvek. Gotovo 400 uzvanika, njegovih prijatelja i suradnika te ljudi iz gospodarskog, politi�kog i estradnog �ivota od Istre preko Zagreba i Koprivnice pa sve do Slavonije, svjedo�ili su svojom nazo�noš�u kakvo mjesto u hrvatskom kulinarstvu zauzima Viljam Cvek. To isto je prepoznala i Podravka i ponudila mu poslovnu suradnju koja na obostrano zadovoljstvo traje više od tri godine.

Cvekovo bogato iskustvo temelji se na 30 godina neprekidnog rada i usavršavanja u kulinarstvu i gastronomiji u Hrvatskoj, ali i izvan nje: Italiji, Austriji, Švicarskoj, Njema�koj. Za svoj rad i kulinarske vještine dobivao je i brojne nagrade. Me�u njima je titula Europskog kralja kuhara, dobivena na natjecanju u Ma�arskoj, te prošle godine u švicarskom Luganu titula Zlatnog kuhara Europe.

Cvek je radio i na projektu Svjetske gastronomske enciklopedije u Parizu, zajedno s još 50 najboljih šefova kuhinja cijeloga svijeta, gdje je svaki šef kuhinje promovirao svoju zemlju, tvrtku, odnosno sebe putem deset izvornih recepata. A kako je Viljam Cvek kao završeni osmoškolac, odlu�io krenuti u kuharske vode?

- U vrijeme kada se odlu�ivalo u koju �u se školu upisati, poziv ugostitelja bio je in. Tvrtka vas je stipendirala, imali ste osigurano radno mjesto, a zanimanje kuhara u to vrijeme relativno je dobro kotiralo, ka�e on.

Osim tih pragmati�nih razloga zbog kojih se opredijelio za svoj �ivotni poziv, isti�e kako je u djetinjstvu �esto išao u ribolov, zajedno s ocem i ve� tada je pomalo u�io vještine kuhanja. - Nakon ulova �istio bih i spremao ribu i to mi je uvijek pri�injavalo osobito zadovoljstvo.

I nakon toliko godina bavljenja strukom, razli�itih iskustava, ulo�enog napora i ljubavi u ono što radi, Cvek ka�e kako ponekad zastane nad onim što je do sada uradio i napravi nekakvu inventuru, razmišljaju�i o tome je li izabrao zanimanje u kojem je pronašao sebe. - Došao sam do zaklju�ka kako bih i danas, kada bih morao birati budu�e zanimanje, odabrao isto. Dodaje, da bez obzira koliko njegova struka teška i premalo cijenjena, ako joj se �ovjek posveti mo�e ostvariti velike rezultate i imati veliko zadovoljstvo na profesionalnom planu. - Mislim da sam na profesionalnom planu dosegao vrhunac. Obišao sam, rade�i svoj posao, gotovo cijeli svijet. Premda danas nisam izravno u struci, vezan sam uz nju. Radim za Hrvatsku udrugu hotelijera, Ministarstvo turizma, vanjskih poslova, itd. A s predanim radom, �esto sti�u i nova priznanja, pa tako i ono nedavno kada je Cvek, uz još dvojicu kolega iz Hrvatske, dobio najve�e priznanje Talijanske kuharske federacije, Sve�anu lentu i Sve�anu medalju. Pitali smo Viljama Cveka misli li i on da su bolji kuhari muškarci ili �ene, budu�i da javnost više percipira muškarce kao vrhunske kuhare.

- Muškarci su bolji kuhari iz jednog i jednostavnog razloga - to je poziv koji tra�i kompletnu osobu. Ako u toj struci �elite nešto posti�i morate joj se u cijelosti posvetiti. Me�utim, uvijek ka�em, ako je muškarac vrhunski kuhar, mora pokraj sebe imati vrhunsku �enu, koja �e za njegove odsutnosti brinuti o obitelj, dr�ati ne samo tri ugla ku�e nego sva �etiri. S druge, pak, strane �ena se teško mo�e u cijelosti profesionalno posvetiti tom pozivu, jer je prirodno da su njezine misli uvijek s obitelji, ona joj je na prvome mjestu i iznad svega. U prilog tome govori i re�enica jednog od najboljih svjetskih kuhara. Kad su ga pitali tko je najbolji kuhar na svijetu odgovorio je: "Majka koja kuha za dijete". Dakle, �ena kroz kuhanje ugra�uje ljubav prema svojim najmilijima.

No kad je Cvek s obitelji, �esto ga se mo�e vidjeti s prega�om i u kuhinji.

- Zbog posla sam �esto na putu, ali kad sam doma �esto kuham, a radim i ostale ku�anske poslove. Osobito volim kuhati za prijatelje kad su neki izvanredni doga�aji ili veselice. Kuhanje mi i nakon toliko godina predstavlja golemo zadovoljstvo. A što Cvek naj�eš�e kuha i koji su mu omiljeni za�ini? - Po vokaciji sam Mediteranac, a mediteranski na�in �ivota, odnosno prehrane u posljednje vrijeme sve više postaje trend. �esto se mediteransku kuhinju povezuje samo s ribom ili nekakvim povr�em, no ona se zapravo odlikuje druk�ijim na�inom prigotovljavanja jela. To zna�i da mnoga kontinentalna jela mo�ete prigotoviti na mediteranski na�in. Dakle, s laganim namirnicama, na malo masno�e, a termi�ka obrada mora biti kratka. Od za�ina, tako�er, preferiram one mediteranske: ru�marin, lovor, bosiljak, mentu, itd., koji daju poseban okus jelima.

Na po�etku smo rekli kako Cvek ruši mit o izgledu klasi�nog kuhara, a i njegovo sadašnje zanimanje gastro-promotora je na odre�eni na�in novost me�u kuharima.

- Nikad nisam bio klasi�an kuhar. Smatram da je kuhar umjetnik. Slikar svoje emocije stavlja na platno, dok kuharu za to slu�i tanjur. To je struka u kojoj se �ovjek stalno mora usavršavati, u�iti i pronalaziti nove izazove. Ja sam, recimo, prvi u Hrvatskoj koji je prešao na mjesto gastro-promotora. Prije tri godine to zanimanje je bilo potpuna nepoznanica, a za mene još jedan novi izazov.

Ne bi bilo pristojno, a da Cveka ne upitamo koja su njegova najljepša iskustva iz dugogodišnje karijere ili za koje je poznate osobe kuhao?

- �esto me pitaju za koga si prigotovljavao jela. Ne volim se hvaliti time, niti imenovati bilo koga, jer mi je svaki gost pojedina�no, najva�niji gost. No ipak �u ako insistirate izdvojiti nešto što mi je ostalo u osobito ugodnom sje�anju. Naime u UN-u smo nas petorica kuhara dr�ali delegatski restoran. Kad su prvi dan dolazili ministri i delegati iz svih krajeva svijeta, tra�ili su nakon jela naše autograme. To je pomalo neuobi�ajeno jer se smatra da kuhar mora biti negdje u zale�u, iza štednjaka. Tako�er sam ostao iznena�en, kad je drugi dan našega gostovanja Kofi Annan tra�io baš hrvatsko jelo. Jeo je svinjsku pisanicu Stubica, punjenu sa šljivama i zagorske štrukle.

Je li hrvatska kuhinja, za koju bez pretjerivanja mo�emo re�i da joj je mjesto u vrhu europskih kuhinja zbog svoje raznolikosti, dobro pozicionirana, pitali smo Cveka.

- Smatram da imamo jednu od najboljih kuhinja u Europi. Problem je u nama što to ne znamo kapitalizirati i nismo ju pozicionirali za razliku od Talijana, Francuza, Grka, Turaka.... Mi gubimo vrijeme na polemiziranju oko toga je li neko jelo iz Istre, Dalmacije ili kontinentalnog dijela. Kad sam prošle godine boravio u Francuskoj u 12 dana jeo sam francuske salate, uvijek druk�ije, iz njezinih razli�itih krajeva, ali uvijek francuske. S druge strane, kad spomenete Italiju, na um vam pada tjestenina, pizza, itd. Mislim da bi se hrvatska gastronomija trebala povezati s prehrambenom industrijom i još više promovirati ne samo svoja jela nego i svoje proizvode. Na taj na�in mo�emo postati prepoznatljivi. Kad smo radili Svjetsku enciklopediju kulinarstva u Parizu, Francuzi su bili oduševljeni našim jelima, me�utim naša im je kuhinja potpuna nepoznanica. Bilo im je �udno da jedna zemlja koja ima toliko velik broj kvalitetnih jela jednostavno nije pozicionirala svoju gastronomsku kulturu u zemljama Europe.

Cvek je jedan od onih koji svojim znanjem i iskustvom pokušava presko�iti mnoge barijere u pozicioniranju hrvatske kuhinje, pa je na pomolu još jedan projekt na kojem radi u suradnji s Francuzima. Bit �e to Enciklopedija kulinarstva mediteranskih zemalja, u koju bi Hrvatska ušla sa šezdesetak jela. Pokre�u se, saznajemo od njega u tom smislu i odre�eni projekti u Hrvatskoj, ali više o tome za nekoliko mjeseci, rekao nam je.

Osim toga, Cvek mnogo radi i u školskim ustanovama gdje usporedo s educiranjem mladog kadra, pokušava struci dati dignitet, kakav ona zaslu�uje.

�elimo mu, dakako, mnogo uspjeha u tome.

Snje�ana Omr�en �eko

Na snimci: Viljam Cvek u pravom elementu


Recept Viljama Cveka �itateljima Glasa Podravine i Prigorja,
a objavljivanjem ovog priloga na portalu i �itateljima portala:

SALATA OD PILETINE

Potrebne namirnice:

400 g pile�ih prsa, 1 �lica Vegete, 100 g crvenog radi�a, 2 tvrdo kuhana jaja, sol, papar, 150 g majoneze, 0,5 dl slatkog vrhnja, sok od 1-2 limuna, 8 rotkvica.

Na�in pripreme:

U malo vode stavite vegetu i pile�a prsa pa kuhajte 15-tak minuta. Meso ohladite i nare�ite na tanke ploškice. Crveni radi� dobro operite, ocijedite i nare�ite na tanke rezance, pa ga lijepo rasporedite na dno zdjele za salatu. Preko radi�a slo�ite koluti�e tvrdo kuhanih jaja i narezano pile�e meso. Majonezu, slatko vrhnje, sol, papar i limunov sok dobro izmiješajte pa prelijte preko salate. Ukrasite rotkvicama, malo ohladite i poslu�ite. Savjet:

Umjesto pile�ih prsa mo�ete upotrijebiti pure�e bijelo meso, a umjesto radi�a bit �e vrlo ukusna i kristal salata.

Izvor: Glas Podravine, selcom.hr

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.